Daily Archives: 3.4.2019

Pro Gradu “Eristyvä Yhdysvallat, ilmastojohtaja Kiina – sisällönanalyysi julkisuusdiplomatiasta RT:n ja Sputnik Internationalin ilmastonmuutosuutisoinnissa”

A member of our research seminar group “Russian and Post-socialist environment and energy”, Matleena Moisio has completed her Master thesis “Eristyvä Yhdysvallat, ilmastojohtaja Kiina – sisällönanalyysi julkisuusdiplomatiasta RT:n ja Sputnik Internationalin ilmastonmuutosuutisoinnissa” (Isolated United States, Climate Leader China – Content Analysis of Public Diplomacy in RT’ and Sputnik International’ news coverage of climate change). Professor Tynkkynen was Moisio’s second supervisor.

Tässä pro gradu –tutkielmassa käsittelen Venäjän valtionjohtoisen englanninkielisen median ilmastonmuutosuutisointia. Analyysissä etsitään uutisista ilmastonmuutosuutisoinnin teemoja ja julkisuusdiplomatian piirteitä.

Tutkimusaineistona on RT:n ja Sputnik Internationalin ilmastonmuutoksesta kertovat uutiset ajalta 1.6.2017-31.12.2017. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään julkisuusdiplomatian käsitettä, ja analyysia tuetaan ilmastonmuutosuutisoinnin ja Venäjän median aikaisemmalla tutkimuksella. Aineistoa analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksen tuloksina voidaan todeta, että RT ja Sputnik uutisoivat ilmastonmuutoksesta ilmastonmuutoksen itsensä kontekstissa, sen vaikutusten kontekstissa ja kansainvälisen politiikan kontekstissa. Erityisesti Yhdysvaltain ja maan presidentin, Donald Trumpin, ilmastonmuutospolitiikka on keskeinen osa ilmastonmuutosuutisointia aineistossa.

Aineistosta tunnistin julkisuusdiplomatiaa käsitteen teoretisoinnin kautta. RT:n ja Sputnikin uutisointia voi julkaisujen luonteen perusteella pitää lähtökohtaisesti aina julkisuusdiplomatiana, joka pyrkii luomaan Venäjälle mieluista yleistä mielipidettä. Tulokset osoittavat, että venäläinen ilmastonmuutosta käsittelevä uutisointi harjoittaa julkisuusdiplomatiaa ennen kaikkea kampanjoimalla Yhdysvaltoja, etenkin Trumpia, vastaan. Sen sijaan Venäjän asemaa ilmastonmuutostyössä ei korosteta, vaan korostetaan Kiinan roolia ilmastotoimijana.

Tutkielma toimii keskustelunavauksena Venäjän englanninkielisen ilmastonmuutosuutisoinnin tutkimukselle.

The thesis is available for reading online.