Join the sustainability course to solve sustainability challenges and develop multidisciplinary sustainability education!  

Everyone needs to expand their knowledge base on sustainable development. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever. The University of Helsinki will start a new multidisciplinary course in the fourth period (15.3.-7.5, 2021). The course content will be developed during the pilot, so you will have a unique opportunity to develop the course and influence the future of sustainability education at the University.   

The course will introduce you to the complexity and multidisciplinarity of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues, and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting different natural systems, climate change and fair energy transitions, and sustainable and healthy food systems. 

The course is an online course and is organized on the mooc.helsinki.fi platform. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The pilot version is worth of 3 credits and the number of participants is limited.  

Please note, that in the pilot version some of the learning materials are in Finnish. 

Sustainable future is needing you! Read the course description and register in Weboodi More detailed instructions for completing the course will be sent to those who have registered for piloting by e-mail before the start of the course. The pilot version is for students at the University of Helsinki, but in the near future we will open the materials in the course area for self-study. 

Opiskelijapalaute on osa kestävää kestävyyskurssia

Kestävyyskurssin suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana yli 150 yliopistolaista: henkilökuntaa eri tehtävistä, tutkijoita, asiantuntijoita sekä opiskelijoita kandivaiheesta maisteri- ja tohtoriopiskelijoihin.

Kestävyyskurssia tehdään Helsingin yliopiston opiskelijoita varten. Tämän vuoksi opiskelijoilla onkin erityinen rooli kurssin kehitystyössä.

Kurssin kehitystyöstä kiinnostuneita opiskelijoita on mukana testikäyttäjien ryhmässä, jonka tehtävänä on kokeilla, kommentoida, arvioida ja esittää parannusehdotuksia työryhmissä luotuihin oppimateriaaleihin. Palautteen kerääminen on samanaikaista yhdessä kehitystyön kanssa, joten opiskelijoiden arvokas asiantuntemus opiskelusta saadaan heti käyttöön.

Haastattelimme blogiin kolmea kurssin testikäyttäjien ryhmässä mukana olevaa opiskelijaa kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista. Mikä kestävyydessä ja tässä kurssissa on heidän mielestään tärkeää?

Tuuli Lahin

Olen ihmismaantieteen ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija, ja olen kiinnostunut muun muassa kulutuksesta ja jätteenkäsittelystä.

Milloin kuulit kestävästä kehityksestä ensimmäistä kertaa?

Kestävä kehitys tuli sanana mun tietoisuuteen ehkä vuosina 2014-2017 lukio-opinnoissa, mutta sen oikea merkitys ja sovellukset avautui minulle vasta yliopisto-opintojen alussa.

Mikä oli viimeisin kestävä tekosi?

Ensimmäisenä tulee mieleen se, että satuin onneksi löytämään uudet kengät ja takin kirpparilta, ennen kuin lähdin etsimään niitä kaupoista.

Mikä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tuntuu sinusta tärkeimmältä? Miksi?

Näitähän on vaikea pistää tärkeysjärjestykseen, koska ne on niin linkittyneitä toisiinsa. Muutos yhdessä aiheuttaa myös muutoksia muissa. Mutta jos yksi tärkein tulisi valita, nostaisin tasa-arvoon liittyvät ‘5. Gender equality’ sekä ’10. Reduced inequalities’ esille. Tasa-arvon edistäminen niin globaalisti kuin alueellisestikin antaisi liikkumavaraa kohti muiden tavoitteiden saavuttamista.

Minkä sinä kokisit erityisen tärkeäksi kestävän kehityksen kurssissa? 

Sen, ettei kurssi keskittyisi liikaa eräänlaiseen pöhinään. Kestävää kehitystä viljellään nyt joka asiaan, mutta sanana se on todella avoin ja merkityksetön. Olisi tärkeää, että opiskelija oppii myös kyseenalaistamaan ‘kestävää kehitystä’, ja erottaa esimerkiksi ns. viherpesun oikeasta kestävyydestä.

Albert Lenkiewicz

Olen Albert Lenkiewicz, 32-vuotias musiikin maisteri, joka opiskelee nyt biologiaa toista vuotta ja aikoo suuntautua ekologiaan.

Milloin kuulit kestävästä kehityksestä ensimmäistä kertaa?

Ensimmäiset selkeät muistikuvat ovat 2000-luvun alusta lukio-opintojeni yhteydessä. Voi olla, ettei joko opetussuunnitelmassa tai sitten maaseudulla vielä 90-luvulla asia ollut niin ajankohtainen. Vuonna 2018 aikuislukiossa biologian oppimäärää täydentäessäni kestävää kehitystä painotettiin selvästi, ja nykyisin käsite tulee vastaan hyvin usein mm. mediassa ja muissakin yhteyksissä, kuten yliopistolla. Tuntumani on, että kestävästä kehityksestä puhutaan jatkuvasti enemmän ja näkyvämmin.

Mikä kestävyyteen liittyvä tapahtuma viime vuosien ajalta on ollut sinulle erityisen merkityksellinen?

Muistan vuoden 2015 uutisoinnin YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Agenda2030. Ohjelma sisältää paljon konkretiaa ja se on laadittu mielestäni siten, että se on ymmärrettävissä, vaikkei kestävästä kehityksestä paljon tietäisikään. Kansainvälisenä toimintaohjelmana sillä voi olla erityistä vaikuttavuutta, ja muistankin sen herättäneen jo silloin minussa toiveikkuutta.

Mikä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tuntuu sinusta tärkeimmältä? Miksi?

Koska ekologina tavoitteet ilmastonmuutokseen vaikuttamisesta (nro 13) sekä vesi- ja maaelämän suojelemisesta (nro 14 & nro 15) ovat kaikki yhtä tärkeitä ja mahdottomia asettaa tärkeysjärjestykseen, päätänkin vastata numeron 17, ”Partnerships for the goals”. Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi vaaditaan globaalia yhteistyötä ja vain sitouttamalla valtioita, yrityksiä ja tavallisia ihmisiä – ylipäänsä kaikkia toimijoita – yhteisiin tavoitteisiin voidaan saavuttaa ratkaisuja, jotka toimivat erilaisista maailmankatsomuksista ja yhteiskunnista riippumatta kaikkialla globaalisti.

Minkä sinä kokisit erityisen tärkeäksi kestävän kehityksen kurssissa?

Kurssin laatimisessa mukana olevien opiskelijoiden kesken nousi esiin hienoja ja tärkeitä tavoitteita, joiden toivon heijastuvan kurssissa. Päällimmäisenä tavoitteena juuri minä koen juuri tällä kirjoitushetkellä sen, että kestävän kehityksen kurssilla olisi edes jokin konkreettinen vaikutus, liittyipä se tiedon lisääntymiseen, kriittiseen tarkasteluun tai – mikä toivottavinta – elämäntapojen muuttumiseen kestävämmiksi. Tämä muutoksenhalu on linjassa kestävän kehityksen periaatteen mukaisten muutostarpeiden kanssa.

Katariina Sipilä

Olen ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija elintarviketieteistä, pääaineena yleinen elintarviketiede ja -teknologia.

Milloin kuulit kestävästä kehityksestä ensimmäistä kertaa?

Ensimmäisen kerran kuulin kestävästä kehityksestä varmaankin ala-asteella, käsitellessämme roskien lajittelua. Varsinaisesti kestävän kehityksen merkityksestä ymmärsin yläasteella tai lukiossa biologian tunneilla. Tällöin käsiteltiin kestävän kehityksen eri osa-alueita ja sen eroja maapallolla.

Mikä kestävyyteen liittyvä tapahtuma viime vuosien ajalta on ollut sinulle erityisen merkityksellinen?

Kestävässä kehityksessä minua kiinnostaa erityisesti elintarvikkeet, ravitsemus ja vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. Elintarvikeala on hyvin kasvava ja sillä on suuret vaikutukset ympäri maailmaa. Ihmisten suhtautuminen ja tieto ruokaa kohtaan muuttuu koko ajan. Tärkeää on informoida kuluttajia elintarvikkeista ja vähentää ruokahävikkiä jokaisella ruokaketjun alalla. Minusta oli hienoa, että Nobelin rauhanpalkinnon sai Maailman ruokaohjelma (WFP), koska se lisää ihmisten tietoa ruoan epätasaisesta jakautumisesta maailmalla.

Mikä oli viimeisin kestävä tekosi?

Oma viimeaikaisin kestävä teko liittyi juurikin ruokaan. Ostin kaupasta kotimaisia raaka-aineita, kierrätin ruokajätteet ja valmistin lounaan itsekerätyistä suppilovahveroista. Omasta mielestäni ruoan nautintoa lisää, kun tietää mistä raaka-aineet ovat tulleet.

Mikä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tuntuu sinusta tärkeimmältä? Miksi?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista omasta mielestäni tärkein on ilmastotoimet sekä maailmanlaajuinen yhteistyö. Eri maat tarvitsevat toisiaan ilmastonmuutoksen estämiseksi, koska ei riitä että yksi pieni maa tekee kaikkensa ollakseen kestävästi kehittyvä jokaiselta kantilta, jos muut maat elävät varojensa yli. Maiden pitää tehdä yhteistyötä tiedon ja taidon levittämiseksi. Kun yhdessä on sovittu säännöt ja keinot kestävään kehitykseen niitä on usein helpompi noudattaa ja seurata. Ilmastotoimet ja maailmanlaajuinen yhteistyö sisältää minun mielestäni muutkin kestävän kehityksen tavoitteet. Esimerkiksi ilmastotoimena voidaan pitää kuinka viljellään ympäristöystävällisesti ruokaa (veden määrä, lannoitteet, torjunta-aineet), valmistetaan se uusiutuvan energian avulla ja huolehditaan että pakkaus on kierrätettävä.

Minkä sinä kokisit erityisen tärkeäksi kestävän kehityksen kurssissa?

Kestävän kehityksen kurssissa koen tärkeäksi sen, että tietoja ja taitoja otettaisiin konkreettisesti käytäntöön. Monista asioista puhutaan hetkellisesti, mutta sitten ne taas unohtuvat. Kestävän kehityksen kurssin asiat pitäisivät olla jokapäiväisiä ja niitä pitäisi pystyä kehittämään myös tulevaisuudessa. Toivon, että kurssi kattaa eri alat monipuolisesti ja että samanlaisia asioita opetettaisiin muuallakin maailmassa.

We welcome you to join Sustainability Course’s midpoint meeting!

A warm welcome to the midpoint meeting on November 4th at 14 – 16!

Working groups producing teaching materials for the upcoming new Sustainability Course at the University of Helsinki present their proposals for the Table of Contents of different course modules. Meeting is open for all University of Helsinki staff members and students. The midpoint meeting’s materials will be uploaded here  including more specific schedule, table of contents drafts and feedback e-form.

We also encourage university community to peer-review table of contents of course modules via e-form to be opened soon!

Midpoint Meeting of the University of Helsinki Sustainability Course working groups

Wed 4.11.2020 at 14:00-15:00 in Zoom
https://helsinki.zoom.us/j/62669800023?pwd=aEExVFN4NkQ2R2pVNSs3cmtKa2Jpdz09

(meeting ID: 626 6980 0023, Passcode: 088997)

Welcome to join the seminar to hear their ideas, give feedback and point out possible overlaps and gaps from the material in progress in these working groups:

 • 1 INTRO: Sustainability as a concept, the complexity of sustainability challenges, and systemic approach
 • 2: Solutions: Solutions to sustainability challenges the roles of students in solving sustainability challenges as future experts, individuals and as members of society. Designing the sustainability project.Thematic modules (perspectives, ongoing changes, processes, phenomenon and solutions)
 • 3A: Global environmental commons
 • 3B: Human well-being and capabilities
 • 3C: Sustainable and just economies
 • 3D: Sustainable food systems and healthy nutrition
 • 3E: Energy decarbonisation with universal access
 • 3F: Urban and peri-urban development

Tervetuloa / Welcome / Välkommen!

What’s up with the Sustainability Course?

It has been almost a month since the kick-off event where all the groups met for the first time and started the work for the sustainability course’s content. Time for a checkup: what the groups are doing now and what happens next?

Eight different multidisciplinary groups are forming table of contents for each module. The groups meet approximately every two weeks and discuss how to form best kind of content and what to include and how. After settling with table of contents, the next step is starting to draft teaching materials. During the work, student members are also a very important part of this; their work is to read and comment the texts for any improvements and to bring student perspective along.

We will organize midpoint seminar in early November, where all the groups are free introduce their work for other groups, staff and student members. The idea is that the groups present their ideas, comment on others, recognize any overlapping or knowledge gaps in the contents and collect feedback to fine-tune their work.

Almost all the groups are ready with their table of content; just bit refining and the next step can start!

We find it important that the course includes activating and interaction hence we highly encourage the groups to produce diverse learning materials, such as text, images, charts, videos, podcasts, and so on. We are also planning to produce introductory videos for each module.

Learning materials

Each module includes assignments and evaluations that include 1) activation of previous knowledge, 2) supporting the learning process by actively linking content to student’s own previous structures and 3) evaluations. Moreover, while planning these assignments, the working groups must keep in mind that the evaluation is based mainly on automatization, students’ own self-assessments and peer review.

Got any questions? Write them down to the comments box and we will answer them!

Pedagogical and content production guidelines of the Sustainability course 

During the fall 2020 the teaching materials are made in multidisciplinary working groups and students will conduct the first test runs of the materials. You might ask how the groups work and what kind of results are asked for.

Read the Pedagogical and content production guidelines of the Sustainability course. 

The learning objectives were approved at the Academic Affairs Council (ONE) meeting one June 17th 2020. Read the post about ONE meeting here. 

The working titles for the modular course structure are loosely based on the UN report The Future is Now (UN 2019). You can find the summary of the report here.

Sustainability – Bringing people together

The registration for The Sustainability course’s working groups has now officially closed and we are happy to announce that staggering 160 persons registered for the teams! We are truly amazed of the interest the course development has gained; sustainability theme seems to bring people together!

Staggering 160 persons registered for the teams!

We got registrations from all faculties from the University of Helsinki, just as we wished. It is important to have interdisciplinary points of view in the development phase of the course since the course is open for all students in the University of Helsinki. We welcomed great variety of students (bachelors and masters), pHd students, staff members and staff members also from University services.

The first kick-off event is 18.9.! Things are getting real and 2021 coming closer: we are ready for the teams to get working!

Great to have so many people onboard!

Sustainability course mentioned in the university’s opening speech!

The autumn semester has officially started! Hopefully it will be a good one!

We are happy to tell you that our sustainability course has gained some interest and was mentioned in the University’s opening speech by the rector Sari Lindblom on Monday 31.8.2020.

Rector Lindblom sees that the sustainablity course can give the students skills in both ecological sustainability and in taking care of one’s own wellbeing:

”Sustainability is a necessity in terms of both individual wellbeing and the environment, which is why we have decided at the University of Helsinki to offer all students the opportunity to take a multidisciplinary course in sustainability from this academic year onward. This course provides tools for making responsible decisions and maintaining personal wellbeing. I would like to encourage you students to participate in this course. It is stimulating to develop new skills!”

Moreover, the importance of knowledge, the central role of teaching and future experts, collaboration and multidisciplinarity – along with this year’s exceptional circumstances were present in the speech. ”We educate experts who will change the world”, rector Lindblom said.

Also, the biggest newspaper in Finland Helsingin sanomat recognized the course in their article on Monday 31.1.2020! The article had citations from Lindblom’s speech and offered information that it will be a five-credit course, build online and its pilot will be launched in the spring of 2021.

The whole opening ceremony is visible here and read rector Lindblom’s speech in Finnish, Swedish or English on the University of Helsinki website.

Get to know our new trainees!

It is time to thank the old trainees Lotta, Arttu and Heidi and introduce new faces that will start working with the sustainability course. Sometimes it is too easy to forget how much work and effort there is behind each magnificent project so to say the least these triplets’ work has been indispensable. You all will be greatly missed, and it’s been truly a pleasure to work with you and get to know you!

Here are our new people working with university’s sustainability course:

 

I am Meri Mäkelä. Two years ago I moved from northern Finland to the countryside of Viikki to study in Environmental Change and Global Sustainability master’s programme. Currently I am working on my thesis about ecosystems and long-term climate change in the Arctic. In my studies, I have especially focused on arctic studies, sustainable forestry and changing environments, but I have also gained a wider interest in sustainability themes in general. My main responsibilities in this course planning will be to work with the groups producing content for the thematic modules. Also as a former biology and geography teacher, the pedagogical side of sustainability teaching interest me. I am super excited about this project! It is an amazing opportunity to be a part of the team developing so important course. I am looking forward to meet the working groups, start developing the material and learn more about sustainability!

 

My name is Ville-Pekka Niskanen (Viltsu in short) and I am currently conducting my non-military service at HELSUS. In the sustainability course development, I will take part in communicating about the course and content production. Moreover, I’m working with University of Helsinki sustainability initiatives, HELSUS communications and events. I come from the ECGS Master’s Programme, where I have focused on science and technology studies. Music and photography are my hobbies.

Last year, I participated in a project , where we interviewed five students about sustainability. The interviewees found that sustainability is not only about the environmental or economic aspects that often receive the most attention. Equality, friendships, and finding and accepting new viewpoints are central, too. This way sustainability is present in our everyday actions, in addition to the enormous changes that are soon necessary. I view the sustainability course as an opportunity to give its participants (all of our students!) tools for acting for sustainability – understanding and friendliness – in their future tasks.

 

Hi! My name is Saara Pörsti and I’m super excited to work with this project for the next five months! This fall starts my second year in Environmental change and global sustainability master’s programme (ECGS) and in my studies I’m focusing on sustainable cities and sustainable development. I also have a minor in adult education, so I’m thrilled to challenge what I’ve learned there so far considering this course project.

During my HELSUS traineeship I will take part in communications, event organizing and developing the sustainable course. In detail, my responsibility areas considering this course are content production, communications and I will also take part in managing the groups that will start working during September. This course offers a great deal of new learning experiences and I’m truly looking forward what kind of new visions might occur during this fall when the teams gather.

A chance to help in making a change for the better – join us in creating a brand-new sustainability course  

Our process for developing a brand new, multidisciplinary sustainability course at the University of Helsinki has reached the next stage – creating teaching materials and content, or the actual substance of the course. As advertised before on this very blog, the learning objectives and core contents of the course have been chosen, and to build on from that, we need you, the students and staff of the university. 

During autumn semester 2020, we will be establishing small groups of interested students and staff to brainstorm and produce content for the course over teaching periods 1 and 2. This could be anything from text, video, activating exercises, ideas for student projects, to evaluation criteria for when the course launches. The registration for these groups is now open and will continue until September 6, 2020.  

There are altogether eight groups – or thematic hubs, as we call them. They will each cover a segment of the course and work on producing materials that correspond to their topic. The following groups will launch this fall: 

 1. The Introductions-hub: Sustainability as a concept, the complexity of sustainability challenges and systemic approach. 
 2. The solutions hub: Solutions to sustainability challenges – students as future experts, individuals and citizens.  
 3. Thematic hubs:

A) Global environmental commons
B) Human well-being and capabilities
C) Sustainable and just economies
D)Sustainable food systems and healthy nutrition
E) Energy decarbonisation with universal access
F) Urban and peri-urban development 

The core contents of the course – the thematic hubs – are based on the United Nations 2019 report on entry points for sustainability transformations. You can read more about them on our previous post here. 

We have several roles for both staff and students within these hubs: 

 • Developing teaching materials (staff) 
 • Group leader (staff) 
 • Developing teaching materials (Master’s students) 
 • Testing teaching materials (Both Bachelor’s and Master’s students)

We will kickstart the work on week 37 in September with an event for everyone who signed up to the hubs. After that, the groups should meet every two weeks or so, either over Zoom – or in person given the situation with coronavirus allows for it. The groups can work and produce content in Finnish, Swedish or English.  

As the work is spread throughout the autumn semester, the participants can choose if they participate either in both periods, or just one of them. The goal is to finish the first version of the course by the end of the year, but it is likely some development work will continue in spring 2021.  

The participating students can receive a certificate of their role in the process. If you wish to, you can check with your degree programme whether or not this could be counted towards your degree studies in a suitable study module. If there are more enthusiastic students registering than we are able to accommodate, priority will be given first in order of registration, unless it is necessary to weigh other factors in order to ensure hubs are as multidisciplinary as possible.  

You can sign up for the groups here. Registration will remain open until the 6th of September 2020. When signing up, you can indicate which group you would like to work in and tell us when you would be available to join usYou can also describe your field of study/research and interests, if these are something you would like to utilise in the development work.  

Welcome!  

Learning objectives and core contents for the sustainability course – Next steps and planning for the fall

In Finnish below! 

A lot has happened in May and June on the course-development front. The development team hosted a workshop at the Vice-rector’s summer meeting for the University of Helsinki pedagogical network (more on this later) and presented a proposal of the core contents and learning goals to the Academic Affairs Council. The proposal is based on expert interviews, student survey resultsstaff workshops and literature 

The meeting of the Academic Affairs Council ended up being very encouraging, as the steering group’s proposal received positive feedback, which ultimately means that the planning can continue in the fall. This feedback will also help with refining some of the learning objectives and will be helpful for the development process in the future as wellSome vice-deans voiced their worries on student workload, which is a concern in the planning of a course such as this one – however, this will be kept in mind going forward.  

You can read the proposal in full on University of Helsinki Onedrive. To give you the long and short of it, though, the proposed course has the following learning objectives for students to:  

 1. Understand the complexities involved with sustainability and the multidisciplinary and the philosophical and ethical dimensions of the subject matter
 2. Understand their own role as an expert, as an individual, and as a member of a society in solving sustainability challenges
 3. Have the ability to discuss sustainability-related questions in an empathetic and constructive manner, and to understand alternative viewpoints 
 4. Understand the changes, and the related processes, phenomena and potential solutions to sustainability challenges 
 5. Have the ability to apply sustainability-related knowledge in a multidisciplinary project 

The course itself would be based on six steps (see picture above), during which the student would familiarize themselves with sustainability as a concept, the complexities involved with sustainability questions, multidisciplinarity, and systems-thinking (1). The student would also think about their role as an expert, as an individual and as a member of society in solving sustainability challenges (2). During later stages of the course,  students would examine the changes (3), underlying processes and phenomena (4) as well as solutions (5) related to sustainability challenges through six cross-cutting multidisciplinary thematic modules (A-F, see picture above). The student will study some of these themes more in depth.  

During the course, the student will complete a project together with a group of students from different disciplines. The project will be evaluated by peers. The ethical and philosophical questions on sustainability will be integrated across the course, not as a separate element. The course structure and modules A-F are based on the sustainability course workshops, the student survey, expert interviews and the United Nations proposal on the six key transformations needed to achieve the sustainable development goals (United Nations, 2019see pictures below).  

The development of course content will begin in August – we will keep you up to date here on our blog and our mailing list (instructions on joining here).  The idea is to gather thematic groups to work on the different elements of the course, with representatives from different disciplines. You can also keep up with the course planning on our Teams-area. Joining is easy – just follow this linkYou are welcome to join the planning and creation of the teaching materials for the MOOC – more information will be coming in August. In the meantime, we wish you a warm and relaxing summer.  

 

Osaamistavoitteet ja ydinsisällöt kestävyyskurssille – seuraavat askeleet ja kurssin valmistelu syksyllä 

Kurssin suunnittelu on edennyt touko- ja kesäkuussa vauhdilla. Kurssia on esitelty muun muassa vararehtorin ja yliopiston pedagogiikkatoimijoiden kesätapaamisessa. Lisäksi opetusvaradekaanit käsittelivät ehdotusta kurssin oppimistavoitteiksi ja ydinsisällöiksi opintoasiainneuvoston kokouksessa.  Ehdotus on laadittu avointen työpajojen, haastattelujen ja opiskelijakyselyn tulosten sekä kirjallisuuden pohjalta. 

Opintoasiainneuvosto otti kurssin vastaan positiivisesti. Saimme kuitenkin opetusvaradekaaneilta palautetta, joiden pohjalta kurssin oppimistavoitteita pystytään vielä tarkentamaan. Tämän lisäksi opintoasiainneuvosto toivoi, että kurssin suunnittelussa pidettäisiin huolta siitä, että työtaakka ei muodostu opiskelijoille liian raskaaksi. Nämä asiat pyritäänkin huomioimaan kurssin suunnittelussa.  

Opintoasiainneuvostolle esitellyt materiaalit voi lukea kokonaisuudessaan täältä – linkki aukeaa Helsingin yliopiston Onedriveen, joten tarvitset yliopiston käyttäjätunnuksen. Kurssin oppimistavoitteet ovat seuraavanlaiset: 

Opiskelija… 

 1. Ymmärtää kestävyyskysymysten kompleksisuutta, monitieteisyyttä sekä kestävyyden eettisiä ja filosofisia ulottuvuuksia.
 2. Ymmärtää omat roolinsa asiantuntijana, yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa. 
 1. Osaa keskustella empaattisesti ja rakentavasti kestävyyskysymyksistä ja ymmärtää toisten ihmisten näkökulmia. 
 1. Ymmärtää kestävyyshaasteisiin liittyviä muutoksia, niiden taustalla olevia prosesseja ja ilmiöitä sekä mahdollisia ratkaisukeinoja. 
 1. Osaa soveltaa kestävyyteen liittyviä tietoja monitieteisessä projektityöskentelyssä.

 

Kestävyyskurssi rakentuu ehdotuksessa kuudesta vaiheesta (ks. yllä oleva kuva), joiden aikana opiskelija tutustuu kestävyyteen käsitteenä, kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen sekä systeemiseen lähestymistapaan (1). Opiskelija pohtii kurssilla omaa rooliaan kestävyyskysymysten ratkaisijana tulevana oman alansa asiantuntijana (suhteessa muiden alojen opiskelijoihin), yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä (2). Globaaleihin kestävyyshaasteisiin liittyviä muutoksia (3), muutosten taustalla olevia prosesseja ja ilmiöitä (4) sekä ratkaisukeinoja kestävyyshaasteisiin tarkastellaan kuuden läpileikkaavan monitieteisen temaattisen modulin kautta (A-F), joista opiskelija keskittyy tarkemmin osaan (esim. 1-2 teemaan perehtyminen tarkemmin). 

Kestävyyskurssin aikana opiskelija laatii monitieteisessä ryhmässä projektityön, joka vertaisarvioidaan. Kestävyyden eettiset ja filosofiset kysymykset integroidaan kurssin kaikkiin osiin läpileikkaavana teemana. 

Kurssin rakenne ja modulien teemat perustuvat kestävyyskurssin kehittämispajoissa, haastatteluissa ja opiskelijakyselyissä nousseisiin teemoihin sekä YK:n esitykseen (Yhdistyneet Kansakunnat 2019ks. kuvat alla) tiedeyhteisön kokonaisnäkemyksestä kuudesta tärkeimmästä systeemitason painopisteestä kestävyysmuutokseen, joihin keskittymällä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista voidaan vauhdittaa. 

Kurssin kehittäminen jatkuu elokuussa kurssin rakenteen pohjalta koostettavissa teemaryhmissä. Tavoitteena on, että monien eri tieteenalojen edustajia saataisiin mukaan kurssin suunnitteluun ja opetusmateriaalien rakentamiseen MOOC-kurssia vartenSuunnittelutyötä on helppo seurata esimerkiksi kurssikehittäjien Teams-alueella, jolle voi liittyä tämän linkin kautta. Lisäksi tiedotusta voi seurata täällä blogissa, sekä sähköpostilistallamme. Toivotamme kaikki kiinnostuneet mukaan kehitystyöhön, ja tiedotamme asiasta lisää elokuussa. Lämmintä ja rentouttavaa kesää kaikille!