Presenting at the Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences, University of Turku, 18.5.2018

Presenting my research on future cities at the water across genres, today in Turku, at the Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences.

The context is Wave Riders (AHAAallonharjalle in Finnish), “an active research and teaching laboratory for the humanities and social sciences at the University of Turku specializing in the study of maritime and other water systems. Its goal is to gather together researchers  whose research is related to the maritime and shipping-thematic collaboration in the University of Turku’s new strategy. Along with participating in various projects and organizing regular research seminars we also conduct commisioned research.”

More on the program here and below (in Finnish):

Meritutkimusseminaari pe 18.5.2018

Turun yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen merentutkimusverkosto Aallonharjalle (AHA) järjestää tutkimusseminaarin PE 18.5.2018 klo 9:30-12:00. Tapahtumassa on tarkoituksena paitsi tutustua verkoston piirissä tehtävään tutkimukseen, myös ideoida yhteisiä hankkeita ja viritellä uusia yhteistyömuotoja.  Paikkana on seminaarihuone Pha2 (Pharma City, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Tilaisuuden ohjelma:

  • Lieven Ameel:  Narratives of Future Cities at the Water
  • Outi Luova:  Merialueyhteistyön vertaileva tutkimus: Japaninmeri, Itämeri, Karibianmeri
  • Jaana Kouri:  Koettu ja kuviteltu Itämeren vesiympäristöön liittyvä kulttuurinen tieto
  • Laura Seesmeri:  Näkökulmia vedenalaiseen maisemaan, autoetnografiseen maisemantutkimukseen ja kenttätöihin Suomenlinnassa
  • Nina Tynkkynen:  Ilmastonmuutostieto ja Itämeri
  • Lauri Kaira: John Nurmisen säätiön ja Loki-palvelun esittely
  • Keskustelua

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautuminen on kahvitarjoilun vuoksi suotavaa.

Leave a Reply