Jäähyväiset MapInfolle!

Viimeisenä työnä kurssilla teimme teemakartan itse etsittyjen aineistojen pohjalta. Kartta jonka löysin työhön on peräisin http://www.naturalearthdata.com/-sivustolta. Latasin maailman kartan, josta hyödynsin Euroopan aluetta. Tilastotieto maahanmuuttajien tekemistä rikoksista löytyi Eurostat-Sivustolta. Tehtävä osoittautui todella haastavaksi. Yhdistimme kurssilla opittua tietoa, josta osan olin jo autuaasti unohtanut. Kartalla olisi pitänyt esittää kahdesta eri muuttujasta tietoa, mutta itselläni aikaa kului yhdenkin muuttujan lisäämiseen kamalasti. Tilastojen lataaminen oli hankalaa, vaikeaa oli myös löytää sopiva taulukko. Lisäksi tilastoja piti muotoilla Excelissä ja yhdistää kartan maannimiin. Kaikkia maan nimiä ei ollut samassa muodossa, kartalta puuttuu tietoja Isosta Britanniasta, Tsekistä ja Saksasta. Yllättävää kartan sisällössä on se, että rikoksien määrä itä-Euroopan maissa on kaikista alhaisin. Tieto on esitetty sataatuhatta maahanmuuttajaa kohden tehdyt rikokset Euroopassa. Espanjassa, Virossa, Sveitsissä ja Kreikan lähettyvillä on eniten rikollisuutta suhteessa maahanmuuttajien määrään. Mahdollisesti tuloksiin vaikuttaa myös tilastointi menetelmät, mahdollisesti myös turismin määrä. Vaikka viimeinen karttani on hieman epäonnistunut (koska toinen muuttuja sekä muutama maa puuttuu) on mukavaa sanoa jäähyväiset monimutkaiselle MapInfolle. Paljon jäi oppimatta, jotain myös opin.

-Tuulianna

MapInfo tilastoinnissa

Viidennellä kurssikerralla yhdistimme aiemmin opittuja tietoja. Tarkastalimme Helsingin lentoasemien ympäristöä melusaasteen kannalta. Lisäksi suoritimme tehtäviä, joissa päämääränämme oli selvittää tietyllä alueella uima-altaallisten talojen määrä ja laatia siitä graafinen esitys. Graafista esitystä emme ehtineet valitettavasti tekemään. Käytimme MapInfon laskenta työkalua, joka toimi hyvin isollakin aineistolla. Valitettavasti koneeni ei jaksanut pyörittää ohjelmaa koko aikaisesti, joten se sammui kahdesti työn aikana, mikä osaltaan hidasti työn etenemistä.

-Tuulianna

Pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset

Neljännellä kurssikerralla teimme matriisipohjaisen kartan. Käytössämme oli opettajan jakama materiaali, josta valitsimme itse aiheen. Käytimme MapInfoa, kuten yleinsäkin. Mielestäni kartta on visuaalisesti onnistunut. Kuten legendasta näkyy, tummimman oranssi kuvaa 18-24 vuotiaiden nuorten aikuisten sijoitumita pääkaupunkiseudulla. Ei liene yllättävää että nuoria on eniten kaupunkikeskittymissä. Espoossa Leppävaara, Otaniemi ja Matinkylä erottuvat, Helsingissä keskusta ja Itä-Helsinki.

-Tuulianna

Tietokantojen yhdistäminen ja säätäminen

Kolmannella kurssikerralla harjoittelimme yhdistämään erilaista dataa, itse kartan piirtäminen oli pienin vaiva. Minulle harjoitus oli todella vaativa. Tällä kertaa olen tyytyväinen kartan ulkoasuun, itseasiassa pohjoisnuolen lisäsin Paintin avulla.

Meillä oli käytössämme valmiit tiedostot, uutta oli kahden eri tiedoston yhdistäminen samaan taulukkoon, josta hahmottelimme kartan. Avasimme MapInfossa excell tiedostoja, joka oli uutta. Lisäksi suoritimme aineistolla laskutoimituksia, esimerkiksi tulvaindeksin laskimme valmiiden aineistojen avulla MapInfon avulla. Lisäsimme uusia sarakkeita, joihin tieto tuli laskutoimituksen avulla samalla kertaa koko sarakkeeseen, kuten excelillä tiedostoja laskiessa.

Suomen järvisyyttä ja tulvaindeksiä katsoessa yllättävää on, että järvisimmillä alueilla tulvaindeksi on pienin. Helposti voisi kuvitella että vesistöt tulvii helposti, mutta suurimmat tulvaindeksit ovat Pohjanmaalla ja Lapissa, missä järvisyys on vähäisintä. Johtopäätöksenä on se, että järvet “puskuroivat” tulvia.

-Tuulianna

Teemakartat Pohjois-Savon maakunnasta

Tein toisella kurssikerralla kaksi teemakarttaa Pohjois-Savon maakunnasta. Rajasin alueeni koko Suomen ainesiton joukosta, jotta kartta olisi helposti luettava. Suomessa kunnat ovat Lapin lääniä lukuunottamatta pienikokoisia. Teemakartan osalta se tuo ongelmaksi liian tiheän informaation. Pohjois-Savo on mielestäni sopivankokoinen alue tälläisen informaation esittämiseksi.

   Kartassa esitän Pohjois-Savon alueelta korkeakoulutettujen määrän, sekä eläkelääisten määrän. Aluksi ajattelin tehdä kartan veronalaisten tulojen suuruuden vaihtelusta Pohjois-Savon kunnissa ja kaupungeissa. Huomasin karttaa tehdessäni, että vaihtelut ovat liian pieniä symbolisella kartalla esitettäväksi. Eläkeläisten ja korkeakoulutettujen osalta kolmen muuttujan kartta kohtaa osittain saman ongelman. Huomasin virhearvioinnin alueen rajauksessa. Näin pienellä ja melko homogeenisellä alueella on vaikea esittää symbolista teemakarttaa, koska muutokset eivät ole ihan hirveän huomattavia. Näillä materiaaleilla sain kuitenkin myös variaatiota näkyviin kartalla.

   Päädyin tekemään kaksi erillistä karttaa, koska yhteen karttaan olisi ollut liian vaikeaa yhdistää näitä tietoja. Kartasta olisi tullut liian sekava. Nyt päädyin tekemään kaksi karttaa, joita olisi tarkoitus vertailla. Ulkoasu olisi voinut olla yhtenäisempi kahden vartailukartan osalta. Valitettavasti legendat ovat hieman eri kohdissa. Lisäksi eläkeläis-symboli ei ehkä ole korrekti, tässä kartassa se kuitenkin on symbolien rajallisuuden takia. Pyydänkin että siihen suhtaudutaan ymmärryksellä ja huumorilla.

   Pohjois-Savon alueella on Kuopion yliopisto ja Savonia niminen ammattikorkeakoulu. Kartalla Kuopiossa onkin eniten korkeakoulutettuja, mikä on loogista. Kuopiossa ja Siilinjärvellä onkin verrattaen vähän eläkeläisiä. Rautavaaralla, Rautalammilla, Pielavedellä ja Vesannossa on taas eniten eläkeläisiä. Kuopiossa opiskelijoiden määrä vaikuttaa varmasti siihen että siellä on suhteessa vähemmän eläkeläisiä. Siilinjärvestä en osaa sanoa, mutta epäilen että se saattaa olla asuinalueena lapsiperheiden suosossa. Kuopio on vieressä, ja siellä on paljon työpaikkoja ja palveluita. Siilinjärvi saattaa olla Kuopion vetovoimainen omakotiasujien lähio. Iisalmessa ja Siilinjärvellä on myös paljon korkeakoulutettuja. Rautavaara ja Vesanto erottuvat siksi, että siellä on kaikkein vähiten korkeakoulutettuja, mutta eniten eläkeläisiä. Tämä viittaisi siihen että ne ovat mahdollisesti autioituvia entisaikojen asutuskeskuskia. Tämän aineiston perusteella ei voi ruveta arvioimaan liittyykö vanhojen ikäluokkien määrä mitenkään korkeakoulutettujen määrään. Aineisto on liian pieni tämänkaltaisten johtopäätösten tekemiseen.

-Tuulianna

Ensimmäinen kosketus MapInfoon

Ensimmäinen kurssikerta lähti käyntiin Artun luennolla koskien uudenlaista karttojen luomista. Perehdyimme rasteri ja vektori muotoisiin karttoihin. Teimme itse teemakartan valmiiden tiedostojen pohjalta. Käytimme jaetun materiaalin käsittelyyn MapInfo Professional- ohjelmaa.

Alkuun ohjelma tuntuu hieman kankealta. Vaikealta tuntuu kaikkien komentojen löytäminen teemakarttaa varten. Itse päätin tarkastella teemakartassani maahanmuuttoa kunnittain. Tilasto on vuodelta 2015. Ohjelmassa näppärää on valmis legenda. Isoja kokonaisuuksia saa näppärästi tehtyä, mutta uuden ohjelman kanssa työskentely on ainakin allekirjoittaneelle hankalaa.

Teemakarttaa tarkastellessa huomaan, että maahanmuutto keskittyy eniten suuriin kaupunkeihin. Maahanmuutto keskittyy melko tasaisesti ympäri Suomea. Etelä-Savossa/ Pohjois-Pohjanmaalla, ja Lapin läänissä on kuitenkin suurempia alueita, joissa maahanmuutto on melko vähäistä. Luultavimmin maahanmuuttajat keskittyvät alueille jossa työllistyminen on mahdollista. Sen takia hyvin hiljaiset alueet eivät ole maahanmuuttajien “ykkös kohteita”. Myös vastaanottokeskusten sijainti vaikuttaa tilastoihin. Kuntien politiikka siis näkyy myös kartalla.

-Tuulianna