Aineiston valinta ja tutkimusongelma – Mitä halutaan tietää?

Tutkimusongelman jäsentäminen ja pohtiminen on haastavaa, jotta kysymykset olisivat kaikille mielekkäitä eikä tutkimuksenteko olisi pakkopullaa. Jäsentemme taustat ovat taloustieteistä, sosiologiasta, talous – ja sosiaalihistoriasta sekä poliittisesta historiasta, mikä heijastui alkuperäiseen ideaan kahden aineiston vertailusta tietyllä aikavälillä.

Ehdotuksena oli pohtia esimerkiksi äänestyspäätökseen vaikuttaneen tiedon muuttumista vertailemalla eduskuntavaalitutkimuksia vuosilta 1991 ja 2003. Koska samoja kysymyksiä ei ollut riittävästi, olisi vertailu näiden kahden välillä ollut hankalaa. Näin ollen päätimme käyttää aineistona vain Eduskuntavaalitutkimusta vuodelta 2003, jonka löysimme Ailasta, yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta.

Pikku hiljaa tutkimusideakin alkoi muotoutua. Tarkoituksena olisi tarkastella eduskuntavaalikäytöstä ja äänestyspäätökseen vaikuttavia tekijöitä vuonna 2003. Tietysti aihe sellaisenaan tarvitsisi rajausta, joten tarkentaville tutkimuskysymyksiä tarvittiin.

Aineiston kysymyslomaketta tutkailemalla voi pohtia mahdollisia syy- ja seuraussuhteita, mikä helpottaa tutkimuskysymysten suuntaviivoja. Aineistosta olisi mielenkiintoista tutkia onko poliittisella aktiivisuudella ja asenteilla yhteyttä äänestysaktiivisuuteen tai omaan puoluevalintaan? Mitä puolueen valinnan taustalla on? Vaikuttaako se asenteisiin, luottamukseen valtioon ja hallintoon tai kiinnostukseen politiikasta? Entä minkälainen yhteys äänestyskäyttäytymiseen on esim. sukupuolella tai yhteiskuntaluokalla?

Ryhmässämme uskotaan, että todennäköisesti luokka ja äänestysaktiivisuus korreloivat. Joten voimme pohtia, miten se näkyy. Voisimme olettaa, että varakkaampi henkilö todennäköisemmin äänestää. Vai olisiko sittenkin keskiluokka aktiivisempi? Vai onko luokalla merkitys vai tiettyyn pisteeseen saakka?

Viimeisimpänä ideana olisi keskittyä juuri puoluevalintaan ja siihen, miten se näkyy yleisessä poliittisessa aktiivisuudessa. Löytyykö puolue, jonka kannattajat ovat erityisen aktiivisia? Esimerkiksi se halutaan tietää.

keep