Historiarasti

Hei Agentit,

”Olemme aikamatkaajat I ja N. N teki pienen ohjausvirheen ja aikakoneemme syöksyi vuoteen 2015. Maailmankuvamme hajosi pirstaleiksi ja tarvitsimme kipeästi agenttien apua sen korjaamisessa, jotta voimme suunnistaa takaisin kotiin.”

Tällä tarinalla agentit aloittivat työskentelyn historiarastilla. Tehtävänä oli koota historiallista kuvitusta ja tekstejä sisältänyt palapeli ja yhdistää keksimämme historialliset henkilöt oikeisiin aikakausiin. Rastin tavoitteena oli esitellä Euroopan historian eri aikakausia ja kulttuuria. Tämän jälkeen oppilaat pääsivät ideoimaan omaa tulevaisuudenkuvaansa ryhmänä askarrellen, piirtäen ja kirjoittaen. Tulevaisuuspalat annettiin luokalle mukaan kouluun ja niistä he saivat koota vielä oman luokkansa yhteisen tulevaisuudenkuvan (4 palaa).

UMA-oppimisseikkailu toteutettiin projektityöskentelynä, jonka eri vaiheet ovat: aloitus, suunnittelu, toteutus, projektin seuranta ja sen päättäminen ja kaikki nämä hallitussa aikataulussa. Oppimisseikkailut vaativat paljon suunnittelua ennen toteutusta ja on todella paljon kaikkea mitä pitää hoitaa ennen H-hetkeä. Tällaisessa projektissa on paljon tekemistä ja se vie paljon aikaa.

Jo ennen projektin alkua projektista vastaava henkilö on ollut yhteydessä muihin tahoihin, joissa projektista on sovittu. Projekti lähti käyntiin siitä, että saimme projektin koordinaattorilta sähköpostia, jossa kerrottiin projektista hieman ja sen kautta etsittiin toteuttajia. Ilmoittautumisten ja valintojen jälkeen alkoi projektin suunnittelu. nousi esiin useita loistavia ideoita, joita lähdimme työstämään pienryhmissä. Pienryhmien tehtävänä oli suunnitella oppimisseikkailun teema maailmankuva-kattoteeman alle, tehtävärastit, toteutus ja koulujen rekrytointi. Lopulta käytettäväksi ideaksi valikoitui agenttipeli, jonka yhdeksi tehtävärastiksi historianpisteemme päätyi.

Ilmari ja minä hoidimme historiarastin materiaalien hankinnan ja suunnitelman toteutuksen. Tässä huomasimme kuinka hedelmällistä yhteistyö ainerajojen yli voi olla. Korostetaanhan vuoden 2014 uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassakin ainerajat ylittävää yhteistyötä. Yhdistimme siis historian ja germaanisen filologian tuntemuksemme räjähtäväksi paketiksi, joka sai sekä lapset että meidät tempaistua täysin mukaansa. Toteutuksessa suurin työ oli palapelin suunnitteleminen ja rakentaminen. Aloitimme valitsemalla esiteltävät aikakaudet, suunnittelemalla tekstit ja lopuksi etsimme ja piirsimme aikakausiin liittyvät kuvat.Hissa_DSC_4287

Toteutuspäivänä olimme kaikki hyvissä ajoin paikalla ja jaoimme tavarat rasteillemme. Lapset tulivat ja pääsivät seikkailemaan. Oppimisseikkailut vaativat paljon rastien vetäjiltä, sillä olemme täysillä mukana toiminnassa, jotta lapsilla olisi oikeasti hauskaa. Tähän sisältyi myös rastien teemoihin soveltuvat rooliasut. Lapsilta tuli seikkailun jälkeen hyvää palautetta rastistamme Lasten ilmeitä ja reaktioita valitsemiimme värikkäisiin ja varsin outoihin asuihin oli erittäin mielenkiintoista seurata. . Yksi 6-luokkalainen poika kutsui Ilmarin pinkin paidan ja mustan irokeesin yhdistelmää ”villiksi tyyliksi”. Iloinen ja hauska tapa oppia on sisällytetty myös uuteen opsiin, joten huvittuneisuutta herättävät asuvalinnat olivat erittäin osuva valinta tältä kannalta.

Projektin seuranta tapahtui lähitapaamisten ja Moodlen kurssisivun avulla. Moodlessa jaoimme ideoita ja kommentoimme toistemme työtä. Lähitapaamisia oli noin joka toinen viikko, tapaamiset ovat erittäin tärkeitä projektin aikataulun ja edistymisen kannalta.

Oppimisseikkailupäivien päätteeksi kävimme läpi sitä, miten eri rasteilla oli mennyt ja mikä oli toiminut ja mikä ei. Tämä on mielestämme todella tärkeää ajatellen seuraavia seikkailuja. Jokaisesta seikkailusta oppii paljon itsestään ihmisenä, tulevana opettajana ja näkee myös kuinka hyvin pystyy organisoimaan asioita ja toteuttamaan itseään. Projektin päätös tapahtui muutama viikko toteutuksen jälkeen yhteisellä lopputapaamisella, jossa kävimme läpi projektityöskentelyyn liittyviä haasteita ja monialaista oppimista. Tulimme lopputulokseen että projektityöskentely on ollut hyvin haastavaa ja aikaa vievää, mutta erittäin antoisaa.Hissa_DSC_4303

Mitä meille jäi käteen? Meille jäi kaiken kaikkiaan hyvä fiilis projektityöskentelystä. Olimme tehokas tiimi ja innolla mukana. Pääsimme herättämään sisäiset lapsemme leikkiin rastillamme. Täysin rinnoin heittäytyminen rooleihimme innosti ja motivoi lapsia. Tämä todisti meille jälleen sen, että olemme oikealla alalla tulevina opettajina. Projekti oli todellinen nautinto ja kuten viimeisessä tapaamisessa moni totesi, lähtisimme kaikki uudelleen mukaan milloin vaan.

Aineistot:

Engeström, Y. 1991. Perustietoa opetuksesta. Helsinki: valtion painatuskeskus.

Otala, L. 2001. Osaajana opintiellä: Opas elinikäisen oppimisen matkalle. Helsinki: WSOY.

Ruohotie, P. 1998. Motivaatio, tahto ja oppiminen. Helsinki: Edita.

Opetushallitus, Peruskoulun opetussuunnitelma 2014

Vesalainen, M. 2015 Uusi maailmankuva projektikurssin diat

https://sites.google.com/a/luovapaja.com/tiimioppiminen/materiaalit

InnoSchool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf

 

Oppimisen sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2