Innostus, prosessointikyky ja digitaalisen maailman tuntemus – opiskelijoiden vahvuuksia työmarkkinoilla

Ace Consulting on vuonna 2008 perustettu yritys, joka tarjoaa yrityksille opintojen loppuvaiheessa olevia tai vastavalmistuneita opiskelijoita vaativiin projektitehtäviin. ACE on tähän mennessä tarjonnut lähes 40 opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä projektiosaajana, konsulttina ja yrittäjänä. Yrityksen perustajiin kuuluva Tommi Laivuori kävi toukokuussa urapalveluissa ja keskustelimme konsultoinnista, urataidoista sekä opiskelijoiden vahvuuksista työelämässä.

”Opiskelijoilla on työmarkkinoilla kolme valttia, joilla voi kompensoida puutteita substanssiosaamisessa, urakehityksessä ja kokemuksessa. Ensinnäkin opiskelijat ovat innostuneita uusista jutuista eivätkä ole urautuneita vanhoihin toimintamalleihin tai ajattelutapoihin. Innostuksella on taipumus levitä organisaatiossa ja ravistella yrityksiä hyvällä tavalla.

Toiseksi asiakkaat ovat todenneet, että opiskelijoilla on erinomainen asioiden prosessointikyky. Ja kolmas vahvuus on digitaalisen maailman ymmärrys. Nuoret ovat paremmin sisällä digitaalisessa ympäristössä ja siten tuovat uutta näkemystä yritysten käyttöön.”WP_20150811_005

Laivuori tietää mistä puhuu, sillä hän oli käynnistämässä jo opiskeluaikanaan opiskelijoille suunnattua rekrytointiyritystä.

”Aloitin vuonna 2000 opinnot silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa pääaineena tuotantotalous. Halusin yhdistää matemaattista osaamista toiseen minua kiinnostavaan alaan eli psykologiaan. Siten päädyin opiskelemaan työpsykologiaa. Opintojen ohessa tein normaaleja opiskelijalle sopivia töitä mm. McDonaldsissa ja HP:lla. Tilanne kuitenkin muuttui 2004, kun tutulla tuli tarve saada nuoria konsultteja vaikka yrityksessä oli rekrytointikielto. Syntyi ajatus perustaa yritys, jonka kautta yritykset ja opiskelijat kohtaisivat. Idea kantoi ja yritys lähti kehittymään hyvin.”

Valmistuttuaan 2006 Laivuori päätti jatkaa konsulttiprojekteissa mutta nyt oman yrityksen kautta.

”ACE:n toiminnan ydin on auttaa sekä yrityksiä että opiskelijoita. Autamme yrityksiä löytämään hyviä nuoria kykyjä tekemään projektiluonteisia tehtäviä, jotka eivät ole liian helppoja eivätkä toisaalta liian vaikeita vastavalmistuneelle. Monille yrityksille toimimme myös trainee-partnerina. Autamme ohjauksen järjestämisessä, joka yleensä on se eniten yrityksen resursseja vaativa tehtävä. Lisäksi rakennamme yhteistyötä yliopiston suuntaan. Hyvät asiakasprojektit ovat käyntikortti yritykselle, kun se haluaa markkinoida itseään opiskelijoille. Opiskelijat taas saavat meiltä työkokemusta, projektiosaamista sekä sparrausta konsultin tehtäviin.”

ACE:n toimintamalliin kuuluvat mentorit, jollaisina toimivat kokeneet liike-elämän asiantuntijat.

”Riippuen projektista ja sen vaatimuksista, mentorit antavat opiskelijoille neuvoja miten asiakkuudet toimivat, mitä kannattaa tehdä ja miten rakentaa uraa. Käytännössä annamme ohjausta ja sparrausta nuorille sekä konsultin että yrittäjän työhön. Mentoreilla on myös tärkeä rooli yrityksen toiminnan kannalta sillä mentoreiden verkostot ovat poikineet opiskelijoille mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.”

Selkeimmät puutteet opiskelijoilla on oman työn johtamisessa.

”Projektit itsessään ovat oppimisprosesseja joissa opitaan tekemällä. Opinnoissaan opiskelijat eivät useinkaan joudu samalla tavalla pohtimaan budjettia, aikataulua tai tavoitteellisuutta kuin työelämään siirryttäessä. ACE tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä näillä osa-alueilla jo opiskeluaikana.”

Entä miltä työmarkkinat näyttäytyvät ACE:n kaltaisen konsulttiyrityksen näkökulmasta?:

”Palkkatyön määrä on vähentynyt siinä missä yrittäminen on lisääntynyt. Työmarkkinat ovat polarisoitumassa siten, että on niitä jotka vastentahtoisesti työllistävät itsensä ja sitten on tällaiset supertemp-markkinat, joilla toimivat he jotka nimenomaan etsivät mielenkiintoisia projektitehtäviä vakiintuneiden työsuhteiden sijaan.”

Tieteestä toimintaa ja toiminnasta tiedettä

Tieteesta_toimintaa_projektipajaHelsingin yliopiston Tieteestä toimintaa -verkoston ensimmäinen toimintalukuvuosi päättyi maanantaina 25.5. projektikurssien kehittämispajaan. Noin 40 osallistujaa 6 eri tiedekunnasta kokoontui kuulemaan toistensa kurssikokemuksia, ideoimaan uutta ja kehittämään olemassa olevia projektikursseja.

Urapalveluiden koordinoima Tieteestä toimintaa -verkosto kokoaa yhteen yliopistolaisia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään projektikursseja, jotka perustuvat yhteistyökumppaneilta saatuihin ongelmiin, haasteisiin tai toimeksiantoihin.

Projektikursseja on monenlaisia, mutta yhtenä yhdistävänä tekijänä on halu tarjota opiskelijoille mahdollisuus testata ja kehittää omaa osaamistaan aitojen ongelmien tai haasteiden ratkomisessa. Monet kurssit ovat poikkitieteellisiä.

Minerva-torilla järjestetyssä tilaisuudessa oli innostunut tunnelma ja tekemisen meininki. Useita mielenkiintoisia projektikursseja on suunnitteilla eri tiedekunnissa.

Kehittämispajassa tuli esiin monia kiinnostavia näkökulmia. Itselleni jäi päällimmäiseksi mieleen 5 asiaa.

1. Yhteistyökumppaneiden haasteisiin, ongelmiin tai toimeksiantoihin perustuvat kurssit saavat todella hyvää palautetta opettajilta, opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Yhteistyökurssit voivat olla työläitä ja joskus myös haastavia, mutta niistä saatu oppi ja kokemus ovat todella arvokkaita opiskelijoille, opettajille ja yhteistyökumppaneille.

2. Monitieteisyys ja poikkitieteisyys kursseilla on todella arvokasta, muttei aina helppoa. Yhteisen kielen ja sävelen löytäminen vie aikansa ja vaatii aitoa yhteistyökykyä ja halua. Monitieteinen tiimityö ja ongelmanratkaisu on onnistuessaan äärimmäisen palkitsevaa. Opettajat ja tutkijat kaipaavat tilaa ja aikaa tieteenrajat ylittävien kurssien suunnitteluun.

3. Yhteistyökumppaneiden löytäminen projektikursseilla ei aina ole helppoa. Toisaalta monilla oppiaineilla, laitoksilla ja tiedekunnilla on vahvat olemassa olevat yhteistyösuhteet ja alumniverkostot, joiden avulla haasteita, ongelmia ja toimeksiantoja voi hankkia kursseille. Projektikurssien kehittämispajaan osallistunut Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Österman lupasi, että alumniyhdistys voi vastaisuudessa tukea kurssien kehittäjiä ja opettajia yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

4. Uusien projektikurssien kehittäminen vaatii aikaa, sitoutumista ja johtajuutta. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaihtuvuus on haaste projektikurssien ja yhteistyösuhteiden kehittämiselle.

5. Psykologian professori Göte Nyman, projektikurssien pioneeri Helsingin yliopistossa, nosti esiin omassa alustuksessaan erittäin arvokkaan näkökulman. Tieteestä toimintaa -ajattelu on hyvä kääntää myös muotoon toiminnasta tiedettä. Yhteistyökurssit antavat erinomaisen mahdollisuuden löytää uudenlaisia tutkimuksen kohteita tai tutkimusnäkökulmia. Projektikurssi voi olla sytyke uudelle tutkimusyhteistyölle ja tutkimushanke voi olla toisaalta hyvä alusta projektikurssille. Poikkitieteelliseen yhteistyöhön perustuvien kurssien tutkiminen on tuottanut arvokasta tietoa oppimisesta (ks. esim. Prowo-hankkeen tutkimukset).

Tieteestä toimintaa -verkostoon voi liittyä täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/52813/lomake.html

Tieteestä toimintaa -verkoston ensimmäinen vuosi

Helsingin yliopiston Tieteestä toimintaa -verkosto perustettiin projektikurssiverkosto-nimellä elokuussa 2014 Helsinki Think Companyn Viikin tiloissa. Verkosto kokoaa yhteen yliopistolaisia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään projektikursseja, jotka perustuvat yhteistyökumppaneilta saatuihin ongelmiin, haasteisiin tai toimeksiantoihin.

Verkoston perustamiskokoukseen osallistui peräti 50 yliopistolaista, mikä kertoi siitä, että verkostolle oli selvä tilaus. Mukana oli tutkijoita ja opettajia, pedalehtoreita, työelämäorientaatio-opintojen vastuuopettajia ja kehittäjiä ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittäjiä eri tiedekunnista.

Urapalvelut otti verkoston koordinointivastuun. Tavoitteeksi asetettiin heti alussa laaja yhteistyö yliopiston sisällä muun muassa pedalehtorien, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön (YTY), Opettajien akatemian, viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden, ja Helsinki Think Companyn kanssa.

Tieteestä toimintaa -verkosto

  1. Tukee projektikurssipedagogiikan levittämistä, kurssien kehittäjien yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa Helsingin yliopistossa.
  2. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden poikkitieteelliseen yhteistyöhön, resurssien yhteiseen käyttöön & hyvien käytäntöjen levittämiseen.
  3. Antaa yksittäisille kursseille mahdollisuuden hyödyntää yhteistä Tieteestä toimintaa -nimeä ja verkoston viestintää projektikurssiyhteistyön markkinoinnissa yhteistyökumppaneille.

Verkoston Ensimmäisen toimintavuosi on ollut todella aktiivinen. Sadan jäsenen raja rikkoutui maaliskuussa 2015. Jäseniä on nyt kaikista tiedekunnista.

Syksyllä keskityttiin olemassa olevien kurssien kokemusten ja mallien keräämiseen ja levittämiseen. Konkreettisena tuloksena tästä työstä on projektikurssi-wiki, josta kurssien kehittäjät saavat tukea ja ideoita omaan työhönsä.

Alkuvuodesta 2015 suunniteltiin projektikurssien yhteistä viestintää yhteistyökumppaneiden suuntaan. Tässä yhteydessä verkosto otti käyttöön Tieteestä toimintaa -nimen, joka kuvaa hyvin ajattelua, joita projektikurssipedagogiikan taustalla on. Kurssiyhteistyöstä kiinnostuneille yhteistyökumppaneille suunnatut sivut julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Verkosto on järjestänyt työpajoja, joissa kurssien kehittäjät ovat päässeet jakamaan ajatuksia, toimintamalleja ja kurssikokemuksia. Tiedekuntarajat ylittävä yhteistyö ja kokemusten vaihto onkin ollut yksi suurimmista Tieteestä toimintaa -verkoston vahvuuksista.

Verkostoidea syntyi keväällä 2014 työryhmässä, jossa kehitettiin rinta rinnan valtiotieteellisen tiedekunnan Tieteestä toimintaa -projektikurssia, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan projektikurssia ja ympäristönmuutos ja -politiikka oppiaineen monitieteistä Kestävyyttä käytäntöön -projektikurssia.

Tieteestä toimintaa -verkostosta on tehty ajantasainen diasarja, jossa kootusti verkoston esittely, koonti lukuvuoden 2014–15 toiminnasta ja tilastotietoa verkoston jäsenistä: http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/Projektit/Tieteesta_toimintaa_verkoston_esittely_06_2015.pdf

Tieteestä toimintaa -verkostoon voi liittyä täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/52813/lomake.html

Entä jos tuotteistaisit osaamisesi?

Jos urapolku näyttää tökkivän tai muuten mietit vaihtoehtoja, yksi tapa saavuttaa tavoitteesi on tuotteistaa osaamisesi. Filosofi, yrittäjä, tutkija ja muusikko Lauri Järvilehto on yksi mielenkiintoisista akateemisista tuotteistajista, jotka tuntuvat tietävän mistä puhuvat. Jos nimi ei vielä ole tuttu niin Filosofian Akatemia saattaa jo olla. Yritykseen törmää tätä nykyä niin seminaareissa kuin yritysten projektikertomuksissa. Kävin Bulevardilla kyselemässä Järvilehdolta neuvoja oman osaamisen tuotteistamiseen, myymiseen ja muutamaan muuhun asiaan.

Ideanne on tutkia ja tuotteistaa tutkimusta. Miten päädyit perustamaan Filosofian Akatemian ja minkälaisena näet tutkimuksen ja tuotteistamisen suhteen yrityksessä?

Akateeminen vapaus on valitettavan monelle illuusiota, koska rahoitus ohjaa tutkimusta tiettyyn suuntaan. Väitöskirjaa tehdessäni minua kiinnosti uuden luominen ja näkökulmani oli sellainen, ettei siihen ollut helppo saada rahoitusta. Se sai minut pohtimaan voisiko asiat tehdä toisin? Lähdin purkamaan tekemääni tutkimusta yleistajuiseen muotoon ja miettimään mitä hyötyä tutkimuksesta olisi yrityksille. Vuoden päästä kasassa oli neljä kurssia joita saattoi tarjota asiakkaille.

Filosofian Akatemiassa tutkimus on vahvasti läsnä kaikessa mitä teemme ja pidämme tutkimuskohteiden valinnan omissa käsissämme. Tutkimus antaa pohjan, jonka päälle voimme luoda tuotteita ja käytännön ratkaisuja asiakkaillemme.

Jos nyt pitäisit luentoa opiskelijoille, jotka pohtivat oman osaamisen tuotteistamista, mitkä olisivat kolme neuvoasi heille?

Ensinnäkin oma innostus on kaiken a ja o. Vain innostus auttaa luomaan jotain jännittävää ja motivoi tekemään parhaansa.

Toiseksi perusmarkkinointiviestinnän pitää olla kunnossa. Viestinnällä luodaan siltoja ja saadaan yhteys ihmiseen. Siksi vastuu viestin ymmärtämisestä on lähettäjällä itsellään. Viestin perillemenoa helpottaa jos siivoaa omasta viestinnästä pois kaikki vastaanottajan kannalta epäolennaiset asiat.

Kolmas neuvoni on meneminen asiakkaan luokse. Itse kannatan Piilaaksomallia, jota mm. Steve Jobs käytti. Applen ollessa vielä alussa, Jobs meni asiakkaan luokse ja myi idean ennen kuin yhtään tietokonetta oli valmiina. Vasta saatuaan kaupat, Jobs ja Wozniak haalivat kokoon tekijöitä valmistamaan jo myymiään koneita. Tarinan opetus on, ettei ole järkevää kuluttaa aikaansa tuotteeseen jolle ei ole asiakkaita.

Järvilehdon vuonna 2012 kirjoittama Upeaa työtä (Tammi) tarjoaa vinkkejä oman työuran suunnitteluun.

Järvilehdon vuonna 2012 kirjoittama Upeaa työtä (Tammi) tarjoaa vinkkejä oman työuran suunnitteluun.

Jos nyt perustaisit Start Upin, miten toimisit?

Minulla pitäisi olla tuoteidea josta olisin itse liekeissä. Toiseksi kokoaisin tiimin, jossa olisi todellisia superstaroja. Sitten menisin esittelemään ideaani tuotteesta riippuen joko asiakkaille tai rahoittajille.

Valmennusliiketoiminnassa on järkevää mennä asiakkaan luokse ja myydä idea. Sen sijaan esimerkiksi B to C puolella prototyyppillä, kuten appsilla, on tärkeä rooli. Pitää olla jollain asteella käyttökelpoinen tuote josta asiakas on valmis maksamaan. Jotta prototyypistä saadaan hyvä, sitä tekemään tarvitaan ammattilaisia ja heille pitää maksaa palkkaa. Start Up maailmassa koko tiimin tulee sitoutua projektiin 24 h vuorokaudessa ja siksi rahoittajia on hyvä olla mukana alusta lähtien.

Yleisesti kannattaa lukea ja perehtyä asiaan jota on kehittämässä. Vanha totuus on, ettei yksikään liiketoimintasuunnitelma selviä ensimmäisestä asiakastapaamisesta.

Jos olisit aloitteleva yrittäjä ja haluaisit testata ideaasi, olisiko paras tapa lähestyä potentiaalista yhteistyökumppania tai asiakasta sähköposti, puhelin vai henkilökohtainen tapaaminen?

Puhelin on yrittäjän salainen ase. Kannattaa harjoitella kertomaan asiansa kohteliaasti ja siten, että 5-10 sekunnissa onnistut rakentamaan luottamuksen kuulijaan. Eikä puhelu saisi olla kahta minuuttia pidempi. Puhelimessa ei tehdä kauppoja vaan se on keino päästä henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Jos kaikki menee nappiin ja onnistuu saamaan ajan sovittua, kannattaa huomioida muutama seikka. Ensinnäkin tunnin tapaamisesta vähintään puolet pitäisi käyttää asiakkaan kuuntelemiseen. Liian moni huippumyyjä menee siihen ansaan, että kehuu omaa tuotettaan eikä kuuntele mitä asiakas toivoo. Vain Applen asemaan päässeen yrityksen myyntiedustaja on ehkä siinä tilanteessa, että hänellä on varaa käyttää asiakkaan aikaa oman viestinsä kertomiseen.

Tapaamisen tärkein tavoite on synnyttää luottamusta. Jos myyjästä tuntuu siltä, ettei tuote ole se mitä asiakas tarvitsee, kannattaa ennemmin kieltäytyä myymästä ja ehdottaa kilpailijan tuotetta kuin tuhota luottamus myymällä jotain mitä asiakas ei tarvitse.

Sähköpostia en suosittele. Se on kylmä tapa lähestyä ihmistä, joka ei mitenkään osaa odottaa häntä lähestyttävän.

Jos tarvitaan lisää asiakkaita, kehotan ottamaan puhelimen käteen ja aloittamaan soittelun yrityksiin. Se on paras tapa hankkia uusia asiakkaita.

Sinulla on useita rooleja, olet ollut muun muassa yrittäjä, tutkija, filosofi ja muusikko. Teetkö asioita yhtä aikaa vai keskitytkö yhteen rooliin kerrallaan?

Teen kaikkea yhtä aikaa :).

 

Helsinki Walks – kierroksia kaupungin historiaan

”Helsinki Walksin idea on, että jokainen voi hyödyntää akateemista ydinosaamistaan suunnittelemalla Helsinkiin sijoittuvan kaupunkikävelyn oman kiinnostuksensa pohjalta ja vetämällä kävelyitä asiakkaille tilauksen mukaan.”

helsinkiwalks1-1024x681

Historian oppiaineen suojissa heräsi muutama vuosi sitten tarve tuotteistaa historian osaamista. Syntyi yritys nimeltään Helsinki Walks Oy, joka on muutaman vuoden tuottanut Helsingin historiaan liittyviä kiertokävelyitä. Filosofian maisteri Eeva Kotioja ja maisterivaiheen opiskelija Iisa Aaltonen käväisivät Urapalveluissa kertomassa yrityksestä.

”Yrityksen syntymisestä on olemassa useita tarinoita. Kävi vain niin, että usealle historian parissa opiskelevalle ja työskentelevälle tuli tarve tuotteistaa osaamistaan. Syksyllä muutama heistä oli Euroopan historian professorin Laura Kolben Helsinkiä ja tuotteistamista koskevalla kurssilla. Siitä idea lähti etenemään. Nyt mukana on sekä perustutkinto-opiskelijoita, jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa”, kertovat Kotioja ja Aaltonen.

Helsinki Walksin idea on, että jokainen voi hyödyntää akateemista ydinosaamistaan suunnittelemalla Helsinkiin sijoittuvan kaupunkikävelyn oman kiinnostuksensa pohjalta ja vetämällä kävelyitä asiakkaille tilauksen mukaan. Helsinki Walks markkinoi ja myy kävelyn asiakkaalle sekä maksaa kävelyn vetäjälle sovitun palkkion. Tällä hetkellä valikoimassa on kahdeksan erilaista kaupunkikävelyä ja lisää tulee. Tarvittaessa yritys voi myös laatia asiakkaalle räätälöidyn sisällön kävelylle.

”Puskaradio on osoittautunut tehokkaimmaksi markkinointivälineeksi. Kävelyllä käyneet ovat kertoneet palvelustamme eteenpäin ja näin olemme saaneet lisää asiakkaita”, Kotioja kertoo yrityksen kasvusta.

Kävelyjen sisältöä ei ole tarkoituksella rajoitettu vaan jokainen kävelyn vetäjä on saanut käyttää asiantuntemustaan kävelyn suunnittelussa. Vain kävelyn kesto ja ryhmän enimmäiskoko on etukäteen päätetty.

”Helsinki Walks ei työllistä täysipäiväisesti vaan kaikki ovat mukana tuntiveloituksella. Omistajille yritys on ollut hyvää numeroharjoitusta sekä antanut ymmärrystä yritystoiminnan perusteista. Mutta kävelyjen pitäjille kysymys on ennen kaikkea oman mielenkiinnon ja asiantuntemuksen tuotteistamisesta”, kertoo Kotioja.

Aaltonen ja Kotioja kannustavat opiskelijoita perustamaan omia yrityksiä. Sitä ennen on kuitenkin syytä miettiä mistä löytyy maksavat asiakkaat ja miettiä mikä on se konkreettinen tuote, jonka aikoo myydä.

Lisätietoa: www.helsinkiwalks.fi

Kirjoittaja ja kuva:
Kimmo Kamppari, urapalvelut