All posts by Tanja M K Kallioinen

Kirjallisuuden löytäminen

Aiheelle sosiaalinen aktiivisuus ja poliittinen osallistuminen, sekä niiden välinen korrelaatio, oli kohtalaisen helppoa löytää kirjallisuutta. Jännittävimmästä päästä artikkeleita oli eräs, joka persoonallisuudenpiirteitä tarkastellutta pitkittäistutkimusta hyväksi käyttäen tarkasteli lapsuuden persoonallisuuden korrelaatiota aikuisen poliittiselle suuntautumiselle akselilla konservatiivi-liberaali.

Eräs aiheen haasteista on persoonallisuuden ja luonteen varsin laajalle ulottuvat merkitykset, sillä ainakin suurimmassa osassa artikkeleita sosiaalisuutta käsitellään yhtenä persoonallisuuden osana.

Kirjallisuustutkimuksesta

Aiheeseemme, eli poliittisen aktiivisuuden ja sosiaalisuuden väliseen suhteeseen liittyen löytyy melko hyvin artikkeleita.

Varsin kiinnostava oli Jack Blockin ja Jeanne H. Blockin tutkimus, jossa hyödynnettiin päiväkotilapsien luonteesta 20 vuotta aiemmin tehtyä tutkimusta ja yhdistettiin kyseisten, jo aikuiseksi kasvaneiden henkilöiden poliittinen vakaumus lapsuuden luonteenpiirteisiin. Poliittinen vakaumus konservatiivinen – liberaali -akselilla korreloi vahvasti muun muassa sosiaalisuuteen liittyvien luonteenpiirteiden kanssa.