KUN KOULU LOPPUU

Kirjoittajat: Ida Torvinen, Jenni Orjala, Saara Välttilä, Iivari Rapatti ja Juho Lehtinen

Yksi tärkeimmistä opintojen aikana heräävistä kysymyksistä on työllistyminen tulevaisuudessa, sillä jokainen tavoittelee koulutustaan vastaavaa, mielekästä ja palkitsevaa työtä. Opiskelijat myös usein miettivät, mitkä asiat opinnoissa parhaiten valmistavat työllistymiseen ja työelämään. Millaiset mahdollisuudet työllistymiseen on maatalousalan opintojen jälkeen? Mitä asioita kannattaa huomioida jo opiskeluiden aikana työllistymisen kannalta? Haastattelimme viittä valmistunutta agronomia eri pääaineista (opintosuunnista), ja kysyimme heidän kokemuksiaan.

Tulevaisuuden työpaikka voi löytyä yllättäen

Haastatellut alumnit toimivat erilaisissa tehtävissä: vihersisustajana, puutarha-alan lehden toimitussihteerinä, myyntipäällikkönä koneliikkeessä, Luken yliaktuaarina sekä kasvintuotannon lehtorina. Vihersisustaja sekä toimitussihteeri kertoivat opintojen jälkeisen työllistymisen sujuneen hyvin ja saaneensa töitä pian valmistumisensa jälkeen omalta alalta. Maatalouspolitiikkaa pääaineenaan lukenut yliaktuaari puolestaan työllistyi oman alansa töihin jo gradua tehdessään, kun pääsi tekemään äitiysloman sijaisuutta. Myös kasvintuotannon lehtori sai työpaikan jo opiskeluaikana, ja hänet vakinaistettiin opiskelujen päätyttyä. Nykyinen työ ei kuitenkaan välttämättä vastannut sitä, mitä opiskeluaikana oli ollut mielessä ‒ toimitussihteeri esimerkiksi kertoi, ettei ollut lainkaan ajatellut päätyvänsä tekemään toimittajan töitä. Sijaisuus puutarha-alan lehdessä valmistumisen jälkeen sai hänet kuitenkin yllättäen kiinnostumaan ammatista, josta tuli lopulta hänen unelmatyönsä.

Ekonomiaa lukenut myyntijohtaja työllistyi täysipäiväisesti jo opiskeluvaiheessa. Hän kertoi, että tärkeää olisi kuitenkin suorittaa tutkinto loppuun nopeasti, ettei se jäisi roikkumaan ja jotta opitut asiat eivät pääsisi unohtumaan. Lisäksi hän totesi, että Helsingin yliopiston monipuolinen kurssivalikoima avarsi näkemyksiä ja antoi uusia ideoita työelämää varten.

Omalle alalle voi työllistyä ilman suuria suunnitelmia tulevaisuuden työtehtävistä. Luken yliaktuaari kertoi, ettei hänelle ollut ollenkaan selvää opiskelujen aikana, mihin hän mahdollisesti työllistyisi opintojensa jälkeen, mutta hän päätyi tekemään oman alansa töitä ja on tyytyväinen työhönsä. Vihersisustajalle oman alan maisteritason työtehtävät eivät olleet koskaan varsinaisesti tavoitteena, sillä hän ei kokenut, että ne olisivat hänelle niin mieleisiä kuin nykyiset työtehtävät. Tämän hetken työtehtävissä hyödyllisiksi kursseiksi ovat osoittautuneet kaikki puutarhatieteen pääaineen kurssit sekä ravinteita käsittelevät kurssit biotieteiden puolelta. Kasvintuotannon lehtori puolestaan kertoi työllistyneensä aina nopeasti sekä siihen, mihin oli tähdännyt. Hän kertoi työllistyneensä kasvintuotannon lehtoriksi toimittuaan ensin Hankkijalla myynti- ja tuotepäällikkönä noin kolmen vuoden ajan.

Mitä opiskelijan kannattaa huomioida jo opintojensa aikana?

Alumnit antoivat myös vinkkejä opiskelijoille työllistymistä ja tulevaa työelämää varten. Kaikkien vastauksissa korostui verkostoituminen, sekä siitä koituva hyöty että ilo. Myös kesätöiden merkitystä korostettiin ja kannustettiin hakemaan omaan alaan liittyviä kesätöitä jo opiskeluaikana, jotta saisi hyödyllisiä kontakteja tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi alumnit suosittelivat harjoittelun suorittamista ulkomailla kielitaidon parantamiseksi sekä uusien kokemusten saamiseksi. Ulkomailta voi löytyä monia asioita, joita Suomessakin pystytään hyödyntämään ja joista ottaa opiksi. Alumnien puheissa tuli myös ilmi ajatuksia siitä, että esimerkiksi sivuainetta kannattaa harkita eri tiedekunnasta, sillä sitäkin kautta voi tulla hyödyllisiä verkostoja työelämää ajatellen. Esiin nousivat myös itsensä kehittäminen ja pitkäjänteisyyys, sillä nykymaailman projektiluontoisessa ja pätkätöiden täyttämässä työmaailmassa ne saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Hyvänä esimerkkinä itsensä kehittämisestä voi mainita pyrkimyksen oppia joka päivä jokin uusi asia. Tulevaisuudessa on myös aina mahdollista hankkia lisäkoulutusta työn ohessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *