Keskustelutilaisuudet kampuksilla

Lisää aikaa tutkimukselle – vaikuta nyt tutkimustasi tukevaan palveluun!

Yliopisto parantaa palveluitaan tutkijoille. Olet tervetullut kampustilaisuuteen kuuntelemaan ja kommentoimaan, keskitytäänkö tässä sinun näkökulmastasi oikeisiin asioihin.

Yliopiston palvelumuotoiluhankeen tarkoituksena on säästää tutkijoiden aikaa tutkimuksen tekemiseen. Kampuskohtaisiin tilaisuuksiin tervetulleita ovat kaikki tutkijat ja tutkijoiden palveluiden kanssa tekemisissä oleva yliopiston henkilöstö! Keskustelutilaisuudet, joissa kysymyksiin projektiryhmänsä kanssa vastaa tutkimuspalveluiden palvelujohtaja Pasi Sihvonen:

  • Kumpulassa maanantaina 3.3. klo 14.00-16.00 (Chemicum, luentosali 2)
  • Keskustakampuksella keskiviikkona 5.3. klo 9.00-11.00 (Porthania, PIII)
  • Viikissä maanantaina 10.3. klo 14.00-16.00 (Infokeskus Korona, sali 1)
  • Meilahdessa torstaina 13.3. klo 14.00-16.00 (Biomedicum, sali 3). Tilaisuus on englanniksi.

Ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätiedot: Kari Huittinen, kari.huittinen@helsinki.fi

Presentations:

Agile development – artikkelijulkaisu yliopiston projektista

International Innovation on julkaissut artikkelin yliopiston tutkimuspalvelujen kehittämisestä.

Lataa artikkeli: Agile development.

International Innovation is the leading global dissemination resource for the wider scientific, technology and research communities, dedicated to disseminating the latest science, research and technological innovations on a global level. More information and a complimentary subscription offer to the publication can be found at: http://www.international-innovation-northamerica.com

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu tulee englannin kielen sanoista service ja design, jolloin tarkoituksena on yhdistää muotoilun suunnittelunäkökulmaa palvelujen kehittämiseen. Itse palveluilla tai tuotteilla ei nykymarkkinoilla voi kilpailla yhtä tehokkaasti kuin palveluilla, sillä asiakkaat arvostavat yritystä sen palvelujen perusteella.

Yhdistämme suunnittelutyössämme sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista otetta, jolloin esimerkiksi etnografimme jalkautuvat fyysisesti samaan tilaan palvelun käyttäjien kanssa ja sekä haastattelevat että analysoivat käyttäjiä palvelun pullonkauloista sekä arvoa tuottavista tekijöistä. Tilasto- ja kyselyosaamisen ammattilaisemme taas voivat kerätä ja analysoida kvantitatiivista tutkimusaineistoa, jolla voidaan esimerkiksi verifioida kvalititatiivisen tutkimuksen tuloksia. Tämän jälkeen suunnittelijamme muokkaavat palvelun asiakaspalautteiden perusteella. Suunnittelutyössä asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti rinta rinnan yhtenä suunnittelumuotona.

(Lisää menetelmistämme täällä sekä palvelumuotoilun työkalupakki täällä)

 

Palvelumuotoilun lähtökohtana on siis aina asiakaskokemus, jolloin suunnittelun tavoitteena on tuottaa palvelu, joka tuottaa mahdollisimman suurta arvoa sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle!

(kuvaa voi klikata isommaksi)

Asiakasymmärrystä

Palmun toimistolla käy kova kuhina, kun selvitämme tutkijakyselyn tuloksia sekä haastatteluiden analyyseja. Keskiviikkona on ohjausryhmän tapaaminen, missä esittelemme tähän astisesta asiakasymmärryksestä. Myöhemmin keväällä aloitamme jo muutamia pilotteja eri kehityskohteisiin liittyen, jolloin pääsemme tarkastelemaan käytännössä kuinka ideat toimivat.

Haastatteluja on tähän mennessä tehy yhteensä 30, joista puolet on on ollut tutkijoita ja puolet palveluntarjoajia. Olemme pyrkineet selvittämään hyvin monella tasolla tutkijoiden arjessa näkyviä palvelutarpeita ja miten ne tällä hetkellä näyttäytyvät tutkijalle. Moni tutkija kaipaa nimenomaan tutkijalähtöistä lähestymistapaa palveluntarjontaan. Lämmin kiitos haastatteluihin osallistuneille (sekä kyselyyn vastanneille!) arvokkaasta ajasta ja panostuksesta projektin etenemiselle!

Ideointiin liittyen olemme saaneet kyselyvastauksissa jo useita hyviä ideoita palvelujen kehittämiselle ja toivotamme tervetulleeksi kaikki ideat, niin suuret kuin pienet! Monet ovat olleet yliopiston toimintakulttuuriin liittyviä, suuri osa rahoituksen hakemiseen sekä seurantaan liittyvää ja osa myös järjestelmiin ja itse tutkimustyöhön liittyvää. Näistä kirjoitamme tarkemmin myöhemmin lisää tässä blogissa.

Palvelut hahmottuvat

Projekti on ollut hyvän aikaa vauhdissa ja haastatteluita on tehty runsaasti sekä hallinnon että tutkimuksen puolella. Projektin alussa pyrimme asettamaan silmillemme tutkijan silmälasit ja katsoa yliopiston palveluita niiden tarjoamasta näkökulmasta – unohtamatta palveluntarjoajien mielipiteitä.

Projektihuone Porthaniankadulla on saanut seinilleen hahmotelmia tutkimuspalveluiden suhteista toisiinsa sekä mahdollisista pullonkauloista. Huoneessa on myös vapaa kommenttien parkkipaikka, joten tervetuloa tutustumaan ja jättämään kommentteja!

Tervetuloa kehittämään tutkijoiden palveluita!

Tutkimushankkeen elinkaari -palvelumuotoiluhanke käynnistyi marraskuussa 2012 ja jatkuu vuoden 2013. Hanke keskittyy parantamaan tutkimushankkeiden toteuttamisessa tavittavia tukipalveluita. Hanketta toteutetaan yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Palmu Inc:n kanssa.

Projektin vaiheet 1 ja 2

Projekti koostuu neljästä vaiheesta.

Tässä blogissa käydään koko hankkeen ajan keskustelua tutkimushankkeiden tukipalveluista ja niiden kehittämisestä. Täältä löytyvät jatkossa myös hankkeen uutiset.

Itse odotan, että hanke lisää meidän palveluntuottajien puolella  ymmärrystä tutkijoiden tarpeista ja arvostuksista. Toivon myös, että se lisää palveluntuottajien keskinäistä ymmärrystä ja selkeyttää jokaisen omaa roolia palvelun tuottamisessa. Mutta vain lopputulema ratkaisee: palveluiden paranemisen tulee tuntua tutkijoiden arjessa aikasäästöinä tai asioiden sujuvoitumisena.

Osallistu talkoisiin ja vaikuta hankkeen lopputulokseen!