Syksy 2024: Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? Autumn 2024: How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu?

Instructions in English below

Tästä pääset Studies-sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 7.8.2024.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 2.9.2024. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 2.9.2024 kurssin Studies-sivulta täältä (kurssialueen digicampus-osoite ja salasana ovat näkyvissä Studies-sivuilla vain, jos olet rekisteröitynyt kurssille Sisussa ja kirjautunut Haka-tunnuksilla studies.helsinki.fi-sivulle).

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu-järjestelmä, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa Kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut oikealle kurssille, älä valitse SUST-001B -kurssikoodia.)

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 2024-25 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 2 -sarake (Itsenäinen työskentely 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse”-painiketta vahvistaaksesi suoritustavan. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen.

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” -otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu”-näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” -alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua.

10. Löydät linkin kurssialueelle ja kurssialueen salasanan kurssisivulta (tarkka kohta on ympyröity alla olevassa kuvassa punaisella). Ne näkyvät, kun olet kirjautuneena sisään (ks. kuvan ylälaita).

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on 7.8.2024.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrollments will be accepted at the start of the course on 2.9.2024. You can find the Digicampus address and password for the course area on the course Studies page on 2.9.2024. (Please note, that the digicampus -link and password for the course area are only visible on the Studies page if you are registered for the course in Sisu and logged in with your Haka login to studies.helsinki.fi).

The University of Helsinki uses SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment.

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses.)

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code, don’t select SUST-001B.)

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open.

4. Check that you have the right academic year selected – if not, change it to 2024-25.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 2” (Independent study, 3 cr). Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method. Please note: do not choose the open university method (Method 3) if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration.

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button.

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability Course to your study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

10. You can find the link to the course area and the password for the course area on the course page (the exact location is circled in red in the image below). They will appear when you are logged in (see top of the image).

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

Syksy 2024: Tule ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! / Autumn 2024: Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as sustainability expert!

 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! 

In English below!    

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin: 2.9.-31.12.2024

Missä: digicampus.fi -alusta 

Miten: Linkki ilmoittautumiseen 

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Oletko kiinnostunut kestävyydestä kulttuurin, politiikan tai ympäristönsuojelun näkökulmasta? Osaajia tarvitaan kaikilla aloilla enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa Helsingin yliopiston monitieteiselle Kestävyyskurssille 2.9.-31.12.2024. 

Kurssi on suunniteltu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.   

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään digicampus.fi -alustalla. Löydät tarkemmat tiedot kurssin kulusta kurssisivulta. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen. Kurssin ilmoittautuminen on auki kurssin loppuun, 31.12.2024, saakka.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu SISUssa! Tässä  ilmoittautumisohjeet SISUun. Linkki syyslukukauden kurssialueelle ja kurssiavain julkaistaan rekisteröityneille kurssisivulla 2.9.2024. Kirjaudu kurssialueelle yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-login).

Kestävyyskurssi järjestetään uudestaan kevätlukukaudella 2025.

Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!   

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr.  

When: 2.9.-31.12.2024

Where: digicampus.fi-platform    

How:Link to registration 

How to register for the course on SISU 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence in sustainability as the concern towards sustainability issues grows. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever.  

Welcome to the new multidisciplinary Sustainability course of University of Helsinki in the autumn, 2.9.-31.12.2024.

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinary of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting global environmental commons, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.    

The course is an online course and organized on the digicampus.fi-platform. Check more specific information on the course studies page. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The course is worth of 3 credits. Registration for the course is open until the end of the course, 31.12.2024.

Sustainable future needs you! Read the course description and register in SISU!  We made you instructions for enrolling on the course in SISU. The link to the course area for the autumn semester and the enrollment key will be published on the course studies page when the course area opens on 2nd of September, 2024.

The course will be held again in the spring semester 2025.

Presentations from the University of Helsinki X UNESCO IESALC workshop: Sustainability in Higher Education: Integrating sustainability into university teaching and learning locally and globally.

The Teachers for Sustainability network at the University of Helsinki, and UNESCO IESALC organized a joint workshop on 27th May 2024.

The first workshop brought together teaching personnel, management, and support staff from various higher education institutions in the Global North and Global South. The goal of the workshop was to explore the challenges, existing practices, and opportunities in pedagogical transformation towards sustainability from local to global levels.

Through concrete examples and discussions, the workshop discussed relevant drivers, barriers, risks, actors, and stakeholders related to sustainability in pedagogical design in higher education. It provided a platform for co-creating and evaluating possible tools and solutions to embed sustainability into university teaching and learning.

Workshop PowerPoint slides and video recording include presentations from the speakers:

 • Rami Ratvio, University Lecturer, University of Helsinki
 • Yuma Inzolia, Chief of Capacity Building, UNESCO IESALC
 • Anniina Tammisalo, Generation Green, University of Helsinki, Finland
 • Edwin Namakanga, Fridays for Future International, Rise Up Movement, Makerere University, Kampala, Uganda
 • Maria Toro-Troconis, ALDESD director and UN Consultant

PowerPoint 1: Opening presentation and case examples
PowerPoint 2: Dr Yuma Inzolia: Transforming Higher Education: Towards Sustainability

Workshop on 27th May: Sustainability in Higher Education: Integrating sustainability into university teaching and learning locally and globally. Register now!

The Teachers for Sustainability network at the University of Helsinki, and UNESCO IESALC welcome you to explore the key challenges for sustainability in higher education, both locally and globally, and co-create and evaluate possible tools and solutions. Register now to participate via Zoom.

When: Monday 27th May 2024, at 14:00–16:00 Finland time (UTC+3)
Where: in Zoom:
https://helsinki.zoom.us/j/69610929825?pwd=UDU3UGJUVDdNRFN3UVMwUXFpOTZ0QT09
Meeting ID: 696 1092 9825, Passcode: 409025
Please fill in the pre-registration form by Sunday 26th May.
Registration link: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/130025/lomake.html
Language: English

Welcome to the first workshop of the UNESCO IESALC-University of Helsinki Greening Higher Educations series!

The first workshop aims to bring together teaching personnel, management, and support staff from various higher education institutions in the Global North and Global South. The goal of the workshop is to explore the challenges, existing practices, and opportunities in pedagogical transformation towards sustainability from local to global levels.

Through concrete examples and discussions, the workshop will touch upon relevant drivers, barriers, risks, actors, and stakeholders related to sustainability in pedagogical design in higher education. It will provide a platform for co-creating and evaluating possible tools and solutions to embed sustainability into university teaching and learning.

Taking away from the workshop, not only expertise and actions from various regions in the globe will be presented, but also ways forward will be shared to move into potential next steps for higher education stakeholders to support pedagogical transformation.

Climate Justice Activist, Campaigns Organizer & Demographer Edwin Namakanga (Fridays for Future International, Rise Up Movement, Makerere University, Kampala, Uganda) will present examples of local and global climate action.

AGENDA (Finland time, UTC+3)

14:00 – 14:15 Welcome, Presentation of the series of workshops, and Keynote on Pedagogical Transformation
 • Rami Ratvio, University Lecturer, University of Helsinki
 • Yuma Inzolia, Chief of Capacity Building, UNESCO IESALC
14:15–15:00 Pedagogical Transformation across Borders: challenges, existing practices, and opportunities towards sustainability in higher education curriculum
 • Anniina Tammisalo, Generation Green, University of Helsinki, Finland
 • Edwin Namakanga, Makerere University, Uganda
 • Maria Toro, ALDESD director and UN Consultant
15:00–15:50 Concrete Examples and Discussions of Pedagogical Design on Sustainability at Higher Education
 • Discussions in Zoom Breakout Rooms
15:50–16:00 Conclusions and Ways Forward

The new preview version of the Sustainability Course has been launched – welcome to get acquainted with the learning material

(You can find the Finnish version of this post here)

The new preview version of the University of Helsinki’s Sustainability Course (SUST-001) is available on the Digicampus.fi platform. The preview version is based on the course version 3.0 Bluefin Tuna, launched in the autumn semester 2023, and is intended for University of Helsinki staff to familiarise themselves with the students’ Sustainability Course. The course area can be accessed by logging into the Digicampus.fi platform with the link and enrolment key provided:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3615
Enrolment key: SustPreview23

Many new features have been built into the Sustainability Course and can be explored in the preview version:

 • The course is asynchronous, meaning you can complete it at your own pace.
 • New features have been added to support self-regulation and co-regulation of learning: the Digicampus Moodle sends automatic emails to the student, pre-planned by the teacher, based on the student’s progress in the course. The teacher’s video messages are pre-recorded. The Re-engagement plugin of Digicampus Moodle is used for this purpose. At the beginning of the course, students continue to register in groups and work on projects in multidisciplinary groups.
 • The course content is multilingual: students can change the language of the mandatory assignments and instructions to Finnish, Swedish or English. The “Multi-language content filter” add-on in Digicampus Moodle is used for this
 • The aim has been to build a connectivist online course (cMOOC) that emphasises student interaction and co-construction of knowledge.

No study credits are registered for the preview version of the course, and discussion assignments of the course are closed. However, the preview version allows access to the extensive course catalogue, videos and multiple-choice quizzes. All the modules are unlocked in the preview version. Students at the University of Helsinki can enrol for courses in Sisu registration system for the autumn and spring semesters. Anyone can enrol for a course through the Open University. In the autumn semester 2023 period II, about 700 students registered for the Sustainability Course. You can also find out more about the contents of the course in the video below.

Kestävyyskurssin uusi selailuversio on avattu – tervetuloa tutustumaan oppimateriaaleihin

(You can find the English version of this post here)

Helsingin yliopiston Kestävyyskurssin (SUST-001) uusi selailuversio löytyy Digicampus.fi -alustalta. Selailuversio perustuu syyslukaudella 2023 käyttöönotettuun kurssiversioon 3.0 Bluefin Tuna ja se on tarkoitettu Helsingin yliopiston henkilökunnalle opiskelijoiden Kestävyyskurssiin tutustumiseen. Kurssialueelle pääsee kirjautumalla Digicampus.fi -alustalle oheisella linkillä ja salasanalla:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3615
Enrolment key: SustPreview23

Kestävyyskurssiin on rakennettu paljon uusia ominaisuuksia, joihin voi tutustua selailuversiossa:

 • Kurssi on asynkroninen eli sen voi suorittaa omassa tahdissa.
 • Kurssiin on lisätty uusia toimintoja oppimisen itsesäätelyn ja yhteissäätelyn tukemiseksi: Digicampuksen Moodle lähettää automaattisia opettajan ennakolta suunnittelemia sähköpostiviestejä opiskelijalle sen mukaan, miten opiskelija etenee kurssilla. Opettajan videoviestit on ennakolta nauhoitettuja. Tässä hyödynnetään Digicampuksen Moodlen Re-engagement -lisäosaa.  Opiskelijat ilmoittautuvat kurssin alussa edelleen ryhmiin ja tekevät projektityötä monitieteisissä ryhmissä.
 • Kurssin sisällöt ovat monikielisiä: opiskelija voi vaihtaa pakollisten tehtävien ja ohjeistusten kieltä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tässä hyödynnetään Digicampuksen Moodlen ”Multi-language content filter” -lisäosaa.
 • Tavoitteena on ollut rakentaa opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhdessä rakennettua tietoa painottava konnektivistinen verkkokurssi (cMOOC).

Kurssin selailuversiosta ei rekisteröidä opintopisteitä, ja kurssin keskustelutehtävät ovat suljettuja. Selailuversion avulla voi kuitenkin tutustua laajaan kurssilukemistoon, videoihin ja monivalintatehtäviin. Moduulien lukitukset on selailuversiossa avattu. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua syys- ja kevätlukukauden kurssitoteutuksiin Sisussa. Kuka tahansa voi osallistua kurssille Avoimen yliopiston kautta. Syyslukukauden 2023 periodissa II noin 700 opiskelijaa rekisteröityi Kestävyyskurssille. Voit tutustua kurssin sisältöihin myös oheisesta videosta.

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? (syksy 2023) How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu? (autumn 2023)

Instructions in English below

Tästä pääset Studies-sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 18.9.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 30.10.2023. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 30.10.2023 kurssin Studies-sivulta täältä.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu-järjestelmä, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, niin se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut syksyn 2023 kurssille, älä siis valitse SUST-001B kurssikoodia.)

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 2023-24 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 1 -sarake (Osallistuminen opetukseen 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse”-painiketta vahvistaaksesi suoritustavan. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

 

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen.

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 -kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” -otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu”-näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” -alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua.

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on September 18th.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrollments will be accepted at the start of the course on 30.10.2023. You can find the Digicampus address and password for the course area on the course Studies page on 30.10.2023.

The University of Helsinki uses SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment.

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses)

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code for the autumn 2023, don’t select SUST-001B.)

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open.

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 2023-24.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 1” (Participation in teaching, 3 cr). Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method. Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration.

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button.

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

Teachers for Sustainability workshop 9.12.2022 and seed funding for developing sustainability education

Teachers for Sustainability -network organized a workshop about the development of discipline-specific sustainability courses at the University of Helsinki on 9.12.2022. Here’s the video -recording, a link to the workshop powerpoints and a link to an open call: Seed funding for developing sustainability education (closes on 18. January 2023).