Om Undervisningsteknologiservicen

Undervisningsteknologiservicen vid Helsingfors universitet utvecklar och tillhandahåller nätverksbaserade undervisningstjänster, så som tekniska hjälpmedel för att underlätta undervisning. Vi tillhandahåller utbildning och stöd i online-undervisning för de anställda vid universitetet.