Helena Miettinen AMKE Oy:stä: Olemme saaneet tutustua erinomaisen hienoihin ja idearikkaisiin humanistiopiskelijoihin

Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy:llä on vuosien perinteet yliopisto-opiskelijoiden palkkaamisesta harjoittelijoiksi. Kysyimme kehittämispäällikkö Helena Miettiseltä, miten hän näkee harjoittelijoiden hyödyt yritykselle.

AMKE Oy:n kehittämispäällikkö Helena Miettisellä on pelkästään hyvää sanottavaa humanistiharjoittelijoista.

AMKE Oy:n kehittämispäällikkö Helena Miettisellä on pelkästään hyvää sanottavaa humanistiharjoittelijoista.

Minkä alan harjoittelijoita yrityksessänne on ollut ja millaisia tehtäviä he ovat tehneet?

HM: AMKEssa on ollut humanistiharjoittelijoita vuodesta 2008 saakka. He ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valtakunnallista Elinikäisen oppimisen kampanjaa. Tehtäviin on kuulunut nettisivujen päivittämistä, markkinointia, myyntiä, artikkelien kirjoittamista, verkostossa toimimista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Miten harjoittelijat löytyivät?

HM: Harjoittelijat ovat löytyneet humanistiseen tiedekuntaan jätetyn harjoittelupaikkailmoituksen kautta.

Miksi Helsingin yliopiston opiskelija?

HM: Olen ollut töissä Helsingin yliopistossa ja sen lisäksi AMKEn toimisto sijaitsee Helsingissä. Olen halunnut palkata humanisteja, koska luotan heidän hyvään koulutukseensa ja kirkkaisiin ideoihin.

Mitä hyötyä harjoittelusta on yrityksellenne ollut?

HM: Olemme saaneet tutustua erinomaisen hienoihin ja idearikkaisiin humanistiopiskelijoihin. Olemme saaneet heiltä paljon tuoreita näkökulmia ja erinomaista apua työssämme.

Miten ohjaus oli järjestetty?

HM: Opiskelijat ovat toimineet työpareina tehtävässä kampanjassa, sitä kautta heitä on ollut luontevaa ja helppoa ohjata. Opiskelijat ovat olleet myös aika itseohjautuvia ja tavoiteorientoituneita. 

Mitä vinkkejä antaisit työnantajalle, joka harkitsee harjoittelijan palkkaamista / pro gradu -työn teettämistä?

HM: Suosittelen lämpimästi harjoittelijoiden palkkaamista ja pro gradun teettämistä opiskelijoilla. Ihan jokainen organisaatio hyötyy yliopistoyhteistyöstä, opiskelijoiden tuomista raikkaista mielipiteistä ja vankasta tiedepohjasta.