Tietokantojen yhdistäminen ja säätäminen

Kolmannella kurssikerralla harjoittelimme yhdistämään erilaista dataa, itse kartan piirtäminen oli pienin vaiva. Minulle harjoitus oli todella vaativa. Tällä kertaa olen tyytyväinen kartan ulkoasuun, itseasiassa pohjoisnuolen lisäsin Paintin avulla.

Meillä oli käytössämme valmiit tiedostot, uutta oli kahden eri tiedoston yhdistäminen samaan taulukkoon, josta hahmottelimme kartan. Avasimme MapInfossa excell tiedostoja, joka oli uutta. Lisäksi suoritimme aineistolla laskutoimituksia, esimerkiksi tulvaindeksin laskimme valmiiden aineistojen avulla MapInfon avulla. Lisäsimme uusia sarakkeita, joihin tieto tuli laskutoimituksen avulla samalla kertaa koko sarakkeeseen, kuten excelillä tiedostoja laskiessa.

Suomen järvisyyttä ja tulvaindeksiä katsoessa yllättävää on, että järvisimmillä alueilla tulvaindeksi on pienin. Helposti voisi kuvitella että vesistöt tulvii helposti, mutta suurimmat tulvaindeksit ovat Pohjanmaalla ja Lapissa, missä järvisyys on vähäisintä. Johtopäätöksenä on se, että järvet “puskuroivat” tulvia.

-Tuulianna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *