MapInfo tilastoinnissa

Viidennellä kurssikerralla yhdistimme aiemmin opittuja tietoja. Tarkastalimme Helsingin lentoasemien ympäristöä melusaasteen kannalta. Lisäksi suoritimme tehtäviä, joissa päämääränämme oli selvittää tietyllä alueella uima-altaallisten talojen määrä ja laatia siitä graafinen esitys. Graafista esitystä emme ehtineet valitettavasti tekemään. Käytimme MapInfon laskenta työkalua, joka toimi hyvin isollakin aineistolla. Valitettavasti koneeni ei jaksanut pyörittää ohjelmaa koko aikaisesti, joten se sammui kahdesti työn aikana, mikä osaltaan hidasti työn etenemistä.

-Tuulianna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *