Viime viikon kuulumisia

Tutkimus on edennyt kohtalaisen hyvin, vaikka kaikilla taitaakin olla vaikeuksia ajan löytämisessä. Sekä kirjallisuus että tilastovastaavat ovat tehneet hyvää jälkeä, josta tämän viikon vastaavat nyt jatkavat.

Tutkimuskysymys on muotoutumassa sitä mukaa, kun olemme löytäneet olennaisia kohtia kirjallisuudesta ja tilastoaineistosta. Tällä hetkellä näyttäisi kätevimmältä tutkia sitä, miten poliittinen kanta ja ikä vaikuttavat poliittiseen kiinnostukseen ja aktiivisuuteen. Harkitsemme myös sukupuolen vaikutuksen mukaanottamista analyysiin, mutta voi olla, että analyysi olisi selkeämpi vain kahta aiempaa tekijää pohdittaessa.

Atlas.ti:tä emme ole päätyneet käyttämään aineiston pienuuden vuoksi; suurten dokumenttimäärien järjestäminen sen avulla olisi kätevää, mutta näin pienen aineiston kohdalla sen käytöstä tuskin olisi suurtakaan apua. Ohjelmaan on kuitenkin tutustuttu ja sitä kokeiltu, ja osa ryhmän jäsenistä käyttää sitä muilla kursseilla oman tutkimuksen tekoon. Myös Zoteron käyttö on jätetty tutkimuksen loppuvaiheeseen, sillä tähän mennessä olemme käyttäneet aineiston ja tiedon jakamiseen Google Docsia. Zoteron kautta tietojen jakamiseen on kuitenkin aikomus perehtyä piakkoin.

Keskittymistä helpottava Pomodoro-tekniikan käyttö on jäänyt jokaisen ryhmäläisen oman harkinnan nojalle. Itse ainakin koen sen varsin hyödylliseksi ja olen kotona opiskellessa sitä käyttänyt, kun taas kirjastossa ajastimen käyttö ilman kuulokkeita ei ole kovin suotavaa.

Kaiken kaikkiaan tutkimus sujuu varsin mukavasti, ryhmässä on aktiivisia ja osaavia jäseniä jotka tekevät hyvää työtä.

2 thoughts on “Viime viikon kuulumisia

  1. Toisena edellisen viikon kirjallisuusvastaavana sain edeltävän viikon kirjallisuusvastaavilta muutaman tutkimusartikkelin. Tutustuin näihin artikkeleihin ja poimin oleellisia kohtia kuten tehtäviin kuului.

    Osa artikkeleista ei ollut ihan niin relevantteja enää, kun tutkimuskysymys on saanut enemmän muotoaan. Ne olivat silti ihan kiinnostavia.

  2. Itse toimin ko. viikon tilastovastaavana. Olen käyttänyt SPSS hieman aikaisemmin, joten ohjelma ei ollut aivan uusi. Tein Juhanin, toisen tilastovastaavan, avustuksella ristiintaulukointia uudestaan luokitelluilla arvoilla. Ristiintaulukointi oli ennestään tuttua, kun taas luokittelu oli uutta.

    Tutkin, vaikuttaako sijoittuminen vasemmisto-oikeisto-linjalla poliittisen asioiden seuraamiseen mediassa. Yleisesti tuloksista voi sanoa sen, että poliittisia asioita seurasi erityisesti äärioikealle ja äärivasemmalla itsensä sijoittavat ihmiset.

    Vaikka ristiintaulukointi itsessään oli helppoa, tulosten tulkinta on vielä vaikeaa. Esimerkiksi tulokseksi saatujen lukujen tilastollisen merkitysten arvioiminen on minulle hepreaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *