Työ jatkuu

Tällä viikolla jatkoimme aineiston analyysia ja kirjallisuuden läpikäymistä. Etsimme kirjallisuudesta varsinkin syitä sille miten yksilöinen kulttuurinen identiteetti muodostuu ja miten mahdollinen vastakkainasettelu (toiseus) muodostuu esim. eri ryhmien edustajien välille. Aineiston analyysissä selvinnyt seikka siitä että esimerkiksi yhteiskuntaluokka, tai sukupuoli ei ole kykenevä selittämään suhtautumista esim. maahanmuuttajiin tai entisiin rikollisiin. Näin pyrimme etsimään kirjallisuudesta mahdollisia teoreettisia näkökulmia yksilöiden identiteettien ja arvomaailmojen muodostumiseen.

Harjoittelimme myös Atlas.ti:n käyttöä ja sen hyödyntäminen onnistuikin erittäin hyvin. Koimme kuitenkin että valitsemaamme aineistoon (artikkeleita ja kirjoja) Atlas ei kovinkaan hyvin sovellu. Ohjelma sopii huomattavasti paremmin kun laajasta empiirisestä aineistosta (esim. sanomlehtiartikkelit) etsitään yksinkertaisia “termiesiintymiä”. Koodaus ja muistioiden tekeminen ohjelmalla oli helpottavan suoraviivaista.

Muutamat ryhmäläisemme kokeilivat myös ns. Pomodoro-tekniikkaa varsinkin kirjallisuutta luettaessa. Tulokset olivat vaihtelevia. Toiselle tekniikan aika (25min.) tuntui juuri sopivalta, kun taas toinen olisi mielellään jatkanut lukemista pitempäänkin, jolloin tauosta tuli ns. pakkopullaa. Tekniikka on kuitenkin varmasti hyödyllinen varsinkin tylsähköä aineistoa luettaessa.

Vaikeuksia ryhmämme työskentelyssä on aiheuttanut Onenote-sisällön siirtäminen eri tekstinkäsittelyohjelmiin. Siirrettäessä tektiä tai kuvioita tekstin muoto muuttuu usein “erikoiseksi”. Samoin erilaisten taulukoiden siirtäminen ohjelmasta toiseen on aiheuttanut tekijöille harmaita hiuksia, kun siirtäminen ei aina suju liukkaasti. Realtimeboard-ohjelmaa emme käyttäneet, sillä emme kokeneet tarvetta uudelle “keskustelupalstalle”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *