Kirjallisuus

Brug, Wouter van der. ”Structural and Ideological Voting in Age Cohorts”. West European Politics 33, nro 3 (1. toukokuuta 2010): 586–607. doi:10.1080/01402381003654593.

Condon, Meghan, ja Matthew Holleque. ”Entering Politics: General Self-Efficacy and Voting Behavior Among Young People”. Political Psychology 34, nro 2 (1. huhtikuuta 2013): 167–81. doi:10.1111/pops.12019.

Elo, Kimmo. ”Mistä nuoret äänestäjät tulevat? : havaintoja kodin poliittisuuden vaikutuksesta nuorten politiikkakiinnostukseen ja äänestämishalukkuuteen”, Politiikka: Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 53, 2011. http://www.doria.fi/handle/10024/70115.

Erzeel, Silvia, ja Didier Caluwaerts. ”Is It Gender, Ideology or Resources? Individual-Level Determinants of Preferential Voting for Male or Female Candidates”. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 0, nro 0 (5. helmikuuta 2015): 1–19. doi:10.1080/17457289.2015.1008495.

Frisco, Michelle L., Chandra Muller, ja Kyle Dodson. ”Participation in Voluntary Youth-Serving Associations and Early Adult Voting Behavior*”. Social Science Quarterly 85, nro 3 (1. syyskuuta 2004): 660–76. doi:10.1111/j.0038-4941.2004.00238.x.

Holli, Anne Maria, ja Hanna Wass. ”Gender-Based Voting in the Parliamentary Elections of 2007 in Finland”. European Journal of Political Research 49, nro 5 (1. elokuuta 2010): 598–630. doi:10.1111/j.1475-6765.2009.01910.x.

Ruusuvirta, Outi. ”Vaalikoneet ja rationaalinen päätöksenteko”, Politiikka: Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 54, 2012. http://www.doria.fi/handle/10024/91041.

Wass, Hanna. ”Generations and Socialization into Electoral Participation in Finland”. Scandinavian Political Studies 30, nro 1 (1. maaliskuuta 2007): 1–19. doi:10.1111/j.1467-9477.2007.00170.x.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *