Metaosiosta, kirjallisuusosiosta ja Atlaksesta

Tutkimusprosessi on ollut pienessä stagnaatiovaiheessa, sillä päätöksenteon vaikeutta on ollut ilmassa. Nyt yhteistyö on kuitenkin taas lähtenyt rullaamaan ja aluksi sekavalta tuntuneet moodle-ohjeet alkavat muodostamaan selkeän prosessin. Lopputulos on kuitenkin yhä hämärän peitossa.

Ajatuksia meta-osiosta ja ryhmätyöskentelymetodista:Tutkimusprosessin aikana olen etenkin keskittynyt prosessinhallintaan sekä meta-ja kirjallisuusosioon. Ryhmämme on pitänyt yhteyttä pääasiallisesti internetin kautta, sillä aikataulujen yhteensovittaminen on ollut ongelmallista. Etäkommunikaatio on kuitenkin toiminut kiitettävästi, joskin esimerkiksi teknisten ongelmien neuvominen on ollut hankalampaa.

Koko prosessin seuraamien ja kaikkien jatkuva tavoittaminen on kuitenkin tuntunut välillä mahdottomalta. Ryhmätyössä ei voi jatkaa vain omien päätöstensä ajamina, vaan aina on demokraattisesti kysyttävä mielipidettä muilta. Mikäli muut eivät vastaa, jää työ junnaamaan ja näin ollen motivaatio työn tekemiiseen laskee.

Loin alussa myös OneNote-pohjan ryhmämme työskentelylle ja koin sen erittäin hyödylliseksi työkaluksi. Kaavioiden, taulukoiden ja dokumenttien luominen sekä järjestely onnistui helposti ja vaivatta yhdessä paikassa. Yhdellä ryhmäläisellämme ei kuitenkaan toiminut kyseinen ohjelma ulkomailla, joten päätimme olla käyttämättä OneNotea ryhmätyökaluna. Aion kuitenkin itse jatkaa sen käyttöä tulevaisuudessa ja suosittelen sitä muillekin monipuolisuuden takia.

Zoteron käyttö on ollut ryhmässämme ahkeraa ja yhteisen ryhmätyökirjaston luominen on onnistunut. Ainoastaan artikkelien lisääminen omalta koneelta yhteiseen yhteistyöalustaamme Zoterossa on tuottanut hieman vaikeuksia. Tämäkin ongelma olisi kuitenkin ratkennut nopeasti, mikäli mahdollisuuksia tapaamisiin olisi ollut enemmän.

Ajatuksia kirjallisuusosiosta ja Atlas.ti. – ohjelmasta:

Atlaksen käyttöönottoon johdateltiin hyvin kurssin moodle-videoissa. Kvalitatiivisten aineistojen analysoiminen, tekstin hahmottaminen sekä tärkeimpien teemojen löytäminen ovat helpottuneet Atlas.ti- ohjelman käytön myötä. Koodien merkitseminen tekstiin lisää lukemisen mielekkyyttä ja myös pitää lukijan virkeämpänä. Monet asiat kuitenkin yhä mietityttävät. Esimerkiksi, kuinka pääsen jakamaan atlas-ajatuksiani muille ryhmäläisilleni? Miten luon ajatuskartan network view:llä? Tässä seuraava haasteeni.

Tutkimusaineistomme keskittyy pääasiassa suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Valitettavasti kirjallisuutta valitsemamme kvantitatiivisen aineiston tukemiseksi ei juurikaan löytynyt, joten keskitymme tutkimuksen kirjallisuusosiossa kertomaan Euroopan sisällä vaikuttavista trendeistä sekä suhtautumisesta maahanmuuttajiin. Tällä hetkellä suomalaisten suhtautumiseen maahanmuuttajiin näyttäisi vaikuttavan pääasiallisesti samat tekijät, jotka vaikuttavat näihin asenteisiin muuallakin Euroopassa.

Ei nyt sen enempää mietiskelyä tässä blogikirjoituksessa itse tutkimuksestamme. Pääsiäisviikko on ollut työnteon kannalta leppoisampi viikko. Nyt on taas kiire. Seuraavassa postauksessa toivottavasti syvemmin ajatuksia valitsemastamme kvantiaineistosta sekä muuttujista. Kirjoittamista on tosiaan tähän asti tehty yhteiselle Google Docs- alustalle, sillä se päivittyy kaikille. On kuitenkin muistettava varata tarpeeksi aikaa muun muassa Word-dokumentin tyylittelyyn ja kuvaajien sovittamiseen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *