MITEN OPINNOT VAIKUTTAVAT TYÖELÄMÄÄN?

Kirjoittajat: Nora Berglund, Sanna Heiliö, Essi Huhta, Annika Johansson ja Milja Laurila

Haastattelimme neljää eri maataloustieteiden maisterintutkinnon suorittanutta sekä yhtä filosofian lisensiaattia heidän opiskeluaikoihinsa liittyen. Haastateltavat olivat suuntautuneet laajasti erilaisiin työtehtäviin, eri puolille Suomea. Meitä kiinnosti erityisesti opintojen aikaisten valintojen vaikutus työelämään. Suoritamme itse tällä hetkellä maataloustieteiden kandidaatintutkintoa, joten aihepiiri on meille ajankohtainen ja sen vuoksi kiinnostava.

 Haastatellut henkilöt

  1. ProAgria, maidontuotannon asiantuntija, valmistunut 2014
  2. Boreal, kasvinjalostuksen asiantuntija, valmistunut 2014
  3. Sairaalasolubiologi, valmistunut 2012
  4. Hankkija, Purchasing/tradingmanager, valmistunut 1998
  5. Maanviljelijä, valmistunut 1992

Hyödyllisintä opiskelussa

Suurin osa haastateltavista piti saamaansa koulutusta hyvänä pohjana työelämälle. Erityisesti positiivisena koettiin opiskelujen antama laaja-alainen tietotaito. Ahkeruus ja oma-aloitteisuus opinnoissa nousi parin haastateltavan kohdalla tärkeäksi asiaksi tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yksi haastatelluista koki ulkomailla suoritetun opintojakson erityisen hyödylliseksi. Kaikkien haastateltavien kohdalla esiin tuli verkostoitumisen tärkeys.

Kaduttaako jokin?
Kysyimme myös, mitä alumnit olisivat toivoneet tehneensä toisin opiskeluaikana. Ekonomian kursseja muutama olisi toivonut ottaneensa enemmän, sillä talousalan taidot nähtiin hyödyllisiksi työelämässä. Harjoittelupaikan valinnan merkitystä olisi toivottu painotettavan enemmän.

Verkostoitumisen tärkeys
Osa haastateltavista toivoi verkostoituneensa enemmän opiskeluaikana: he kokivat, että siitä olisi ollut hyötyä opiskelun jälkeisessä työelämässä. Erityisesti työnhaussa ja työelämän alkuvaiheissa opiskeluaikainen verkostoituminen nähtiin hyödyllisenä. Erityisesti maatalousalalla opiskelutovereihin tehdyt kontaktit koettiin tärkeiksi, sillä alan yliopistotasoista koulutusta järjestetään ainoastaan Viikissä. Opiskeluaikaisia tuttavia tulee näin ollen väistämättä vastaan myös työelämässä.

Kaikki haastateltavat muistelivat opiskeluaikaa lämmöllä ja olivat sijoittuneet oman alansa töihin. Muistakaa siis opiskella avoimin mielin ja luoda paljon kontakteja! ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *