Kirjatako CV:hen IT-taidoista ja Internetistä?

Mielenkiinnolla seurailen, miten CV:ssä merkitään IT-taidot. Siitähän ei niin kauan aikaa ole, kun CV:hen kirjattiin, että osaa käyttää sähköpostia ja Internetiä isolla iillä. Jos halusi, saattoi briljeerata sillä, mitä kaikkia sähköpostiohjelmia oikeastaan osasikaan.

Nyt kuvio on jo tovin ollut muutoksessa. Perusofficepaketin käyttäjät pohtivat, laittaako mitään tietotekniikkaan liittyen – etenkin, jos erityistaitoja ei ole – ja edistyneemmät käyttäjät taas pohtivat, millä tavalla ohjelmia järkevimmällä tavalla lajittelisi. Kannattaisiko ATK-osaamistaan listata kuin kielitaitoa? Ja jos teknistä osaamista on enemmänkin, niin pitäisikö koko IT-kohta laajentaa niin, että puhuttaisiinkin teknisistä taidoista ja listattaisiin paitsi tietokoneohjelmia myös esim. laboratoriossa hankittua teknistä osaamista.

1059

Digitaalisiet taidot

Euroopan Unioni on tänä vuonna päättänyt tarjota meille ratkaisua tähän pulmaan. Se on osana europassi-järjestelmää tuottanut kielitaitopassiin verrattavissa olevan kehikon digitaalisista taidoista. Digitaalisen osaamisen osa-alueet ovat kehikon mukaan tietojenkäsittely, viestintä, sisällön luominen, turvallisuus ja ongelmanratkaisu. Taitotasoja on kolme: peruskielitaito (tässäkin siis verrannollisuus kielitaitoon), itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ja taitavan kielenkäyttäjän kielitaito.

Suoraan ei kehikossa oteta kantaa sosiaaliseen mediaan, mutta digitaalisiin viestintätaitoihin liittyy esimerkiksi skypen ja verkkopankin käyttö. Taitavan kielenkäyttäjän kielitaitoon kuuluvat myös blogit, mikroblogit ja sosiaaliset verkostot.

Ihan ei kehikko ratkaise CV:n tekijän dilemmaa. Toisaalta tilaa on vähän ja toisaalta rekrytoija ei ehkä hahmota, mitä hakija tarkoittaa, jos tämä ilmaisee olevansa itsenäinen kielenkäyttäjä vaikkapa digitaalisissa turvallisuustaidoissa. Oman taitotason arvioimista kehikko kuitenkin helpottaa, ja sillä perusteella CVhen voi nostaa myös olennaisia asioita omasta osaamisestaan. Ja ehkäpä CV:n IT- / ATK-taidot tosiaan voisi päivittää otsikolle digitaaliset taidot.

Some-osoitteet ovat yhteystietoja

Toki on hyvä muistaa, että CVssä on muitakin paikkoja, jossa voi (piilo)viestiä omaa digitaalista osaamistaan. Skype- ja LinkedIn-osoitteet ja Twitterin @käyttäjätunnus ovat yhtä lailla yhteystietoja kuin puhelinnumero tai katuosoitekin. Tällöin hakija myös antaa rekrytoijalle luvan käydä katsomassa esimerkiksi LinkedIn-profiilia. Aktiivinen sometus voi toki myös näkyä muuallakin hakemuksessa, vaikkapa muu toiminta –otsikon alta.

PS. Linkki digitaalisten taitojen itsearviointiin löytyy osoitteesta https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources