VASTAVALMISTUNEIDEN MIETTEITÄ OPISKELUIDEN ANNISTA TYÖELÄMÄLLE

Kirjoittajat: Lauri Arkkola, Maiju Kurtti, Marikki Lammi ja Jasmin Lehti 

Maataloustieteen opiskelijoina halusimme kuulla opintojen hyödyistä ja työelämään siirtymisestä jo valmistuneilta agronomeilta. Blogikirjoitusta varten haastattelimme neljää vastavalmistunutta maatalousalan osaajaa, jotka tällä hetkellä työskentelevät kasvinsuojelututkijana, eläinten hyvinvointiasiantuntijana, kasvintuotannon asiantuntijana ja freelancer-toimittajana. Saimme mielenkiintoisia ja hyödyllisiä vastauksia, joissa esille nousivat muun muassa maatalousharjoittelun hyödyllisyys, talouspuolen osaamisen tärkeys ja työkokemuksen kerryttäminen monipuolisesti erilaisista työpaikoista.

Kuva: Jasmin Lehti

Monet maataloustieteisiin hakevat ovat siinä mielessä poikkeuksellisessa asemassa, että usealta löytyy jo käytännön kokemusta maataloudesta tilataustan kautta. Meidän haastateltavistamme kuitenkin vain yksi oli kotoisin maatilalta, joten tilataustattomuus ei ole este maataloustieteiden opinnoille. Usealle opiskelijalle kandiopintoihin kuuluva maatalousharjoittelu on ensimmäinen kosketus käytännön maatalouteen. Tilataustan puuttumisesta ei koettu olevan mitään haittaa, vaan joissain tapauksissa jopa hyötyä. Tilataustattomat haastateltavamme kokivat, että heillä ei ollut ennakkokäsityksiä toimintatavoista, ja harjoittelusta sai paljon hyödyllistä kokemusta. Toisaalta tilataustallisen alumnimme mielestä kotitilalla opitun käytännön kokemuksen ja rutiinien päälle oli helppo rakentaa uutta tietoa.

Maataloustieteissä kurssit ovat usein hyvin teoriapainotteisia, ja alumnit toivat esille, että kursseilla opittuja asioita olisi ollut kiva päästä harjoittelemaan käytännössä. Yksittäisistä kursseista ei koettu olevan suurta hyötyä, mutta tutkinto kokonaisuudessa antoi hyvät valmiudet työelämään. Alumnimme harmittelivat, etteivät olleet opiskelleet enemmän ekonomian kursseja, koska sen tärkeys on korostunut työelämässä. Toisaalta ennalta ei voi tietää, millaisiin työtehtäviin päätyy tulevaisuudessa, joten kurssivalinnat kannattaa tehdä sen perusteella, mikä oikeasti kiinnostaa. Haastateltavat painottivat, että kaikkea ei voi oppia koulunpenkillä, vaan työelämässä oppiminen jatkuu.

Kuva: Maiju Kurtti

Agronomina on mahdollista työllistyä monipuolisiin työtehtäviin, kuten tutkijaksi, asiantuntijaksi, pankinjohtajaksi, myyntipäälliköksi, toimitusjohtajaksi, maatalousyrittäjäksi tai lehtoriksi. Opintojen aikana kannattaa käyttää hyödyksi mahdollisuudet päästä yritysvierailuille tutustumaan erilaisiin maatalousalan toimijoihin. Tätä kautta voi esimerkiksi tarjoutua mahdollisuus päästä harjoitteluun tai kesätöihin mielenkiintoisiin työpaikkoihin. Kesätöitä kannattaa tehdä monipuolisesti ja hakea erilaisiin työtehtäviin, jotta saa kokemusta itseään kiinnostavista töistä ja työnhakuprosessista.

Alumnien vinkit opintoihin ja työelämään 

Luota omiin kykyihisi ja tiedosta oma arvosi. Ole oma-aloitteinen ja osoita olevasi kiinnostunut työpaikasta. Opettele perustelemaan näkemyksesi ja esimerkiksi työhaastattelutilanteessa se, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *