Out now: new publication (in Finnish) on the Resilient City

Out now: a themed issue on the “Resilient City” (“Joustava kaupunki”) in the Finnish geography journal Terra (2016/4).

Visiting editors-in-chief: Lieven Ameel (University of  Tampere), Salla Jokela (University of Helsinki), Aura Kivilaakso (University of Helsinki), Silja Laine (University of Turku) & Tanja Vahtikari (University of  Tampere).

Link to the introduction (in Finnish)

https://blogs.helsinki.fi/urbannarratives/files/2015/03/Terra_johdanto.pdf

The issue includes a refereed survey article by Aleksi Neuvonen and myself on visions of the future in urban planning and literary texts

https://blogs.helsinki.fi/urbannarratives/files/2015/03/Terra_Ameel_Neuvonen.pdf

terra-joustava-kaupunki

From the introduction:

”[T]eemanumero lähestyy resilienssin käsitettä sekä kaupunkien muuntautumis- ja sopeutumisvalmiutta kilpailukyvyn, kaupunkivisioiden, kaavoituksen ja kaupunkilaisten osallisuuden näkökulmista. Julkaisu valottaa ajankohtaista kansainvälistä keskustelua kaupunkien resilienssistä tarjomalla siihen vahvasti historian- ja kulttuurintutkimukseen sidotun näkökulman, joka osaltaan kyseenalaistaa urban resilience -käsitteeseen liitettyä infrastruktuuri- ja teknologia-painotteista retoriikkaa. Teemanumeron kirjoitukset on pääosin laadittu Tampereella 11.–12. toukokuuta 2015 järjestetyillä Kaupunkitutkimuksen päivillä pidettyjen esitelmien pohjalta.”

Leave a Reply