All posts by Aino M Salmi

Atlaksen opettelua

 

Tutustuimme kurssin loppumetreillä vielä Atlaksen käyttöön ja hyödynsimme sitä yhteen Zotero lähteistämme.  Aloitimme tuomalla “Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo” lähteemme zoterosta export files-komennolla z-asemalle eli omalle verkkolevylle yliopiston koneelle.

Yllättäen Atlas-ohjelmaa ei löytynytkään yliopiston koneelta, joten hyödynsimme moodlen ohjeita ja latasimme sen Software portal-ohjelman avulla. Tämän jälkeen aloitimme projektin valitsemalla ylävalikosta “Project” ja sen alapuolelta avautuvan “new hermaneutic unit” ja tallensimme projektin tässä vaiheessa “project” valikon tallennus-toiminnolla.  Huomasimme, että vasta tallennuksen jälkeen olisi ollut parasta tuoda lähteen Zoterosta, koska tällöin ne voi tallentaa omaan kansioonsa, mutta tässäkin järjestyksessä projektin aloitus sujui vaivattomasti.

Hyödyllisin oppimamme toiminto Atlaksessa oli koodaus. Luokittelimme  “codes” valikon avulla koodit kotitöihin ja sukupuoleen ja etsimme näiden teemojen alle aiheeseen liittyviä pätkiä tekstistä. Koodaus oli käytännössä yksinkertaista ja sen oppi helposti, vaikka emme olleet tutustuneet kaikkiin ohjeisiin. Koodaus-ominaisuuden ansiosta Atlas on varmasti erittäin hyödyllinen esimerkiksi gradun tekemisen aineistovaiheessa ja keskustelimmekin siitä, mihin voisimme itse sitä käyttää.

Itse raporttiin oppimistamme asioista ei ollut enää varsinaista hyötyä, mutta tulevia opintoja varten Atlas oli mielestäni yksi tärkeimmistä kurssilla oppimistani asioista.