Uraseurantakysely käynnissä – vastaukset arvokkaita koulutuksen kehittämisessä

Kuva

uraseurantatiedon-hyodyntaminenLokakuun alussa vuonna 2011 yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon ja farmaseutin ja lastentarhaopettajan tutkinnon suorittaneet saavat postissaan uraseurantakyselyn.

(Vastaa kyselyyn verkossa täällä.)

Kysymme valmistuneilta heidän urapolustaan ja sijoittumisestaan työelämään. Mitä he tekevät työkseen? Mitä osaamista he tarvitsevat työssään? Vastaako työ koulutustasoa?

Uraseurantakyselyjen vastaukset muodostavat erittäin arvokkaan aineiston yliopistoille koulutuksen, opetuksen ja ohjauksen kehittämistä varten. Uraohjauksessa ja urakursseilla uraseurantatieto on tärkeä resurssi opiskelijoiden vaihtoehtojen tuntemuksen ja työelämätuntemuksen kasvattamisessa.

Uraseurantakyselyjä hyödyntävä Töissä.fi -palvelu on tuonut kansallisen uraseuranta-aineiston aivan uudella tavalla kaikkien hyödynnettäväksi. Palvelun saama palaute esimerkiksi lukioiden opinto-ohjaajilta on ollut todella positiivista.

Helsingin yliopistossa käynnissä olevassa koulutusohjelmauudistuksessa uraseurantatietoa on hyödynnetty laajasti tämän vuoden aikana. Maistereiden uraseurantatiedon ympärille rakennetut koulutusohjelmauudistustyöpajat järjestettiin alkuvuodesta bio- ja ympäristötieteellisessä, maatalous-metsätieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Uusimman, syksyllä 2015 tehdyn, tohtorien uraseurannan aineistoja hyödynnetään tohtorikoulutuksen kehittämisessä.

Eniten kiinnostanusta herättänyt maisteriuraseurantakyselyn osio koulutusohjelmauudistuksessa on ollut ns. osaamiskysymyspatteristo (otsikkokuva: Opiskelun kehittämät tietotaitoalueet). Yliopistotason analyysista nousee kolme keskeistä huomiota:

  1. Tieteellisen ajattelun ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyvät ydintaidot ovat tärkeitä työelämässä ja niistä on pidettävä koulutusuudistuksessa kiinni. Ne ovat yliopistokoulutuksen tunnistettuja vahvuuksia.
  2. Yleisten erilaisissa asiantuntijatyössä tarvittavien työelämätaitojen kehittymiseen on panostettava lisää. Esimerkiksi viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, ryhmätyötaidot, projektinhallinta ja -organisointitaidot kaipaavat vahvistusta.
  3. Erilaisten työtehtävien osaamistarpeissa on merkittäviäkin eroja esim. yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen, lainsäädännön tuntemuksen tai monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen osalta. Iso kuva työelämän osaamistarpeissa on kuitenkin yllättävän yhtenäinen, yli työnantajasektorien ja koulutusalarajojen (huomiot 1. ja 2.).

Tiedolliset ja taidolliset osaamistavoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia. Kyse on opetusmenetelmien ja arvionitimenetelmien muuttamisesta (tutustu esim. KNORK-hankkeen julkaisuihin). Opiskelijoiden pitää oppia työskentelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Tarvitaan lisää opiskelijoiden yhdessä tekemiin projekteihin keskittyviä kursseja – ja monitieteellisiä kursseja. On tärkeää muistaa, että meillä on paljon opetusta, joissa nämä tavoitteet hyvin toteutuvat.

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden kansallinen Aarresaari-verkosto on tehnyt maisteri- ja tohtoriuraseurantoja jo yli kymmenen vuoden ajan.

Työskentelen itse yliopistojen uraseurantoja kehittävässä valtakunnallisessa LATUA-hankkeessa.  Panostimme hankkeen alussa paljon siihen, että ymmärrämme mahdollisimman hyvin, mitä uraseurantatiedon käyttäjät haluavat uraseurannoilta (selvitys luettavissa täällä). Keskityimme tällä kertaa erityisesti yliopistojen opettajiin ja tutkijoihin ja hallinto- ja tukipalveluissa työskenteleviin. Opiskelijoiden toiveita ja tarpeita kartoitettiin jo aiemmin Töissä.fi-palvelun kehitystyön aikana.

Toivottavasti mahdollisimman moni vuonna 2011 valmistunut vastaa uraseurantakyselyyn ja antaa yliopistoille arvokasta palautetta ja tietoa työelämän muuttuvista osaamistarpeista. Tämä tieto tulee hyötykäyttöön!

Eric Carver

Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopiston urapalveluissa LATUA-hankkeen projektivastaavana ja uraohjauksen asiantuntijana.

Edellisen, vuonna 2014 tehdyn, vuonna 2009 valmistuneiden maistereiden uraseurantakyselyn Helsingin yliopiston tulokset tiedekunnittain ovat luettavissa täällä.

Uraseurantahankkeista lisätietoa täällä.

 

Yksilöllinen uraohjaus antaa näkökulmia työllistymiseen

Opiskelijastatuksesta luopuminen voi jännittää, jos oman alan työpaikasta ei ole tietoa. Pian valmistuvaa Heidi Villikkaa yliopiston tarjoama yksilöllinen uraohjaus auttoi työllistymismahdollisuuksien hahmottamisessa. Lokakuun alusta lähtien yksilöllistä ohjausta saa kaikilla kampuksilla.

Viisi opiskeluvuotta Helsingin yliopistossa ovat kuluneet Heidi Villikalta nopeasti. Alusta asti hän on halunnut matematiikan opettajaksi. Sivuaineina hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä ja kasvatustiedettä.

– Pedagogisiin opintoihin kuuluneet harjoittelujaksot vahvistivat tunnetta siitä, että haluan työskennellä opettajana. Oli mukavaa käydä opettamassa matematiikkaa lukiolaisille ja tietotekniikkaa yläkoululaisille.

Pro gradu -tutkielmaa viimeistelevä Villikka havahtui keväällä siihen, että maisterin tutkinto valmistuu pian ja pitäisi siirtyä työelämään. Vaikka uratähtäin oli selvä, Villikka koki tarvitsevansa tukea oman työllistyvyytensä edistämiseen. Hän kaipasi asiantuntijaa, jonka kanssa voisi keskustella erilaisista mahdollisuuksista ja oman osaamisensa sanoittamisesta työnhakutilanteissa. Apua Villikka löysi yliopiston urapalvelut-yksiköstä.

– Seikkaillessani Flammassa löysin sattumalta urapalvelut-yksikön ja havahduin, että hei, tuoltahan saan haluamaani apua. Yksilöllistä uraohjausta ja muita palveluita pitäisi mainostaa paljon näkyvämmin.

Ohjaus lähtee arvoista

Yksilöllisen uraohjauksen tavoitteena on toimia opiskelijalle ”peilinä” opiskelijan sen hetkisten ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa, kertoo uraohjauksen asiantuntija Heidi Layne urapalvelut-yksiköstä.

– Tärkeintä opiskelijan kannalta on opintojen aikana valintoja tehdessä miettiä omia toiveita tulevaisuuden suhteen. Tämän vuoksi HOPS-työskentelyyn kannattaa panostaa ja linkittää sitä omiin haaveisiin, muistuttaa Layne.

Jatkossa tukea tähän saa entistäkin helpommin, sillä urapalveluiden uraohjaajat jalkautuvat lokakuun alusta lähtien päivystämään kaikille kampuksille.

Yksilöllisten uraohjausten lisäksi urapalvelut järjestää tulevana syksynä runsaasti erilaisia opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

– Urasuunnittelu on tulevaisuuteen orientoitumista. Kannattaa käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksi opintojen aikana sekä omien arvojen ja mielenkiinnon pohtimiseen että erilaisten mahdollisuuksien kartoittamiseen työelämässä. Uraohjaukseen voi tulla missä tahansa vaiheessa opintojen aikana tai vielä jopa valmistumisen jälkeisenä vuonna, kannustaa Heidi Layne.

Varmempana työnhakuun

Uraohjaajan kanssa keskustellessaan Villikka sai uusia näkökulmia työllistymismahdollisuuksiinsa.

– Samalla mietimme, miten hyödynnän järkevästi opetustarjontaa vielä tänä syksynä, kun maisterin tutkintoni pakolliset suoritukset ovat jo kasassa. Nyt osaan valita kursseja, jotka tuovat lisäarvoa opettajan uralle.

Villikka sai uraohjaajalta myös vinkin osallistua Kumpulan kampuksella järjestettävälle työelämäkurssille. Näillä eri koulutusalojen ja laitosten urakursseilla pääsee muun muassa pohtimaan osaamisalueitaan ja vahvuuksiaan sekä harjoittelemaan työnhakupapereiden kirjoittamista ja saa niihin palautetta.

Heidi Villikka suosittelee uraohjaajan tapaamista muillekin opiskelijoille.

– Oli todella hyvä päästä juttelemaan ammattilaisen kanssa ja kuulla hänen mielipiteitään suunnitelmistani. Tunnen itseni nyt varmemmaksi ja valmiimmaksi työnhakuun, hän hymyilee.

Haastattelun jälkeen Heidi Villikan syyssuunnitelmiin tuli muutos. Hänet valittiin Lasten Tiedekouluun kerho-opettajaksi syyslukukauden ajaksi. Villikan ohjauksessa 4–14-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan ohjelmointiin ja rakentamaan Lego-robotteja.

Kiinnostuitko yksilöllisestä uraohjauksesta? Urapalveluiden asiantuntijat jalkautuvat tarjoamaan ohjausta Helsingin yliopiston opiskelijoille kaikilla kampuksilla lokakuun alusta lähtien. Ohjausta saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Varaa aikasi uraohjaukseen!

Lisätietoa urapalveluista:

Text på svenska: ”Stor hjälp av individuell karriärvägledning (Flamma)

Text in English: ”A new perspective on employment through individual career guidance(Flamma)

Urapalvelut, Helsingin yliopisto. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Teksti ja kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta