Rukoushuoneet tai hiljaiset tilat kauppakeskuksissa

Islam ja kaupunkitila -kurssilla teimme ryhmänä havainnointitehtävän kauppakeskus Itiksessä ja sitä ympäröivässä kaupunkitilassa. Tarkoituksena oli havainnoida erityisesti sitä, miten uskonto ja etenkin islam näkyy tai ei näy tilassa. Teimme useita mielenkiintoisia huomioita, joista erityisesti mieleemme jäi havainto siitä, miten kauppakeskuksessa ei ole varsinaista rukoushuonetta tai tilaa rukoiluun tai hiljentymiseen. Tämä tieto tuli ilmi kysyttyämme asiasta kauppakeskuksen infopisteen työntekijältä. 

Kauppakeskuksen infopisteessä meille kerrottiin, että aikaisemmin hiljainen tila on ollut olemassa, mutta koronan takia se on otettu pois käytöstä. Meille kerrottiin, että tällä hetkellä kauppakeskuksessa on vain Spacehub-tila, jossa voi esimerkiksi työskennellä rauhassa. Meille ei kuitenkaan kerrottu esimerkiksi tilan maksullisuudesta. Lisäksi Spacehub on enemmänkin koppimainen rakennelma, jossa on pöytä keskellä, joten tila ei esimerkiksi sopisi toiminnalliseen rukoiluun liikesarjoineen. Lisäksi tila sijaitsee keskellä käytävää ja siinä on lasiset seinät, joten se ei siis ole näkyvyydeltään kovin yksityisessä paikassa. Sikäli se on siis kovin puutteellinen monen rukoilijan tarpeisiin. Tämä sai meidät pohtimaan laajempaa kysymystä siitä, pitäisikö hiljaisia huoneita tai rukoustiloja löytyä kauppakeskuksista.

Ryhmämme jäi havainnoinnin jälkeen pohtimaan tällaisen tilan tarpeellisuutta. Kauppakeskukset ovat yleensä luonteeltaan hektisiä ja kiireisiä ympäristöjä täynnä ihmispaljoutta. Moni kävijä voisikin siis kaivata pientä hiljaista hetkeä kiireen keskellä. Toisaalta jäimme miettimään, onko mahdollista luoda kauppakeskusten kaltaiseen ympäristöön yhteiskäyttötilaa, joka huomioi ihmisten erilaiset tarpeet esimerkiksi liittyen yksityisyyteen ja rukoiluun liittyviin käytäntöihin. Esimerkiksi moskeijoissa rukoiluun varattu tila on tyypillisesti rajattu naisille ja miehille erikseen erilaisin sermein tai verhoin, ja myös peseytymismahdollisuus on huomioitu. Tilan rakentumiseen varmasti siis vaikuttaisi se, millainen työryhmä sitä olisi suunnittelemassa ja kenen ääni pääsisi kuuluviin.

Nopealla aiheen tarkastelulla ilmeni, että ainakin kauppakeskus Redissä on löydettävissä evankelisluterialisen kirkon tila, nimeltään “Silta”, joka toimii Kallion ja Paavalin seurakuntien yhteisenä kohtaamispaikkana. Myös Helsinki-Vantaan lentokentälle on tänä vuonna avattu hiljainen huone non-Schengen-alueelle matkustajien erilaisiin tarpeisiin.

Asiaa pohtiessa on hyvä huomioida, että viimeisimmistä koronaviruksen asettamista rajoituksista on jo yli vuosi, jonka vuoksi jäimme pohtimaan miksi rukoushuonetta tai vastaavaa hiljaista tilaa ei ole tuotu saataville uudelleen. Rukoushuoneella tai hiljaisella tilalla voi myös olla positiivinen vaikutus kauppakeskuksen taloudelliseen toimintaan, sillä ihmiset, jotka käyttävät rukoushuonetta tai hiljaista tilaa, käyttävät myös todennäköisesti muita kauppakeskuksen palveluita. Tämä huomioon ottaen, olisi mielenkiintoista myös tietää ketkä tekevät päätöksiä tällaisten tilojen olemassaolosta. Onko päätöksiä tekevissä sidosryhmässä otettu huomioon uskontojen moninaisuus vai tehdäänkö niitä vain sekulaarisuus huomioon ottaen?

Nykyään Spacehub sijaitsee suunnilleen tässä kohtaa kauppakeskus Itistä.

Nykyään Spacehub sijaitsee suunnilleen tässä kohtaa kauppakeskus Itistä.

Lähteet:

Kauppakeskus Redi. “Silta.” Redi. 13.1.2023. Luettu 22.2.2023. https://www.redi.fi/liikkeet-ja-palvelut/silta/.

HS, Sami T. “Matkailu | Helsinki-Vantaan Lentoasemalle Avattiin Hiljainen Huone.” Helsingin Sanomat. Luettu 22.2.2023. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009352664.html.

Kuva: Helsingin Kaupunginmuseon Valokuva-arkisto

Tekijät: Joel Hannas, Katja Nikupaavo, Sara Rautiainen ja Sofia Vaahtera