Teemakartat Pohjois-Savon maakunnasta

Tein toisella kurssikerralla kaksi teemakarttaa Pohjois-Savon maakunnasta. Rajasin alueeni koko Suomen ainesiton joukosta, jotta kartta olisi helposti luettava. Suomessa kunnat ovat Lapin lääniä lukuunottamatta pienikokoisia. Teemakartan osalta se tuo ongelmaksi liian tiheän informaation. Pohjois-Savo on mielestäni sopivankokoinen alue tälläisen informaation esittämiseksi.

   Kartassa esitän Pohjois-Savon alueelta korkeakoulutettujen määrän, sekä eläkelääisten määrän. Aluksi ajattelin tehdä kartan veronalaisten tulojen suuruuden vaihtelusta Pohjois-Savon kunnissa ja kaupungeissa. Huomasin karttaa tehdessäni, että vaihtelut ovat liian pieniä symbolisella kartalla esitettäväksi. Eläkeläisten ja korkeakoulutettujen osalta kolmen muuttujan kartta kohtaa osittain saman ongelman. Huomasin virhearvioinnin alueen rajauksessa. Näin pienellä ja melko homogeenisellä alueella on vaikea esittää symbolista teemakarttaa, koska muutokset eivät ole ihan hirveän huomattavia. Näillä materiaaleilla sain kuitenkin myös variaatiota näkyviin kartalla.

   Päädyin tekemään kaksi erillistä karttaa, koska yhteen karttaan olisi ollut liian vaikeaa yhdistää näitä tietoja. Kartasta olisi tullut liian sekava. Nyt päädyin tekemään kaksi karttaa, joita olisi tarkoitus vertailla. Ulkoasu olisi voinut olla yhtenäisempi kahden vartailukartan osalta. Valitettavasti legendat ovat hieman eri kohdissa. Lisäksi eläkeläis-symboli ei ehkä ole korrekti, tässä kartassa se kuitenkin on symbolien rajallisuuden takia. Pyydänkin että siihen suhtaudutaan ymmärryksellä ja huumorilla.

   Pohjois-Savon alueella on Kuopion yliopisto ja Savonia niminen ammattikorkeakoulu. Kartalla Kuopiossa onkin eniten korkeakoulutettuja, mikä on loogista. Kuopiossa ja Siilinjärvellä onkin verrattaen vähän eläkeläisiä. Rautavaaralla, Rautalammilla, Pielavedellä ja Vesannossa on taas eniten eläkeläisiä. Kuopiossa opiskelijoiden määrä vaikuttaa varmasti siihen että siellä on suhteessa vähemmän eläkeläisiä. Siilinjärvestä en osaa sanoa, mutta epäilen että se saattaa olla asuinalueena lapsiperheiden suosossa. Kuopio on vieressä, ja siellä on paljon työpaikkoja ja palveluita. Siilinjärvi saattaa olla Kuopion vetovoimainen omakotiasujien lähio. Iisalmessa ja Siilinjärvellä on myös paljon korkeakoulutettuja. Rautavaara ja Vesanto erottuvat siksi, että siellä on kaikkein vähiten korkeakoulutettuja, mutta eniten eläkeläisiä. Tämä viittaisi siihen että ne ovat mahdollisesti autioituvia entisaikojen asutuskeskuskia. Tämän aineiston perusteella ei voi ruveta arvioimaan liittyykö vanhojen ikäluokkien määrä mitenkään korkeakoulutettujen määrään. Aineisto on liian pieni tämänkaltaisten johtopäätösten tekemiseen.

-Tuulianna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *