Kirjallisuuden löytäminen

Aiheelle sosiaalinen aktiivisuus ja poliittinen osallistuminen, sekä niiden välinen korrelaatio, oli kohtalaisen helppoa löytää kirjallisuutta. Jännittävimmästä päästä artikkeleita oli eräs, joka persoonallisuudenpiirteitä tarkastellutta pitkittäistutkimusta hyväksi käyttäen tarkasteli lapsuuden persoonallisuuden korrelaatiota aikuisen poliittiselle suuntautumiselle akselilla konservatiivi-liberaali.

Eräs aiheen haasteista on persoonallisuuden ja luonteen varsin laajalle ulottuvat merkitykset, sillä ainakin suurimmassa osassa artikkeleita sosiaalisuutta käsitellään yhtenä persoonallisuuden osana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *