Winland Policy Brief VIII

Winland consortium published Policy Brief VIII, written by Sanna Syri, Jaakko Jääskeläinen, Veli-Pekka Tynkkynen, and Sakari Höysniemi. In the brief titled “Turvallisuus on enemmän kuin huoltovarmuutta – Kohti kokonaisvaltaisempaa energiaturvallisuuden kehittämistä ja arviointia” (Security is more than security of supply – Towards more comprehensive development and evaluation of energy security).

Energian tuotantoa, hankintaa ja kulutusta ei voi kytkeä irti aajemmasta yhteiskuntapolitiikasta ja turvallisuuskäsityksestä. Energiaan liittyvät muutospaineet kytkeytyvät laajempiin yhteiskunnallisiin tulevaisuuskuviin: Mitkä kauppakumppanit
ovat luotettavia? Mikä on kohtuullinen hintataso? Millaisten energiamuotojen käyttöä pidetään hyväksyttävänä? Mikä on riittävä omavaraisuuden aste?

Full brief is available online.