MapInfo tilastoinnissa

Viidennellä kurssikerralla yhdistimme aiemmin opittuja tietoja. Tarkastalimme Helsingin lentoasemien ympäristöä melusaasteen kannalta. Lisäksi suoritimme tehtäviä, joissa päämääränämme oli selvittää tietyllä alueella uima-altaallisten talojen määrä ja laatia siitä graafinen esitys. Graafista esitystä emme ehtineet valitettavasti tekemään. Käytimme MapInfon laskenta työkalua, joka toimi hyvin isollakin aineistolla. Valitettavasti koneeni ei jaksanut pyörittää ohjelmaa koko aikaisesti, joten se sammui kahdesti työn aikana, mikä osaltaan hidasti työn etenemistä.

-Tuulianna

Pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset

Neljännellä kurssikerralla teimme matriisipohjaisen kartan. Käytössämme oli opettajan jakama materiaali, josta valitsimme itse aiheen. Käytimme MapInfoa, kuten yleinsäkin. Mielestäni kartta on visuaalisesti onnistunut. Kuten legendasta näkyy, tummimman oranssi kuvaa 18-24 vuotiaiden nuorten aikuisten sijoitumita pääkaupunkiseudulla. Ei liene yllättävää että nuoria on eniten kaupunkikeskittymissä. Espoossa Leppävaara, Otaniemi ja Matinkylä erottuvat, Helsingissä keskusta ja Itä-Helsinki.

-Tuulianna

Tietokantojen yhdistäminen ja säätäminen

Kolmannella kurssikerralla harjoittelimme yhdistämään erilaista dataa, itse kartan piirtäminen oli pienin vaiva. Minulle harjoitus oli todella vaativa. Tällä kertaa olen tyytyväinen kartan ulkoasuun, itseasiassa pohjoisnuolen lisäsin Paintin avulla.

Meillä oli käytössämme valmiit tiedostot, uutta oli kahden eri tiedoston yhdistäminen samaan taulukkoon, josta hahmottelimme kartan. Avasimme MapInfossa excell tiedostoja, joka oli uutta. Lisäksi suoritimme aineistolla laskutoimituksia, esimerkiksi tulvaindeksin laskimme valmiiden aineistojen avulla MapInfon avulla. Lisäsimme uusia sarakkeita, joihin tieto tuli laskutoimituksen avulla samalla kertaa koko sarakkeeseen, kuten excelillä tiedostoja laskiessa.

Suomen järvisyyttä ja tulvaindeksiä katsoessa yllättävää on, että järvisimmillä alueilla tulvaindeksi on pienin. Helposti voisi kuvitella että vesistöt tulvii helposti, mutta suurimmat tulvaindeksit ovat Pohjanmaalla ja Lapissa, missä järvisyys on vähäisintä. Johtopäätöksenä on se, että järvet “puskuroivat” tulvia.

-Tuulianna