Usein kysytyt kysymykset

Miten tutkielman esitarkastus käytännössä tapahtuu ja etenee?

 • Kun tutkielmasi on siinä vaiheessa, että olet valmis jättämään sen esitarkastukseen, sovi ohjaajasi kanssa päivämäärä, jolloin jätät työsi tarkastettavaksi.
 • Ohjaajasi lukee tutkielmasi ja antaa siitä esitarkastuskommentit, joiden perusteella voit vielä muokata työsi sisältöä ja rakennetta.
 • Esitarkastuksen ja viimeisten muokkausten jälkeen tutkielmasi on valmis palautettavaksi.
 • Esitarkastukseen tulee varata riittävästi aikaa, vähintään 2–3 viikkoa. Sovi tarkasta aikataulusta aina ohjaajan kanssa, sillä myös ohjaajan aikataulu vaikuttaa esitarkastusprosessiin.
 • Lisää tietoa tutkielman tarkastamisesta löydät sivulta Tutkielma ja kypsyysnäyte maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa.

Miten maisterintutkielman tarkastajat määräytyvät?

 • Jokaisella tutkielmalla on kaksi tarkastajaa, joista toinen on yleensä maisterintyösi ohjaaja.
 • Tarkempaa tietoa löydät sivulta Maisterintutkielman tarkastaminen.

Onko kandidaatintutkielman ja maisterintutkielman liityttävä samaan erikoisalaan, vai voinko vaihtaa erikoisalaa siirtyessäni maisteriopintoihin?

 • Kandidaatin- ja maisterintutkielman ei tarvitse olla samasta aiheesta tai tutkimuksen erikoisalasta, vaan voit vaihtaa aihetta. Maisterintutkielman tekeminen sujuu kuitenkin usein helpommin, jos aihe tai ainakin tutkimuksen erikoisala on ennestään tuttu.

Voiko tutkielmani liittyä sellaiseen erikoisalaan, josta ei järjestetä seminaaria?

 • Suomen kielen seminaarit eivät ole temaattisia tai vain yhteen tutkimusalaan keskittyviä, eikä tutkielmien aiheita rajata seminaarin perusteella.

Onko minun suoritettava seminaari, vai voinko tehdä tutkielman itsenäisesti?

 • Seminaari on syventävien opintojen pakollinen opintojakso, jonka voi suorittaa vain osallistumalla aktiivisesti seminaariin. Opintojakson toteutus ja suoritustavat on määritelty opetussuunnitelmassa.

Suoritan opettajan pedagogiset opinnot. Mihin kohtaan maisterivaiheen seminaari kannattaa sijoittaa?

 • Seminaari kannattaa suorittaa eri lukuvuonna kuin pedagogiset opinnot. Jos suoritat pedagogiset opinnot maisteriopintojen ensimmäisenä lukuvuonna, ilmoittaudu seminaariin, joka alkaa toisen vuoden syksyllä, ja tee tutkielma seminaarin aikana. Jos taas suoritat pedagogiset opinnot maisteriopintojen toisena vuonna, ilmoittaudu seminaariin maisteriopintojen ensimmäisen vuoden syksyllä ja tee tutkielma seminaarin aikana.

Miten valitsen tutkielmaa tukevat opinnot maisterivaiheessa?

Onko tekoälyn, kuten ChatGPT:n, hyödyntäminen sallittua opinnoissa?

 • Yliopiston linjaus tekoälyn käytöstä löytyy Helsingin yliopiston sivulta Tekoälyn käyttäminen oppimisen tukena.
 • Suomen kielen opintosuunnassa vahvasti odotetaan läpi opintojen, että opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan hyvää ja oikeakielistä tekstiä sekä ottamaan itse selvää kieliasuun liittyvistä seikoista.

Voiko minkä tahansa suomen kielen opintosuuntaan liittyvän kurssin suorittaa itsenäisesti joko esseenä tai tenttimällä?

 • Eri opintojaksojen suoritusmuodot on kerrottu Sisussa. Esimerkiksi seminaaria ei voi suorittaa itsenäisesti, mutta monia valinnaisia opintojaksoja voi. Suoritusmuodot voivat vaihdella lukuvuosittain ja periodeittain.

Voiko hyväksytyn opintosuorituksen arvosanaa korottaa?

Mistä löydän ohjeet harjoittelun suorittamiseen?