About Deleted User

Special user account.

Viimeistä viedään

Viime viikkojen aikana olemme arvioineet muiden ryhmien töitä ja saaneet myös palautetta omastamme. Oli hyödyllistä lukea muiden ryhmien kommentteja työstämme ja myös itse antaa palautetta toiselle ryhmälle. Pääosin saamamme palaute oli positiivista, mutta muutamia korjauksia piti myös tehdä. Sovimme siis tapaamisen tiistaille ja jaoimme tehtävät ryhmän kesken.

Korjattavaa oli lähinnä kielen yhtenäisyyden ja työn ukoasun kanssa, ongelmat eivät niinkään olleet sisällöllisiä. Sovimme myös, että teemme graafit kuvaamaan taulukoitamme ja helpottamaan niiden hahmottamista. Tapaamisemme sujui hyvin ja pääsimme kaikki paikalle. Skypekin toimi tällä kertaa ongelmitta. Pääsimme suhteellisen nopeasti yhteisymmärrykseen kaikkien tehtävistä. Sovimme, että yksi ryhmäläisistä tekee graafit, kaksi ryhmäläistä tarkistaa kirjoittamansa tekstit ja kolmas tarkastaa ulkoasun sekä viimeistelee työn ja palauttaa sen.

Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen ryhmämme työskentelyyn ja valmiiseen lopputulokseen. Muutamia hankaluuksia lukuunottamatta yhteistyömme on sujunut hyvin ja työmme on valmis. Haaseita on kurssin aikana tuottaneet pääasiassa aikatalut ja niiden yhteensovittaminen. Kurssi itsessään myös toi omat haasteensa, mutta itse olen ainakin oppinut paljon hyödyllisiä asioita viimeisen parin kuukauden aikana.

Nyt odotellaan vielä kommentteja muilta ryhmiltä lopullisesta työstä. Mielenkiintoista kuulla minkälaista palautetta saamme.

Kohti lopullista versiota

Viime viikolla jakauduimme työskentelemään siten, että kaksi meistä keskittyi kvantitatiiviseen aineistoon ja sen analysoimiseen SPSS -ohjelmassa ja toiset kaksi perehtyivät valitsemiimme artikkeleihin ja haravoivat niistä relevanttia tietoa kirjallisuusosiota varten.

SPSS -ohjelman käyttö sujui pienistä alkuvaikeuksista huolimatta ihan mukavasti ja päätimme valita selittäväksi muuttujaksi aineiston kysymyksen siitä, paljonko Suomeen tulisi ottaa pakolaisia. Selittäviksi tekijöiksi valitsimme tulotason, koulutustason sekä puoluekannan, joista tulotason ja koulutuksen koodasimme pienempiin luokkiin.

Viikonloppuna kokooonnuimme yliopistolle jakamaan ajatuksia tehdystä työstä ja keskustelemaan ongelmakohdista. Nettiyhteyksien ja Skypen kanssa oli taas hieman ongelmia, joten keskustelu koko ryhmänä jäi hieman vajavaiseksi. Kommunikaatiokatkokset eivät kuitenkaan mielestäni vaikuta työn edistymiseen tai siihen, että työnjako olisi hankalaa.

Työmme ongelmakohdaksi koimme sen, että kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen aineisto eivät täysin keskustele keskenään. Kirjallisuusosiomme käsittelee suhtautumista maahanmuuttoon ja kvantiosuutemme puolestaan vain suhtaumista pakolaisiin. Tämän olisimme ehkä voineet huomioida paremmin jo SPSS -analyyseja tehdessämme, mutta silloin emme asiaa jostain syystä sen kummemmin miettineet. Emme kuitenkaan kokeneet tätä asiaa ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi, vaan vain perusteluja kaipaavaksi näkökulmavalinnaksi.

Viikon saldona oli siis työn saaminen siihen pisteeseen, että se on nyt palautettu muiden kommentoitavaksi. Mielenkiintoista nähdä, millaisia kommentteja saamme ja mitkä ovat työmme mahdollisia heikkouksia/vahvuuksia. Kommentien perusteella työstä on hyvä jalostaa se lopullinen versio.