Zotero, Atlas.Ti ja kirjallisuusosion työskentelystä

Kirjallisuusosiossa käytettiin ohjelmista erilaisia hakukoneita, kuten google scholaria, jstoria ja muita tieteellisten tekstien hakemiseen sopivia lähteitä. Tutkimusaiheeseemme sopivaa aineistoa löytyi helposti.

Ensimmäisellä työskentelyviikolla Zotero ohjelmana oli käytössä aineiston tallentamisen välineenä. Zoteroon luotiin meille yhteinen ryhmä, johon kaikilla jäsenillä oli pääsy tallentamaan ja muokkaamaan viitemateriaalia. Tutkimusaiheen kannalta mielekkäitä viitteitä tallennettiin Zoteroon ja tallennettiin niistä samalla tärkeimmät tiedot ohjelmaan, kuten esimerkiksi tekstien kirjoittajien nimet. Tämän lisäksi luotiin tageja.

Myös muiden osioiden tekijät perehtyivät itsenäisesti Zoteron käyttöön. Ohjelma koettiin erittäin hyödylliseksi, mutta tiukka aikataulu loi omat haasteensa sen käytön omaksumiselle.

Toisella puurtamisviikolla Zoteroon tallennettuja viitteitä alettiin käymään läpi, jolloin hyödynnettiin Atlas.Ti -ohjelmaa. Atlas valikoitui käyttämäksemme ohjelmaksi, sillä yksi ryhmäläisistä oli sitä alustavasti käyttänyt ja todennut sen hyväksi.

Kirjallisuusosiossa tällä toisella puurtamisviikolla työskennellyt pari latasi ohjelmaan edellisellä viikolla löydetyt mielekkäät viitteet ja lähti käymään läpi aineistoa tehden samalla koodeja ohjelmaan. Kumpikin pari kirjoitti myös Atlakseen memoja, joihin saatiin pistettyä ylös jokaisesta lähteestä ne keskeisimmät asiat.

Kun aineisto oli käyty läpi kokonaisuudessaan, pari muodosti myös lähteisiin tehtyjen viitteiden perusteella käsitekartat hyödyntäen ohjelmaa, josta nähtiin keskeiset aineistoa nousseet asiat sekä näiden yhteydet tutkimuskysymykseemme.

Atlas.Ti ohjelma koettiin erittäin hyödylliseksi ja sen harjoittelu mielekkääksi tulevien opintojen ja tutkimusprojektien kannalta. Erityisesti memot ja koodit koettiin hyödyllisiksi. Ainoa haaste oli, että ohjelma ei Zoteron tavoin tallentanut jo muokattua aineistoa mihinkään pilveen, jolloin tehtyihin töihin ei päässytkään enää käsiksi kotikoneelta. Tämä oli ainoa haastavaksi koettu asia ohjelmassa. Aiomme hyödyntää ohjelmaa vastaisuudessakin.

Kolmannella työskentelyviikolla olemme työstäneet loppuraporttia yhteistyössä. Word -ohjelman käyttöä  ja sen eri ominaisuuksia on harjoiteltu osana tätä raportintyöstövaihetta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *