Tutkielman saavutettavuus

Miksi tutkielmasta tulee tehdä saavutettava?

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi (23.9.2020) velvoittaa, että julkisella verkkosivustolla olevan aineiston tulee olla saavutettavaa, eli direktiivi koskettaa myös tutkielmatiedostoja. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sivuston tai tiedoston toiminnassa otetaan huomioon käyttäjien mahdolliset toimintarajoitukset ja sivuston toiminnassa huomioidaan esimerkiksi ruudunlukuohjelmien käyttö.

Näin teet tutkielmastasi saavutettavan:

 • Sekä tekstin että mahdollisten kuvioiden ja kuvien tulee olla saavutettavia.
 • Käytä tutkielmapohjassa olevia tekstityylejä niin leipätekstissä kuin otsikoissakin, sillä tyyliasetukset ovat muodoltaan valmiiksi saavutettavia.
 • Käytä valmiita otsikkotyylejä loogisesti, eli huolehdi, että otsikkotasot noudattavat samaa järjestelmää läpi työn.
 • Teksti on saavutettava silloin, kun se on jäsennelty loogisesti ja sen kieli on selkeää.
 • Huomioi, että vain linkit alleviivataan. Tehokeinoina voi kuitenkin tarvittaessa käyttää lihavointia ja kursiivia.

Asiakirjan otsikointi:

 • Asiakirjalle tulee antaa otsikko, joka ei siis tarkoita tiedoston nimeä (tutkielmatiedoston nimeämisen ohje ks. E-thesis). Otsikoksi annetaan asiakirjan pääotsikko, eli tutkielman tapauksessa tutkielman otsikko. Otsikko tulee siis määritellä tiedoston metatietoihin.
 • Asiakirjan otsikko määritellään valitsemalla Tiedosto > tiedot > otsikko (Windows).

 

TAI

 • Valitsemalla File > properties > summary > title (Mac).

Kuvien saavutettavuus:

 • Kuvien käytössä on tärkeä huomioida, että tutkielmassa ei käytetä ns. kuvituskuvia, vaan kaikkien käytettävien kuvien tulee olla olennaisia tekstin sisällön kannalta.
 • Kuville tulee laatia ns. alt-teksti (tekstivastine / vaihtoehtoinen teksti), jonka ruudunlukuohjelma lukee kuvan kohdalla.
 • Alt-tekstin tulee kuvata tekstin sisältöä, eli kertoa se tieto, joka lukijalta jää saamatta ilman kuvan näkemistä.
 • Alt-teksti ei ole sama asia kuin kuvateksti, vaan nämä tiedot luetaan erikseen.
 • Alt-tekstiä ei aloiteta sanoilla kuva tai kuvassa, koska ruudunlukuohjelmat ilmoittavat automaattisesti, että kyseessä on kuva. Jos kuvan sisältö avataan varsinaisessa leipätekstissä, tulee tämä mainita alt-tekstissä.
 • Seuraava kuva on havainnollistava esimerkki alt-tekstin käytöstä sekä alt-tekstin ja kuvatekstin suhteesta:

Kukkiva kirsikkapuu Helsingissä.

 • Kuvan alt-teksti voisi olla esimerkiksi ”Kukkiva kirsikkapuu Helsingissä.”. Muista päättää alt-teksti aina pisteeseen.
 • Kuvan kuvateksti taas voisi olla esimerkiksi ”Kirsikkapuiden kukintaa seurataan nykyään ympäri maailmaa.”.
 • Esimerkki kaavion kuvatekstistä ja alt-tekstistä:

 • Kaavion alt-teksti voisi olla esimerkiksi ”Vuositasolla suosituin verbi vuonna 2020 oli verbi 1. Vuonna 2021 suosituin oli verbi 2. Vuonna 2022 suosituin oli verbi 1, ja vuonna 2023 suosituin oli verbi 3.”.
 • Kuvion kuvateksti voisi olla esimerkiksi ”Tutkittavien valinnoissa tapahtui selkeä muutos neljän vuoden aikana. Muutoksen taustalla on todennäköisesti ammatti-identiteetin kehittyminen sekä työyhteisöön integroituminen.”.
 • Kaavioissa tulee huomioida myös värien saavutettavuus, eli värien kontrastin tulee olla riittävä, eikä värin muuttuminen saa vaikuttaa kaavion merkitykseen. Myös punaisen ja vihreän värin käyttöä samanaikaisesti on hyvä välttää. Värien saavutettavuuteen voit tutustua lisää saavutettavasti.fi-sivuston sivulla Värit ja kontrastit.

Näin teet alt-tekstin Wordissa (Windows ja Mac):

 1. Klikkaa kuvan päältä hiiren oikealla näppäimellä.
 2. Valitse Näytä vaihtoehtoinen teksti… (Windows) tai View Alt Text… (Mac)
 3. Kirjoita näytön sivuun avautuvaan palkkiin alt-teksti, joka vastaa kuvaa.
 4. Alt-tekstissä tulee keskittyä lukijan kannalta oleellisiin asioihin. Alt-tekstiin ei tule sisällyttää subjektiivisia havaintoja, kuten kuvauksia henkilöiden tunnetiloista.
 5. Alt-tekstin tulee olla informatiivinen. Esimerkiksi kuvaus ”Puu” ei kertoisi mitään esimerkkikuvan kontekstista, eikä sen funktio tällöin tulisi selväksi tutkielman kannalta.
 6. Myös kuviolle tulee antaa vaihtoehtoinen kuvaus. Jos kuvio selitetään leipätekstissä, alt-teksti voi olla lyhyt. Jos kuviota taas ei avata tarkasti leipätekstissä, alt-tekstin tulee selittää keskeiset havainnot.

Saavutettavuuden tarkastaminen:

 • Varmista, että tekstintarkastuskielen asetukset on määritelty oikein. Jos tutkielmassasi on muita kuin suomenkielisiä osoita, määrittele niille oikea tekstintarkastuskieli.
 • Huom.! Tutkielman saavutettavuus tarkastetaan Wordin Tarkista helppokäyttöisyys -toiminnolla (Check accessibility).
 • Tee tarkastus ennen kuin muunnat tutkielmasi PDF-muotoon.

Monipuolista tietoa saavutettavuudesta löytyy esimerkiksi sivustolta saavutettavasti.fi.

(Kuvat: Julia Sironen)