Hyvän joulun toivotus!

tuomiokirkko2.JPG

Rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta!

T. Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

HY:n opiskelijoiden ura-ajatuksissa painottuu eettisyys

Korkeakouluopiskelijoiden työn sisältöön ja työn merkitykseen liittyvät arvot ovat merkittävä tekijä työnhaussa ja työuralle suuntautumisessa, selviää T-Media Oy:n Graduates 2008 -tutkimuksessa. Kyselyyn vastanneet jaettiin neljään työnhakijasegmenttiin sen mukaan, mikä heille työssä ja työpaikassa on tärkeää.

 Eettinen työskentelee mielellään asiantuntijana

Yli puolet (52 %) Helsingin yliopistosta vastanneista kuuluu eettisten työnhakijoiden ryhmään. Luku on suuri, sillä kaikista vastanneista tähän ryhmään kuului vain 29 prosenttia. Eettiselle työnhakijalle on tärkeää tehdä työtä, jonka he kokevat eettisesti arvokkaaksi. Tämä tavoite on heille tärkeämpi kuin esimerkiksi palkka tai mahdollisuudet edetä uralla.

 Urasuuntautunut haluaa edetä nopeasti

Toiseksi suurin ryhmä olivat urasuuntautuneet: heitä oli Helsingin yliopistossa neljännes vastanneista (kaikista vastaajista 33%). Urasuuntautuneet valitsevat työpaikkansa sen mukaan, missä näkevät parhaat etenemismahdollisuudet sekä mahdollisuuden menestyä taloudellisesti. He ovat myös muita ryhmiä kiinnostuneempia kansainvälisistä työtehtävistä. Urasuuntautuneissa on yhtä paljon miehiä ja naisia.

 Stressinvälttelijä työskentelee elääkseen

Helsingin yliopiston vastaajissa oli vähemmän stressinvälttelijöiden ryhmään kuuluvia (19 prosenttia) kuin vastaajissa keskimäärin (23 prosenttia). Stressinvälttelijälle työllä ei ole kovin suurta merkitystä elämässä, vaan se on ensisijaisesti tapa ansaita rahaa muuta elämää varten. Uralla eteneminen, yrittäjyys tai vaikutusvalta eivät vetoa heihin yhtä paljon kuin muihin ryhmiin.

 Työkeskeisiä vain 5 prosenttia

Kaikista vastanneista työkeskeisiksi työnhakijoiksi määriteltiin 15 prosenttia, mutta Helsingin yliopiston vastaajista heitä oli vain viisi prosenttia. Työkeskeisille työn sisältö ja vapaus työssä on tärkeintä. Suurin osa työkeskeisistä on .

 T-Media Oy:n tutkimukseen osallistui 15.4.-31.5.2008 yhteensä 11 962 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Helsingin yliopiston opiskelijoita osallistui 879.

Teksti: Sanna Schildt 

Hyviä käytäntöjä työelämään orientoivien opintojen järjestämiseen

 Työelämään valmentavat opinnot kuuluvat nykyään osana kaikkiin Helsingin yliopiston tutkintoihin. Kurssien muoto ja sisältö on kunkin laitoksen itse päätettävissä. Nyt hyviä vinkkejä voi katsoa maantieteen laitoksen keräämistä hyvistä käytännöistä.

Maantieteen laitoksella kasattiin viime keväänä suuren kysynnän vuoksi työelämäorientaatio-opintojen intensiivikurssi. Samalla heräsi ajatus kerätä tietoa siitä, miten vastaavia kursseja on muualla yliopistolla järjestetty. Ilkka Oikarisen Työelämään orientoivat opinnot Helsingin yliopistossa -selvitys julkistettiin 27.8.2008 ura- ja rekrytointipalveluiden järjestämässä työpajassa.

Kurssien tärkeimpiä tavoitteita oli ollut työelämätiedon kartuttaminen, työnhakutaitojen parantaminen, motivointi sekä verkostoituminen ja kontaktien luominen työnantajakenttään. Osalla laitoksista työelämäopinnot oli kytketty yhteen HOPSin kanssa.

Keskeisiä sisältöjä lähes kaikilla kursseilla olivat olleet itsetuntemuksen lisääminen erilaisin tehtävin ja keskusteluin, työnhakutaitojen ja -dokumenttien hiominen sekä oman alan työmahdollisuuksiin tutustuminen.

– Alumnien tapaaminen joko kurssilla tai erityisen alumnihaastattelun tekeminen avasivat monille opiskelijoille uusia ovia. Osalla laitoksista näitä haastatteluja on alettu kerätä ”alumnitietopankeiksi”, joita voivat hyödyntää muutkin opiskelijat, Oikarinen kertoi.

Internetiä hyödynnettiin monin tavoin työelämäkursseilla. Biotieteellisessä tiedekunnassa käytössä on vaalikoneen tapaan toimiva ammattikuvakone, josta opiskelijat voivat etsiä omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisia urapolkuja. Käytössä on myös erilaisia oppimisalustoja, kuten Moodle.

– Kurssitehtävien jakaminen ja palauttaminen Moodlessa koettiin helpoksi ja käteväksi, Oikarinen vinkkaa.

Joillakin laitoksilla työelämäkursseille oli osallistunut kerrallaan kymmenen, joillakin taas jopa 150 opiskelijaa. Pienten kurssien etuja oli yksilöllisen palautteen antamisen mahdollisuus ja keskusteleva ilmapiiri: ura-asiat koetaan usein hyvin henkilökohtaisiksi. Suurilla kursseilla taas voitiin jakautua edelleen ryhmiin esimerkiksi unelma-ammatin mukaan.

– Selvityksen mukaan työelämäkurssi olisi parhaimmillaan silloin, kun opiskelijalla on jo hyvä tuntuma omaan alaan. Kurssi voisi myös nostaa keskivaiheenopiskelijoiden motivaatiota, Ilkka Oikarinen pohti.

Ilkka Oikarinen haastatteli selvitystään varten kymmentä työelämäopinnoista vastaavaa opettajaa seitsemästä tiedekunnasta. Selvitykseen voi tutustua maantieteen laitoksen verkkosivuilla.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt

U&R-avoimet koulutukset Moodleen

Syksyn myötä ura- ja rekrytointipalveluiden tarjoamissa kaikille opiskelijoille avoimissa koulutuksissa siirrytään käyttämään MOODLE-oppimisalustaa. Opinnot ja ura: taidolla työelämään -kurssi löytyy Moodlesta osoitteesta http://moodle.helsinki.fi. Klikkaa Helsingin yliopisto login -linkkiä oikealla palstalla ja syötä tunnuksesi (käyttäjätunnuksesi ja sen salasana). Kurssikategorian alla on “etsi kursseja” -laatikko, jonne voi syöttää kurssinimen Opinnot ja ura. Systeemi tarjoaa linkin suoraan kurssiin. Kurssia voi myös hakea keskushallinto-kategorian aakkosjärjestyksen mukaiselta listalta (Opinnot ja ura: taidolla työelämään). Kurssia klikkaamalla rekisteröidyt kurssille (ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu kuitenkin tapahtumakalenterin kautta osoitteessa http://www.helsinki.fi/rekry/tapahtumakalenteri/).

Myös englanninkielinen Curriculum for Career -kurssi tulee käyttämään Moodle-alustaa ennakko- ja kotitehtävien hakupaikkana ja tehtävien palautusalustana

Syksyn avoimet koulutukset, uutuutena Curriculum for Career

Kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle avoimet Opinnot ja ura: taidolla työelämään -koulutukset löytyvät nyt tapahtumakalenteristamme.

Syksyn uutuus on koulutuskokonaisuuden tarjoaminen englanniksi. Opinnot ja ura -koulutus sai nimekseen Curriculum for Career. Kokonaisuus koostuu samoista osioista ennakko- ja kotitehtävineen kuin vastaava suomenkielinen koulutus. Kolme ensimmäistä sessiota tarjotaan keskustan kampuksella ja kaksi viimeistä työnhakutaitoihin liittyvää osiota ovat Viikissä. Tämänkin koulutuksen tiedot löytyvät tapahtumakalenteristamme osoitteesta http://www.helsinki.fi/rekry/tapahtumakalenteri/ .

© 2020 A MarketPress.com Theme