Förstasida

Denna webbplats är material för kursen Uppfinningar inom cirkulär ekonomi i skolan 5 sp som ingår i magisterprogrammet i pedagogik. Materialet har skapats inom ramen för ett projekt vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Projektet är en del av projekthelheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som finansieras av Sitra. Projektet vid Pedagogiska fakulteten har följts upp av en styrgrupp.

På webbplatsen visar vi hur skolan kan främja en hållbar livsstil genom att som pedagogisk utgångspunkt göra uppfinningar inom cirkulär ekonomi. Exemplen på webbplatsen är i huvudsak från de lägre skolklasserna men går att anpassa även till de högre klasserna. Uppfinningar inom cirkulär ekonomi är ett ämnesövergripande tema som lämpar sig väl för de mångvetenskapliga läroområdena som beskrivs i läroplanen för den grundläggande utbildningen och även för de temakurser som ordnas i gymnasiet. Materialet har i första hand skapats som undervisningsmaterial för lärarutbildningen men kan även användas vid lärarfortbildningar.

Hänvisar till sidan: Juuti, K., Lommi, H., & Turkkila, M. (n.d.). Uppfinningar inom cirkulär ekonomi i skolan. Helsingfors universitet. https://blogs.helsinki.fi/uppfinningarinomcirkularekonomi/

Kuvahaun tulos haulle sitra logo   Kuvahaun tulos haulle innokas logo