Kategorier
Okategoriserad

Jag svarade på den karriäruppföljningsenkät som hade sporrat mig att söka min egen väg när jag studerade

Jag älskade att studera historia. Jag var en stolt humanist. Men arbetslivsrealiteterna inom vår bransch flåsade mig hela tiden i nacken under studietiden. Jag var nervös för om jag skulle få jobb, i synnerhet som det inte fanns någon entydigt klar väg till sysselsättning. Personalen vid universitetet och äldre studenter uppmuntrade mig att testa och utveckla mitt kunnande genom att göra sådant som intresserade mig. Det sades att många hade fått jobb genom att kombinera sitt studieområde med en tidigare passion, exempelvis genom hobbyer. Visst tog uppmuntran skruv, men jag var ändå rädd. Skulle jag faktiskt kunna hitta min yrkesbana bara genom att följa mitt hjärta och det som kändes meningsfullt för mig?

En karriärutredning om personer som varit fem år i arbetslivet var till stor hjälp för karriärfunderingarna under studietiden. Karriärutredningen presenterades flitigt för oss under min studietid. Det omfattande enkätmaterialet bekräftade berättelsen om individuella karriärvägar, där egen aktivitet och entusiasm vävdes samman med god kompetens inom den egna branschen. När jag senare var verksam inom Studentkåren vid Helsingfors universitet och Finlands studentkårers förbund återvände jag alltid på nytt till samma undersökningsmaterial. Karriäruppföljningsenkäten var ett bra verktyg för att reflektera över skillnaderna i sysselsättning mellan olika branscher och över vilken tyngd en akademisk examen har i arbetslivet.

I våras fick jag en egen enkät att svara på, och då kände jag att nu har cirkeln slutit sig. De undersökningsresultat som jag brukade citera var plötsligt personliga: Hur har min karriärväg sett ut? Vad har min examen förberett mig för? Vilka andra omständigheter har bidragit till att jag fått jobb?

Det kändes rörande att märka att när allt kommer omkring har också min egen karriär hittills i hög grad byggts upp kring samma faktorer som karriärvägarna för dem som jag läste om som student. Jag har fått jobb tack vare min examen, men också genom att vara aktiv. Hobbyer, förtroendeuppdrag och egna intressen har spelat en viktig roll vid sidan om själva substanskompetensen. Jag har haft visstidsanställningar och jobbat med projekt. Däremellan har jag varit arbetslös i några veckor. Mitt nuvarande jobb är min första fasta anställning, min tredje ordinarie efter examen.

Jag vill därför tacka mitt universitet för en förträfflig undervisning men också för en mycket välfungerande karriärvägledning. Kristallkulan visar ingen tydlig karriärväg för oss humanister, men god handledning, lämplig forskning och allmän uppmuntran har en enorm betydelse för studenternas framtidstro och för att de ska våga lyfta fram sitt kunnande. Båda dessa – framtidstron och modet – behövs i arbetslivet, oavsett vilket skede i karriären det handlar om. Därför vill jag uppmuntra oss alla att ägna några minuter åt att svara på enkäten: den kan ha oanat stor betydelse för dagens studenter!

 

Katri Korolainen
Skribenten tog examen i Finlands och Nordens historia 2012. Numera är hon direktör med ansvar för kommunikation och påverkan hos Nuori kirkko ry.