Toponyms in Helsinki novels

The most recent Norna-Rapporter features an article by Terhi Ainiala and me (in Swedish) that examines readerly experiences of place names in Helsinki novels. Thanks to Terhi for the inspiring cooperation and to my students at the University of Helsinki who answered our questionaires!

“Ortnamn kan spela en viktig roll i skapandet av den litterära världen i romaner,
men deras betydelse undervärderas ofta. Ortnamn kan ha t.ex. sociala,
moraliska, och estetiska betydelser utöver de enbart geografiska. På
vilka sätt skapar ortnamn i litteraturen den litterära världen och de litterära
platserna? På vilka sätt hjälper ortnamnen läsaren att lära känna den litterära
världen? Och vilka konsekvenser får det om läsaren inte känner till
de ortnamn som används? Läsaren lever kanske i en annan tid eller på en
annan plats än den avsedda läsaren (se t.ex. Iser 1978) eller är avskärmad
från den litterära världen på grund av språkliga och kulturella skillnader. I
denna artikel försöker vi svara på dessa frågor och undersöker ortnamnens
roll som indikatorer i vissa Helsingforsromaner.”

Ainiala, Terhi & Ameel, Lieven 2017: “Känslan av namn i stadslitteraturen: ortnamn som indikatorer i Helsingforsromaner.” Norna-Rapporter 94. Namn och identitet Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015, 133-146.

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101708/nam_och_identitet_2017.pdf?sequence=1