Tutkimusprojektin käynnistelyä

Ensimmäinen varsinainen työskentelyviikko sujui hyvin. Työnjako oli selkeä ja jokainen hoiti oman osuutensa. Meta-osiossa viriteltiin ryhmätyövälineitä, kuten Yammeria käyttöön. Tämän lisäksi luotiin tämä blogi, jonka kautta voimme esitellä tutkimusprojektimme kulkua.

Tilastoryhmä tutustui erilaisiin mahdollisiin aineistoihin ja valitsi tutkimusaiheeksemme sosioekonomisen aseman vaikutuksen terveyteen. Fokuksessa on erityisesti työterveys. Ryhmämme tutkimuskysymys tarkemmin muotoiltuna on: “Onko sosioekonomisesti paremmassa asemassa olevilla korkeampi koettu työhyvinvointi?” Tutkimuksemme alustavana hypoteesina on, että näin olisi.

Kirjallisuusosio hyödynsi Zoteroa ja etsi aiheeseen liittyviä viitteitä. Ohjelman käyttö koettiin alkuun haastavaksi, mutta positiivista oli, ettei ohjelman parissa täytynyt puurtaa yksin, vaan oli mahdollista saada tukea työparilta.

Tulevan viikon suhteen meillä on selvät sävelet ja jatkamme tilasto-osiossa tekemällä SPSS:llä alustavia analyyseja aineistosta ja kirjallisuusosiossa hahmottelemalla teemoja tutkimuksellemme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *