Työn viimeistely

Työn viimeistely vaiheessa kirjoitimme työstä tiivistelmän ja kirjoitimme oppimispäiväkirjan valmiiksi. Saimme myös mielenkiintoisia tuloksia esiin tilastopuolelta ja lisäsimme sisällysluettelon työhön.

 

Tilasto-osuus ja SPSS:n käyttö

Tuomas Heikkilä:

Aineiston mielenkiintoisimmat muuttujat ovat nrot 6-19 eli 14 kpl “kuinka toivottavana tai epätoivottavana pidät mahaanmuuttoa seuraavista maista” Ruotsista Kosovoon. Näitä asenteita voisi sitten verratta yhteen tai kahteen luokittelevaan muuttujaan, kuten ikään, bruttotuloihin, asuinseutuun, työllisyysasteeseen jne.

Ajattelin, että tehdään tässä kaksi analyysiä: faktorianalyys, jolla tiivistetään tämä hirvittävä määrä asennemuuttujia, ja sitten varianssianalyysi, joka ryhmittelee asenteet annetun muuttujan perusteella, yksisuuntaisesti – esimerkiksi Uusi-maalaiset ja lappilaiset – tai kaksisuuntaisesti – uusi-maalaiset naiset, lappilaiset naiset, uusimaalaiset miehet, lappilaiset miehet jne,. Jos eroja löytyy voidaan vertailla tietyin edellytyksin keskenään!

Tein jo alustavan faktorianalyysiin näille 14 asennemuuttujalle. Siinä on tarkoitus siis etsiä kysymysten takaa piileviä ulottuvuuksia ja tiivistää ulottuvuuksia mahdollisimman paljon. Kun toistaiseksi ei ole taustateoriaa, faktorit määräytyivät “luonnollisesti” sen mukaan kuinka paljon yhteistä ne jakavat keskenään.

Varianssianalyysissä todennettaisiin onko asenteissa eroa joidenkin ryhmien välillä vai eivätkö ne eroa ollenkaan. Kyselyssä on aika omalaatuisia kysymyksiä ja monissa muuttujissa on luokkia, joissa on hyvin vähän havaintoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *