Viikko 4: Ensimmäisen versio

Viikolla 4 olemme ottaneet tutkimuksellemme selkeän suunnan ja lähteneet analysoimaan sen valossa aineistoamme ja keräämäämme kirjallisuutta. Olennaisimmaksi tutkimuskysymykseksi nousi iän ja puoluekannan merkitys yksilön poliittisessa aktiivisuudessa. Kirjallisuusvastaavat etsivät laadullisia selityksiä poliittisen aktiivisuuden taustamuuttujille, kun taas tilastovastaavat tarkastelivat aikasempien viikkojen analyyseja, ja täydensivät sitä. Tilastopuolella hoidettiin myös graafien tekeminen SPSS:llä.

Loppuviikosta kirjallisuusvastaavat yhdistivät kirjallisuus- ja tilastoanalyysin yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa aineistosta tehtyjä havaintoja pohditaan kirjallisuuden avulla. Lisäksi myös kirjallisuudesta löytyviä huomioita havainnollistetaan aineistoista nousevin esimerkein. Tulevallahan viikolla työstä saadaan kommentteja, joiden pohjalta ryhmä yhdessä muokkaa vielä työtä. Kirjallisuushenkilöt itse huomasivat, että lähteisiin viittaamista täytyy vielä parantaa. Ongelmaan tartutaan lopputyön viimeistelyssä.

Ryhmässä olemme pohtineet myös Zoteron käyttömahdollisuuksia. Kuten kurssisivustolla todetaan, historia-aineiden viittaustavat poikkeavat suuresti muista. Ryhmässämme on huomattavan suuri osuus yhteiskuntahistorioitsijoita, mutta olen ainakin itse kokeillut Zoteron käyttöä lähteiden tallentamisessa. Zotero on ainakin kätevä siinä, että vaivalla haettujen artikkeleiden tiedot eivät heti katoa. Toisaalta suurin osa lähteistä omassa, kuten varmasti myös muiden historian opiskelijoiden, ovat joko arkistoissa tai painetuissa kirjoissa.

Tällä viikolla ryhmäläiset saavat itsenäisesti arvioida muiden töitä. Tämä on hyvä, sillä varmasti pieni tauko tutkimuksesta antaa energiaa tarttua omaan tutkimukseen taas viikon pääsät. Lisäksi pääsee katsomaan muiden töitä, ja vähän vertaamaan omaa tuotosta muiden aikaansaannoksiin.

15-sivuista tutkimusta katsoessani päälimmäisenä fiiliksenä on kuitenkin iloinen onnistuminen.

 

1 thought on “Viikko 4: Ensimmäisen versio

  1. Kyseisen viikon tilastovastaavana tein SPSS:llä uusia kuvioita, yhdistelin muuttujia ja poistin joistakin tarpeettomia vastauksia esimerkiksi. en osaa sanoa-vastaukset. Vaikka olin käyttänyt ohjelmaa pari vuotta sitten, täytyi nyt lueskella ohjeita virkistääkseen muistia. Onneksi toinen tilastovastaava oli kuitenkin superkäyttäjä, joten apua oli helposti saatavilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *