Toteuttajat

Hanketta toteuttaa tutkimuskonsortio, jonka muodostavat Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

KRIMO

Kati Nieminen, tutkijatohtori, hankkeen johtaja

Noora Alasuutari, tutkimusavustaja

SYKE

Petrus Kautto, erikoistutkija

Sanna-Riikka Saarela, ryhmäpäällikkö

 

Yhteydenotot:

Krimo: etunimi.sukunimi@helsinki.f
SYKE: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi