EI HAITTAA, VAIKKET TIEDÄ MITÄ HALUAT – MAATALOUSTIETEET AVAAVAT SINULLE OVIA MONEEN PAIKKAAN

Kirjoittajat: Elisa Aho, Marikaisa Kokkala, Saara Tolonen, Mirva Härkänen ja Ville Toivonen

Tulevaisuuden työtehtävät eivät välttämättä ole opintojen alussa vielä täysin selvillä. Haastateltavina tähän blogitekstiin olivat Hankkijan myyjä, yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta, lehtori Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä johtava asiantuntija ProAgrialta. Opintojen edetessä ja erilaisten tehtävien myötä haastateltavien kiinnostuksen kohteet selkiytyivät ja motivaatio kasvoi. Työelämästä syntyi selkeä kuva vasta työuran edetessä, kun monet asiat konkretisoituivat. Työ opettaa, ja jotkut asiat opitaankin vasta töissä, ei luennoilla. Maatalousalan osaamisen rinnalle tarvitaan muitakin työelämätaitoja, mm. vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Kaikkia haastateltavia yhdistää ainakin yksi asia: työtehtäviä on opiskelujen lomassa ja jälkeen ollut useita. Tämä kertookin paljon alati muuttuvasta maailmastamme, jossa pysyvää eivät ole myöskään työnimikkeet. Maataloustieteiden opinnot todella antavat laajat työllistymismahdollisuudet erilaisiin työtehtäviin. Jo opintojen aikana haastateltavat ovat toimineet hyvin erilaisissa työtehtävissä, kuten 4H-työntekijänä, avustajana laboratoriossa, navettatyöntekijänä, Evirassa ja hankkeen tutkimusavustajana.

Akateemisesta koulutuksesta valmistuminen on eittämättä siivittänyt haastateltavat koulutusta vastaaviin työtehtäviin. Neljä viidestä haastateltavasta on valmistumisensa jälkeen toiminut tutkijana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tai Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämän jälkeen elämä on hajauttanut haastateltavia yhä uudelleen uusille urapoluille. Nykyään opetustehtävissä toimii kaksi haastateltavaa, muussa asiantuntijatehtävässä kaksi sekä yksi Hankkijan myyjänä ja osastovastaavana.

Kuva: Saara Tolonen

Haastateltavat ovat luottavaisia tulevaisuuden suhteen, vaikka kehittämisen kohteita ja muuta työtä on paljon. Maatalouden vaikutusten ulottuessa useaan eri sektoriin, kuten ympäristöön ja yhteiskuntaan, tarvitaan laajaa osaamista eri osa-alueilta. Maailman muuttuessa vaaditaan myös sopeutumiskykyä ja osaamista uusissa asioissa maatalouden saralla. Innovaatiot ovatkin maataloudessa, kuten millä tahansa muullakin alalla, tärkeitä keinoja pysyä kehityksen mukana.

Lisätietoa:

https://blogs.helsinki.fi/fuksivuosiviikissa/

https://blogs.helsinki.fi/urapalvelut/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *