LUENTOSALEISTA TYÖELÄMÄÄN

Kirjoittajat: Katriina Kytölä, Laura Lempinen, Anna-Riikka Sahra, Emilia Seppä-Murto ja Annemari Seppänen

Hyödyllisimmiksi haastattelemamme alumnit kokivat monipuoliset maatalousalan opinnot, joiden ansiosta tulevat asiantuntijat saavat valmiuden hallita alaa kokonaisuudessaan eivätkä vain pelkästään oman pääaineensa silmin. Yksityiskohtien ulkoa opettelu koettiin turhimmaksi, ja toivottiin enemmän soveltavia kursseja. Käytännön työtehtäviin liittyvät kurssit, esimerkiksi tuotantoeläinten ruokintakurssit, koettiin mielekkäiksi, koska ne syvensivät työssä tarvittavia tietoja. Lukiosta tutut kurssit, kuten fysiikka ja kemia, saivat kritiikkiä turhuuksien joukossa, mutta suuntautumisesta riippuen niissäkin on hyvät puolensa.

Monia asioita oppii koulun penkillä ja loput työelämässä, mutta joitakin asioita toivoisi oppivansa siellä koulun penkillä, kuten biokemiaa, syvällisempiä eläinjalostuksen kursseja tai panostusta perusasioihin. Eri alojen kursseista on voinut olla enemmän hyötyä omaan alaan, tai sitten on saanut uusia näkökulmia. Kursseja on otettu metsätieteistä kasvatustieteisiin, on voitu tehdä kokonaisuuksia liiketaloudesta genetiikkaan tai sitten opiskeltu iltalukiossa saksaa. Joidenkin kurssien ottamatta jättäminen on voinut jäädä harmittamaan; esimerkiksi äidinkielen, viestinnän, projektijohtamisen ja taloustieteen kursseja olisi otettu, jos nyt saisi päättää.

Yliopisto-opiskelu ei tunnetusti ole kovin käytännönläheistä, mutta sitä korvaavat kandivaiheen maatalousharjoittelu sekä maisterivaiheen erikoisharjoittelu ja myös labrakurssit. Muina vuosina kesätyöpaikoilla on mahdollisesti iso rooli käytännön osaamisen lisäämisessä, joten niihin kannattaa panostaa. Etsiessä niin harjoittelu- kuin kesätyöpaikkaa kannattaa itse olla aktiivinen ja panostaa hakemuksiin, jotta pääsee haluamaansa paikkaan. Opitut tiedot ja taidot ovat arvokkaita sekä voivat olla hyödyksi opinnoissa. Lisäksi työkokemus valmistaa työelämään, ja tiedä vaikka mahdollistaisi tulevaisuudessa työpaikan, kun on saanut ”jalkaa oven väliin”.

Yhdelle haastateltavalle ovat tulevan työelämän kuviot olleet melko selvät heti opintojen alusta lähtien, mutta suurimmalla osalla suunnitelmat selkenivät vasta opintojen edetessä ja työelämään päätyessä. Oma opintosuunta antoi kuitenkin suuntaa tuleville työtehtäville.

Parhaiten opiskeluajoilta ovat jääneet mieleen kurssit, jotka ovat olleet käytännönläheisiä ja joilla tekemään on päässyt itse.  Tällaisia kursseja ovat olleet esimerkiksi labra- ja fysiologian harjoitustyöt sekä maatilaharjoittelu. Eniten mieleen jäänyt oppi opiskeluajoilta on, että muistaa verkostoitua, sillä siitä on hyötyä työelämässä.  Luennoilla kannattaa siis tutustua vierustoveriin, sillä vieressäsi istuu suurella todennäköisyydellä tulevaisuuden kollega.

Kuva: Katriina Kytölä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *