“The Future of Cities – Perspectives from Literature”

Today I’ll give a talk at the Turku City Library on ”The Future of Cities – Perspectives from Literature”. Welcome!

Turku Main Library – source: turku.fi

I’ll give a general overview of some of the findings from my current research project on imagining cities at the water across genres, with a particular focus on what literature can tell us about the future of cities. I’ll discuss a.o. Nathaniel Rich and New York; Antti Tuomainen; Anders Vacklin and Aki Parhamaa on Helsinki; Guido van Driel on Amsterdam.

The talk is part of the TIAS public lecture series.
More details below (in Finnish)

Puhun tänään Turun kaupungin pääkirjastossa kaupunkien tulevaisuudesta. Tervetuloa!

Luentoni on osa Turun yliopiston Ihmistieteiden tutkijakollegiumin yleisöluentosarjassa.

Kaupunkien tulevaisuus tässä ja nyt – näkökulmia kirjallisuudesta

http://www.turku.fi/tapahtuma/ma-11252019-1800-kaupunkien-tulevaisuus-tassa-ja-nyt-nakokulmia-kirjallisuudesta

Rannikoilla sijaitsevat kaupungit ovat epävarmojen aikojen edessä: nouseva merenpinta, ilmastonmuutos, muuttuvat työ- ja asumisolot luovat uhkaavia tulevaisuuskuvia. Radikaaleihin muutoksiin valmistaudutaan erilaisilla tulevaisuusvisioilla, joita tuottavat niin kaupunkisuunnittelijat, ajatushautomot, virkamiehet kuin taiteilijat ja kirjailijat. Tulevaisuusvisiot suuntaavat ymmärrystämme tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä siitä, millaisina hahmottuvat kaupunkiemme tulevaisuuksien rajat. Tämä luento esittelee kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia ja rajoja mahdollisten tulevaisuuksien luojana.

• ma 25.11. FT Lieven Ameel: Kaupunkien tulevaisuus tässä ja nyt – näkökulmia kirjallisuudesta
TIAS-luentosarja Studiossa maanantaisin klo 18-19.30
Tapahtuman osoite:
Linnankatu 2, Turku
Studio (pääkirjaston uudisosa, 1. krs)

Leave a Reply