Dear student, please answer the questionnaire about the new course in sustainable development 

Please answer the questionnaire. With the help of this, we are going to develop the new course on sustainable development for all of the students of the University of Helsinki. The survey identifies the needs related to the course and helps us to plan and create a meaningful course in a students’ point of view. It is available in three languages and it is an unique opportunity for students to influence the course content. Answer the survey here.  If you are interested in the questions in the survey, there’s a reference list at the end of this blog post, that has been used in a design of the survey.

Opiskelija, vastaa kyselyyn uudesta kestävän kehityksen kurssista

Tule vastaamaan opiskelijakyselyyn, jonka pohjalta kehitetään uutta Helsingin yliopiston kaikille opiskelijoille yhteistä kestävän kehityksen kurssia. Kyselyn avulla tutkitaan opiskelijoiden tarpeita kurssiin liittyen sekä suunnitellaan kurssista merkityksellinen opiskelijoiden näkökulmasta. Kysely tulee olemaan saatavilla kolmella eri kielellä ja siihen osallistuminen tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan kurssisisältöihin. Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä. Jos kiinnostuit kyselyn kysymyksistä, tämän blogitekstin lopussa on lähdeluettelo, jota on hyödynnetty kyselyn suunnittelussa.

Svara på opinionsundersökningen åt studerande

Svara på opinionsundersökningen åt studerande! Med hjälp av den utvecklar vi den nya kursen om hållbar utveckling åt alla Helsingfors universitets studerande (https://blogs.helsinki.fi/uhsustained/). Undersökningen kartlägger behov med anknytning till kursen och hjälper oss att planera en betydelsefull kurs. Den kommer att finnas på tre språk och är en unik chans åt studerande att påverka kursinnehållen. Svara på undersökningen här. Om du är intresserad av frågorna i undersökningen finns det en referenslista i slutet av detta blogginlägg, som har använts i en design av undersökningen.

References / Lähteet / Källor

Dunlap, R. (2008). The environmental paradigm scale. From marginality to worldwide use. Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. < https://www.researchgate.net/publication/254345141_The_New_Environmental_Paradigm_Scale_From_Marginality_to_Worldwide_Use >

Dunlap, R. E., van Liere, K. D., Mertig, A. G. & R. E. Jones (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm. A revised NEP scale. Journal of social issues, 56(3), 425-442. <https://www.researchgate.net/publication/279892834_Measuring_Endorsement_of_the_New_Ecological_Paradigm_A_Revised_NEP_Scale>

Tuononen, T., Hyytinen, H., Hailikari, T. & A. Toom (2019). Yliopisto-opettajien käsitykset akateemisten asiantuntijataitojen opettamisesta ja niiden yhteys opetuksellisiin lähestymistapoihin ja pystyvyysuskomuksiin. Kasvatustieteen päivät 2019.

Wiek, A., Withycombe, L. & C. L. Redman (2011). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustainability science, 6(2), 203-218. < https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-011-0132-6 >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *