Helsinki Walks – kierroksia kaupungin historiaan

”Helsinki Walksin idea on, että jokainen voi hyödyntää akateemista ydinosaamistaan suunnittelemalla Helsinkiin sijoittuvan kaupunkikävelyn oman kiinnostuksensa pohjalta ja vetämällä kävelyitä asiakkaille tilauksen mukaan.”

helsinkiwalks1-1024x681

Historian oppiaineen suojissa heräsi muutama vuosi sitten tarve tuotteistaa historian osaamista. Syntyi yritys nimeltään Helsinki Walks Oy, joka on muutaman vuoden tuottanut Helsingin historiaan liittyviä kiertokävelyitä. Filosofian maisteri Eeva Kotioja ja maisterivaiheen opiskelija Iisa Aaltonen käväisivät Urapalveluissa kertomassa yrityksestä.

”Yrityksen syntymisestä on olemassa useita tarinoita. Kävi vain niin, että usealle historian parissa opiskelevalle ja työskentelevälle tuli tarve tuotteistaa osaamistaan. Syksyllä muutama heistä oli Euroopan historian professorin Laura Kolben Helsinkiä ja tuotteistamista koskevalla kurssilla. Siitä idea lähti etenemään. Nyt mukana on sekä perustutkinto-opiskelijoita, jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa”, kertovat Kotioja ja Aaltonen.

Helsinki Walksin idea on, että jokainen voi hyödyntää akateemista ydinosaamistaan suunnittelemalla Helsinkiin sijoittuvan kaupunkikävelyn oman kiinnostuksensa pohjalta ja vetämällä kävelyitä asiakkaille tilauksen mukaan. Helsinki Walks markkinoi ja myy kävelyn asiakkaalle sekä maksaa kävelyn vetäjälle sovitun palkkion. Tällä hetkellä valikoimassa on kahdeksan erilaista kaupunkikävelyä ja lisää tulee. Tarvittaessa yritys voi myös laatia asiakkaalle räätälöidyn sisällön kävelylle.

”Puskaradio on osoittautunut tehokkaimmaksi markkinointivälineeksi. Kävelyllä käyneet ovat kertoneet palvelustamme eteenpäin ja näin olemme saaneet lisää asiakkaita”, Kotioja kertoo yrityksen kasvusta.

Kävelyjen sisältöä ei ole tarkoituksella rajoitettu vaan jokainen kävelyn vetäjä on saanut käyttää asiantuntemustaan kävelyn suunnittelussa. Vain kävelyn kesto ja ryhmän enimmäiskoko on etukäteen päätetty.

”Helsinki Walks ei työllistä täysipäiväisesti vaan kaikki ovat mukana tuntiveloituksella. Omistajille yritys on ollut hyvää numeroharjoitusta sekä antanut ymmärrystä yritystoiminnan perusteista. Mutta kävelyjen pitäjille kysymys on ennen kaikkea oman mielenkiinnon ja asiantuntemuksen tuotteistamisesta”, kertoo Kotioja.

Aaltonen ja Kotioja kannustavat opiskelijoita perustamaan omia yrityksiä. Sitä ennen on kuitenkin syytä miettiä mistä löytyy maksavat asiakkaat ja miettiä mikä on se konkreettinen tuote, jonka aikoo myydä.

Lisätietoa: www.helsinkiwalks.fi

Kirjoittaja ja kuva:
Kimmo Kamppari, urapalvelut