Viimeistä viedään

Viime viikkojen aikana olemme arvioineet muiden ryhmien töitä ja saaneet myös palautetta omastamme. Oli hyödyllistä lukea muiden ryhmien kommentteja työstämme ja myös itse antaa palautetta toiselle ryhmälle. Pääosin saamamme palaute oli positiivista, mutta muutamia korjauksia piti myös tehdä. Sovimme siis tapaamisen tiistaille ja jaoimme tehtävät ryhmän kesken.

Korjattavaa oli lähinnä kielen yhtenäisyyden ja työn ukoasun kanssa, ongelmat eivät niinkään olleet sisällöllisiä. Sovimme myös, että teemme graafit kuvaamaan taulukoitamme ja helpottamaan niiden hahmottamista. Tapaamisemme sujui hyvin ja pääsimme kaikki paikalle. Skypekin toimi tällä kertaa ongelmitta. Pääsimme suhteellisen nopeasti yhteisymmärrykseen kaikkien tehtävistä. Sovimme, että yksi ryhmäläisistä tekee graafit, kaksi ryhmäläistä tarkistaa kirjoittamansa tekstit ja kolmas tarkastaa ulkoasun sekä viimeistelee työn ja palauttaa sen.

Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen ryhmämme työskentelyyn ja valmiiseen lopputulokseen. Muutamia hankaluuksia lukuunottamatta yhteistyömme on sujunut hyvin ja työmme on valmis. Haaseita on kurssin aikana tuottaneet pääasiassa aikatalut ja niiden yhteensovittaminen. Kurssi itsessään myös toi omat haasteensa, mutta itse olen ainakin oppinut paljon hyödyllisiä asioita viimeisen parin kuukauden aikana.

Nyt odotellaan vielä kommentteja muilta ryhmiltä lopullisesta työstä. Mielenkiintoista kuulla minkälaista palautetta saamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *