Dystopia and Utopia in Urban Planning and Fictional Narratives

Speaking today at the Urban Studies days in Tampere on the subject of dystopia and utopia in urban planning and fictional narratives. Presenting work on my examination of planning in Jätkäsaari, Helsinki.

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/english-2/

Abstract (in Finnish) below:

Utopistisia ja dystopisia kertomuksia Helsingin Jätkäsaaresta – Tulevaisuusvisioiden retoriikka kirjallisuudessa ja kaupunkisuunnittelun julkaisuissa

Lieven Ameel, Helsingin ylipisto

Missä määrin fiktiivisen maailman tulevaisuusvaihtoehdot kommentoivat tai ohjaavat todellisen maailman tulevaisuusvisioiden suotavuutta? Tarkastelen tätä kysymystä keskittymällä Helsingin Jätkäsaaren suunnitteluun liitettyihin kertomuksiin. Lähtöpisteenä toimii Hannu Mäkelän historiallinen romaani Hyvä jätkä (2009), teos, joka on luotu Helsingin kaupungin tilaustyönä. Romaanissa esitetään 1900-luvun alun Jätkäsaaresta vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka on eksplisiittisesti suunnattu 2000-luvun alun kaupunkilaisille. Alueen tulevaisuusnäkemys näyttää Hyvässä jätkässä ainakin osittain tukevan viraston visiota alueesta. Antti Tuomaisen lähitulevaisuuden Helsinkiä kuvaavassa Parantajassa (2012) kaupunkisuunnitteluviraston visioimat futuristiset kaupunkiosat on jo rakennettu, mutta myös jo raunioitumassa. Kalasataman tornitalot palavat, Jätkäsaari autioituu. Molemmat kaunokirjalliset teokset rakentavat merkityksensä suunnitteluviraston tulevaisuusnäkymien varaan. Esitelmässäni tarkastelen näissä kahdessa teoksessa esitettyjen Jätkäsaaren tulevaisuusvisioiden suhdetta 2000-vaihteen Helsinkiin ja suunnitteluviraston suunnitelmiin. Esitän, että myös kaupunkisuunnitteluviraston julkaisut samasta alueesta tukeutuvat kerronnalliseen dynamiikkaan, jossa mahdollisten maailmojen välinen vuoropuhelu ohjaa lukijaa. Tutkimukseni liittyy laajemmin kaupunkisuunnittelun kerronnalliseen käänteeseen, jossa kaupunkisuunnittelun prosesseja ja dokumentteja käsitellään tarinan kertomisena, ja jossa niitä tutkitaan retoriikan ja kerronnallisuuden tutkimusta hyödyntäen.

Leave a Reply