ALUMNIEN VINKIT OPISKELUAJALLE

Kirjoittajat: Juho Hannuksela, Joonas Rajala, Nina Sundelin, Ida Simola, Niilo Salo ja Teemu Tuomola

Kuva: Tetyana Kovyrina / Pexels (CC0)

 Haastattelemillamme alumneilla oli monenlaista taustaa ennen opiskelujen alkua. Osalla oli vahva vuosien kokemus kotitilan töistä, kun taas toisilla ei ennen opiskeluja käytännön kokemusta maataloudesta juuri ollut. Aikaisemman käytännön kokemuksen koettiin olevan apu työelämässä, mutta ei kuitenkaan välttämättömyys.

Opiskeluita kannattaa painottaa niihin kursseihin, joista itse on kiinnostunut. Silloin useimmiten löytyy paras motivaatio kursseihin ja tietoja on helpompi sisäistää pelkän suorittamisen sijasta. Opiskeluaikana on lähes mahdotonta tietää, mistä kursseista on hyötyä, joten kurssien monipuolisuuteen kannattaa panostaa. Odotukset opiskeluille täyttyivät jokaisella alumnilla; osalle tuli yllätyksenä, kuinka teoriapainotteista opiskelu loppujen lopuksi on. Lisää käytännönläheisyyttä toivotaan.

Opiskelun ohessa tapahtuvasta toiminnasta, kuten ainejärjestötoiminnasta, todettiin olevan erityisen paljon hyötyä opiskeluissa. Tämänkaltaisessa toiminnassa pystyy saamaan kontakteja, vuorovaikutustaitoja sekä hieman käytännön kokemusta tulevaisuuden työelämään. Opiskelijaelämän nähtiin olevan myös tärkeää vastapainoa intensiiviselle opiskelulle.

Opiskeluarvosanoilla ei juurikaan nähty olevan vaikutuksia työpaikan saantiin tai menestykseen työelämässä. Tärkeimmäksi nostettiin tutkinnon valmiiksi saaminen, mikä lähes kaikkialla on tarpeellinen osoitus muodollisesta pätevyydestä. Ennen valmistumista osa oli tehnyt alaan liittyviä töitä kesäisin tai osa-aikaisesti, mutta osalla ainut alan työkokemus oli kotitilan töistä.

Aiemman alan työkokemuksen puuttuminen ei kuitenkaan ollut este työllistymiselle. Suurin osa alumneista pääsi vakituisesti työelämään jo ennen valmistumista ja loput viimeistään valmistuttuaan. Työelämä on ollut odotusten mukaista ja alumnit ovat olleet tyytyväisä alanvalinnastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *